Ispiti iz Hindskih jezičnih vježaba i Hindske konverzacije kod dr. Bharata Singha

विषय

कक्षा

पहला वर्ष

दूसरा वर्ष

तीसरा वर्ष

चौथा वर्ष

मौखिक (हिंदी)

13/06/2013.

18 बजे

कमरा 128

13/06/2013.

18 बजे

कमरा 128

13/06/2013.

18 बजे

कमरा 128

18/06/2013.

27/06/2013.

19.30 बजे

कमरा 128

हिंदी अभ्यस

20/6/2013.

9 बजे

कमरा 205

19/6/2013.

13.15 बजे

कमरा 205

24/6/2013.

12.30 बजे

कमरा 128

24/6/2013.

11 बजे

कमरा 205

26/6/2013.

13.15 बजे

कमरा 205

27/6/2013.

9.30 बजे

कमरा 205

8/7/2013.

11 बजे

कमरा 205

27/6/2013.

8.30 बजे

कमरा 205

1/7/2013.

12.30 बजे

कमरा 205

 

Ispiti kod doc. dr. sc. Ivana Andrijanića u ljetnome ispitnom roku

Osnove sanskrtske gramatike
a) 26. lipnja: pismeni dio ispita u 9.00 u A128, usmeni dio u 14.00 u B-023
b) 3. srpnja: pismeni dio ispita u 9.00 u A128, usmeni dio u 14.00 u B-023
c) 10. srpnja: pismeni dio ispita u 9.00 u A128, usmeni dio u 14.00 u B-023
Sanskrtski seminar
a) 19. lipnja u 10.00 u B-023
b) 9. srpnja u 12.30 u A-205
Molio bih pristupnike da se prethodno najave elektroničkom poštom na adresu iandrij@ffzg.hr

Ispitni rokovi kod mr. sc. Krešimira Krnica

Temelji indijske civilizacije 2
Utorak 18. lipnja u 11.45 u prostoriji A-128
Utorak 2. srpnja u 11.45 u prostoriji A-128

Niži hindski seminar 2
Utorak 18. lipnja u 14.00 u prostoriji A-205
Utorak  2. srpnja u 14.00 u prostoriji A-205

Niži sanskrtski seminar 2
Utorak 18. lipnja u 16.45 u prostoriji A-204
Utorak 2. srpnja u 16.45 u prostoriji A-204

Viši sanskrtski seminar 2
Četvrtak 20. lipnja u 11.00 u prostoriji A-215
Četvrtak 4. srpnja u 11.00 u prostoriji A-215

Viši hindski seminar 2 i 4
Četvrtak 20. lipnja u 14.00 u prostoriji A-205
Četvrtak 4. srpnja u 14.00 u prostoriji A-205

Studenti koji nisu još položili preduvjete za ove ispite i kolokvije mogu te preduvjete polagati u istim ovim terminima, ali u tom slučaju ne mogu isti dan polagati i kolokvije i ispite ovdje oglašene na koje se ti preduvjeti odnose.