Jesenski ispitni rokovi kod mr. sc. Krešimira Krnica

Temelji indijske civilizacije 2
Utorak 3. rujna u 11.45 u prostoriji A-128
Utorak 17. rujna u 11.45 u prostoriji A-128

Niži hindski seminar 2
Utorak 3. rujna u 14.00 u prostoriji A-205
Utorak  17. rujna u 14.00 u prostoriji A-205

Niži sanskrtski seminar 2
Utorak 3. rujna u 16.45 u prostoriji A-204
Utorak 17. rujna u 16.45 u prostoriji A-204

Viši sanskrtski seminar 2
Četvrtak 5. rujna u 11.00 u prostoriji A-215
Četvrtak 19. rujna u 11.00 u prostoriji A-215

Viši hindski seminar 2 i 4
Četvrtak 5. rujna u 14.00 u prostoriji A-205 PROMIJENJENO!
Četvrtak 5. rujna u 11.00 u prostoriji A-215
Četvrtak 19. rujna u 14.00 u prostoriji A-205

Studenti koji nisu još položili preduvjete za ove ispite i kolokvije mogu te preduvjete polagati u istim ovim terminima, ali u tom slučaju ne mogu isti dan polagati i kolokvije i ispite ovdje oglašene na koje se ti preduvjeti odnose.

Jesenski ispitni rokovi kod prof. dr. Mislava Ježića

A) Ispiti

Uvod u indijsku filozofiju – ispit

ut. 10. rujna od 9h
ut. 24. rujna od 9h

Indijske religije / Istočne religije – ispit

ut. 10. rujna od 9h
ut. 24. rujna od 9h
(studenti će se rasporediti po grupama po predmetima i po vremenu početka ispita za grupu)

B) Kolokviji

Vedski seminar – kolokvij

srij. 11. rujna od 10h
srij. 25. rujna od 10h

Sanskrtski seminar: Samkhyakarike – kolokvij

srij. 11. rujna od 10h
srij. 25. rujna od 10h
(studenti će se rasporediti po grupama po seminarima)