Ljetni ispitni rok kod doc. dr. Ivana Andrijanića

Osnove sanskrtske gramatike i zaostale provjere znanja

  1. 21. lipnja u 8:00 u A128
  2. 28. lipnja u 8:00 u A128
  3. 5. srpnja u 8:00 u A128

Temelji indijske civilizacije

  1. 20. lipnja u 9:00 u B023
  2. 27. lipnja u 9:00 u B023
  3. 4. srpnja u 9:00 u B023

Sanskrtski seminari

  1. 21. lipnja u 8:00 u A128 (prijava u ISVU 29. lipnja ili el. poštom)
  2. 29. lipnja u 15:30 u A217
  3. 6. srpnja u 15:30 u A217

Svi se ispiti moraju prijaviti u ISVU. Ako iz nekog razloga prijava u ISVU ne uspije, ispit se treba prijaviti el. poštom dva dana prije ispita na adresu iandrij@ffzg. Svi detalji o ispitima dostupni su na Omegi.

Komentari su zatvoreni.