Ispit kod prof. Ježića u srijedu 28. lipnja

Zbog sjednice Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, prof. Ježić ne će moći održati ispite u srijedu 28. lipnja. Najavljeni će se ispiti i kolokviji održati u četvrtak 29. lipnja u 10h na FFZR, Jordanovac 110. Ispit se može održati i u petak oko 10h u zgradi Rektorata uz dogovor el. poštom.

Ljetni ispitni rok kod doc. dr. Ivana Andrijanića

Osnove sanskrtske gramatike i zaostale provjere znanja

  1. 21. lipnja u 8:00 u A128
  2. 28. lipnja u 8:00 u A128
  3. 5. srpnja u 8:00 u A128

Temelji indijske civilizacije

  1. 20. lipnja u 9:00 u B023
  2. 27. lipnja u 9:00 u B023
  3. 4. srpnja u 9:00 u B023

Sanskrtski seminari

  1. 21. lipnja u 8:00 u A128 (prijava u ISVU 29. lipnja ili el. poštom)
  2. 29. lipnja u 15:30 u A217
  3. 6. srpnja u 15:30 u A217

Svi se ispiti moraju prijaviti u ISVU. Ako iz nekog razloga prijava u ISVU ne uspije, ispit se treba prijaviti el. poštom dva dana prije ispita na adresu iandrij@ffzg. Svi detalji o ispitima dostupni su na Omegi.