Dekanski ispitni rok kod dr. sc. Ivana Andrijanića

Osnove sanskrtske gramatike

Srijeda 27. rujna u 9.00 u A-128

Sanskrtski seminari

Četvrtak 28. rujna u 9.00 u B-023

Temelji indijske civilizacije

Utorak 26. rujna 2017. u 9.00 u B-023

Svi se ispiti obvezatno moraju prijaviti el. poštom na adresu iandrij@ffzg.hr najkasnije do nedjelje 24. rujna.

Komentari su zatvoreni.