Gesner Konrad


Gesner [ge'sner], Konrad, švic. prirodoslovac, liječnik i bibliograf ( Zürich , 26. III. 1516 - Zürich , 13. XII . 1565). Gradski fizik u Zürichu. Sastavio prvu opću bibliografiju svih dotad poznatih rukopisa i knjiga Sveopća bibliografija (Bibliotheca universalis, 1545). Građu je uredio po abecedi imena autora, uz koja je dodao oznaku njihova zvanja ili zavičaja, naslov djela, mjesto i vrijeme nastanka, anotaciju, komentar, a ponekad i prikaz sadržaja djela.

U drugoj knjizi Sveopće bibliografije, pod naslovom Zbirke ili skupine (Pandectarum sive partitionum universalium Conradi Gesneri... libri XXI, 1548), istu je građu, dodavši joj i anonimna djela, razvrstao u 21 stručnu skupinu. Djelo je objavljeno bez XX. i XXI. skupine (Teologija i Medicina). Skupinu Teologija objavio je u posebnoj knjizi 1549., a skupina Medicina nije nikad izišla. Opširan Dodatak bibliografiji (Appendix Bibliothecae Conradi Gesneri) objavio je u Zürichu 1555. U bibliografiji su popisana i djela hrv. pisaca (M. Vlačića, Vergerija ml. i st. itd.). Pretisak bibliografije s dodatkom objavila je nakladnička kuća O. Zeller u Osnabrücku 1966.

Svojim djelom Povijest životinja (Historiae animalium, 1551-58) utemeljio je znanstv. zoologiju. Sabrao je veliku građu za sličan prikaz biljaka, ali su njegova botanička istraživanja objavljena tek u XVIII . st. Prvi je klasificirao biljke po cvjetovima i plodovima. Vrijedni su njegovi prinosi farmakologiji, kirurgiji i epidemiologiji.

Konrad Gesner

Konrad GESNER