Ispiti kod prof. dr. Mislava Ježića

Ispiti i kolokviji kod prof. dr. Mislava Ježića ne će se oržati 12. i 13. rujna, osim za studente koji će prisustvovati konferenciji DICSEP 8 u Dubrovniku. Studenti koji su željeli polagati tih dana, a ne idu u Dubrovnik, neka se jave u tajništvo ili izravno prof. Ježiću radi dogovora o ispitu nakon 18. rujna. Ispiti i kolokviji normalno će se održati 19. i 20. rujna i 26. i 27. rujna.

Jesenski ispitni rok kod doc. dr. Ivana Andrijanića

Osnove sanskrtske gramatike

Srijeda 30. kolovoza u 8.30 u A-128

Srijeda 6. rujna u 8.30 u A-128

Srijeda 20. rujna u 8.30 u A-128

Sanskrtski seminari

Četvrtak 7. rujna u 9.00 u B-023

Četvrtak 21. rujna u 9.00 u B-023

Temelji indijske civilizacije

Utorak 5. rujna 2017. u 9.00 u B-023

Utorak 19. rujna u 9.00 u B-023

Četvrtak 21. rujna u 10.00 u B-023

Svi se ispiti obvezatno moraju prijaviti u ISVU. Ako to iz nekog tehničkog razloga nije moguće, obvezatna je prijava el. poštom na adresu iandrij@ffzg.hr