Ispitni rokovi kod mr. sc. Krešimira Krnica u kolovozu i rujnu

Temelji indijske civilizacije 2

Ponedjeljak 31. 08. u 11 sati – B-023
Petak, 18. 09. u 11 sati – B-023

Niži hindski seminar i Viši hindski seminar

Ponedjeljak 31. 08. u 14 sati A-205
Petak 18. 09. u 14 sati u A-205

Niži sanskrtski seminar i seminar Rāmāyaṇa

Ponedjeljak 31. 08. u 16 sati – B-023
Petak, 18. 09. u 16 sati – B-023

Molim najaviti pristupanje kolokvijima i ispitu na mail kkrnic@ffzg.hr najkasnije dva dana prije ispita.

Jesenski ispitni rok kod doc. dr. sc. Ivana Andrijanića

Osnove sanskrtske gramatike

  1. Srijeda 2. rujna 2015. u 8.00 u A128
  2. Srijeda 9. rujna 2015. u 8.00 u A128
  3. Srijeda 16. rujna 2015. u 8.00 u A128

Sanskrtski seminari

  1. Utorak 1. rujna 2015. u 12.30 u A205
  2. Utorak 8. rujna 2015. u 12.30 u A205
  3. Utorak 15. rujna 2015. u 12.30 u A205

Za pristup ispitima obvezatna je, osim prijave u ISVU, prijava el. poštom na adresu iandrij@ffzg.hr najkasnije dva dana prije ispita (za OSG najkasnije do ponedjeljka, za seminare najkasnije do nedjelje). Zakašnjele se prijave neće uzimati u obzir.