Raspored predavanja

LJETNI SEMESTAR 2019/20.

RASPORED SATI U LJETNOM SEMESTRU 2019-20

Gostujuća profesorica Márta H. Varga i vanjska suradnica Jolán Mann ove akademske godine dolaze prema sljedećem rasporedu:

Márta H. Varga:

14-15.10.2019.                                                                                                               28-29.10.2019.                                                                                                               11-12.11.2019.                                                                                                               25-26.11.2019.                                                                                                          09-10.12.2019.                                                                                                             06-07.01.2020.                                                                                                                20-21.01.2020.                                                                                                            10-11.02.2020.                                                                                                             24-25.02.2020.                                                                                                           09-10.03.2020.                                                                                                           23-24.03.2020.                                                                                                             06-07.04.2020.                                                                                                            27-28.04.2020.                                                                                                              11-12.05.2020                                                                                                            25-26.05.2020.                                                                                                            08-09.06.2020.                                                                                                           07-08.09.2020.

Jolán Mann:

10-11.10.2019.                                                                                                           24-25.10.2019.                                                                                                                07-8.11.2019.                                                                                                            05-06.12.2019.                                                                                                            19-20.12.2019.                                                                                                            09-10.01.2020.                                                                                                        23-24.01.2020.                                                                                                         06-07.02.2020.                                                                                                             20-21.02.2020.                                                                                                             05-06.03.2020.                                                                                                           19-20.03.2020.                                                                                                           02-03.04.2020.                                                                                                          16-17.04.2020.                                                                                                             07-08.05.2020.                                                                                                                   21-22.05.2020.                                                                                                                 04-05. 06.2020.                                                                                                          18-19.06.2020.                                                                                                          02-03.07.2020.                                                                                                           03-04.09.2020.                                                                                                            24-25.09.2020.