Izmjena u rasporedu nastave za kolegije Romski jezik i Kultura i književnost Roma

Predavanja iz kolegija Uvod u romski jezik i Uvod u književnost i kulturu Roma održavat će se kumulativno, petkom i subotom četiri puta u semestru i to prema slijedećem rasporedu (molimo da obratite pozornost na to da je došlo do jedne promjene u odnosu na prvotno objavljene termine):

petak 16. 11. 2012. od 17 do 21.30 sati
subota 17. 11. 2012. 9.00 do 15.00 sati

petak 23. 11. 2012. od 17 do 21.30 sati
subota 17. 11. 2012. 9.00 do 15.00 sati

petak 11. 1. 2013. od 17 do 21.30 sati
subota 12. 1. 2013. 9.00 do 15.00 sati

petak 18. 1. 2013. od 17 do 21.30 sati
subota 19. 1. 2013. 9.00 do 15.00 sati

Sva predavanja održavat će se u prostoriji A-102.