Jesenski ispitni rokovi kod mr. sc. Krešimira Krnica

Temelji indijske civilizacije 2

2. rujna (utorak) u 12:30 sati u A-128
16. rujna (utorak) u 12:30 sati u A-128

Niži hindski seminar 2

2. rujna (utorak) u 14:00 sati u A-205
16. rujna (utorak) u 14:00 sati u A-205

Niži sanskrtski seminar 2

2. rujna (utorak) u 15:30 sati u A-205
16. rujna (utorak) u 15:30 sati u A-205

Viši hindski seminar 2

4. rujna (utorak) u 14:00 sati u A-205
18. rujna (utorak) u 14:00 sati u A-205

Za sve ispite i kolikvije molim poslati najavu dolaska na e-mail ispitivača. U redak “predmet”/”subject” poruke upisati: prijava ispita.