Jesenski ispitni rok kod doc. dr. sc. Ivana Andrijanića

1. Osnove sanskrtske gramatike
a) srijeda 3. rujna u 9.00 u A128
b) srijeda 10. rujna u 9.00 u A128
c) srijeda 17. rujna u 9.00 u A128
Za izlazak na ispit obvezatna je prijava el. poštom na adresu iandrij@ffzg.hr najkasnije dva dana prije ispita.

2. Kolokviji iz sanskrtskih seminara
a) utorak 2. rujna u 12.30 u A205
b) utorak 16. rujna u 12.30 u A205
Za izlazak na kolokvij obvezatna je prijava el. poštom na adresu iandrij@ffzg.hr najkasnije dva dana prije ispita.