Dragutin Domjanić:
PO DRAGOMU KRAJU


Ove popevke predajem narodu
onak, kak ih je moj dragi sin
za izdanje složil i priredil.
Mama.

SUNCE

Deždj je još suzil čez megle te mutne,
skrival lepotu slovenske dežele,
samo na čas su kraj nagle nam vožnje
v snegu planine zablisnule bele.
Ali najenput je v suncu vse bilo,
videl sem cirkvu - il senju vu zlatu,
i onaj sneg, koj se belil po gorah
kak da su golubi leteli v jatu.
Drug mi je rekel: "To Brezje se vidi.
Vnogi tam, vnogi iz dalkoga roma,
pomoć tu najde i duši i telu,
tu Majka Božja je naša doma.
Vlak se je žuril prek Poljske, prek puste,
niska je trava polegla ravnicom,
retko je grmje se stisnulo k zemlji,
v strahu pred oblaki ili pred kmicom.
Samo na bregu tam gledel sem čudo:
cirkvu kak v ognju, i krov je do krova
prignul se k njoj. To je grad, koji moli.
Čul sem čez vlak: "To je Czenstochowa!"
Vsigde je sunce, gde Tvoja je hiža,
če je dolina i duša vre v noći.
Vsigde je sunce i srce ga vidi,
če su i naše oslepile oči!

KAPELA

Pri Sv. Šimunu
Kapela iz baroka
pod lipom punom hlada,
i cesta, kaj odhaja,
dok noć i listje pada.
V kapeli kip je v rožah
i drobno svetlo z noći,
a z kipa k nam glediju
tak dobre plave oči.
I če diši tam slajše
i cvete lepše roža,
i če i vehne rajše,
je za Te - Majka Božja.
Tak puno ih z molitvom
pred kipom Ti je bilo,
Ti vsakom si pomogla,
kad vsakog Ti je milo.
A kaj bi ja Te molil?
Ni treba nit povedat,
Ti sama znaš, če hoćeš
vu srce mi pogledat.

NA DOLCU

V senci od Svetoga Kralja i kulah
dremal je Kaptol, a dale
cirkva Marijina čuvala hiže,
koje na Dolcu su spale.
Morti vu senjah su gledele znova
meštre marljive pri delu,
ili na vanjkuših v čekanju sladkom
njih polovicu tak belu.
Svadbe su videle, sprovod, krstitke,
vse med zidinami timi,
vse tak starinski i naše - a gore
zmirom Marija nad vsimi.
Došli su ljudi, kaj nisu već imali
srca za Zagreb naš stari,
vse su razrušili, vse su razmetali,
kak da su došli Tatari.
Ceste i grunte i kosti su skopali,
pak su gliboko iz mlake
čudnoga nekaj z betona napravili,
ne znaš: pivnice il rake?
Cirkvu prek turna su skoro zazidali
zidom visokim prek mere.
Je li im boga ta cirkva kaj zgrešila,
il ih je sram svoje vere?
V mesečnih noćih je hiže pak videti
i kak da reč je čut zgora:
"Kaj su to Zagreb pak z Tebe napravili,
kaj naše vse baš se zrušiti mora?!"

PLITVICE

Slap se leskeće,
v suncu trepeće,
voda se v duge drobi.
Stena od hridi
z kiklopskim zidi
bisernu mrežu drobi.
Oblak se diže,
plava vse bliže,
zlatni zarubil ga pram.
Z sencom kad mine
z jasne glibljine,
vsigde smaragd je vse sam.
Špilja spi v gori,
zmaja kak dvori
vratah gigantski je luk.
Šuškaju z vali
slapići mali,
v špilji je kmica i muk.
Nebo visoko,
kak Božje oko
v kraj se zagledelo taj.
Leta i leta
ni širom sveta
lepšega videlo kaj!

SILHUETA

Fini profil silhuete,
cvetje, kaj zdavna ne cvete.
Još se vu venčeke plete,
koji već niš ne dišiju,
samo se stiha drobiju
v molitveniku malom.
pred onim mutnim zrcalom.
Ruke tak drobne i blede,
sladke kak dah od rezede,
v davne su listale dane
zlatom zarubljene strane.
Morti su plave se oči
mesečne zmislile noći,
tajne, kaj v srcu ostane.
Morti i vusta ta mala
v žarkoj molitvi bi znala
s čudnog zadrhtati smeha.
Kaj im je žal bilo greha?
- Kipci mučiju to sveti,
a mrtvi su v knjigi cveti
- i dama na silhueti.

MURVE

Dve ja murve rodne imam:
bela ta je mlajša,
ali črna blizu plota
ta je puno slajša.
K njim sad vnogo lepo dete
vu dvorišće zajde,
vsaku moje budno oko
tam vu kvaru najde.
Tak i danas ja sem vlovil
susedu gizdavu.
Rekel sem joj: Sad ja vidim,
gdo mi gazi travu!
Kaj mi daš? Ti znaš sigurno
Za pravicu staru:
da se ono sme zaplenit,
kaj se najde v kvaru?!
Branila se: "Zginulo je
najlepše mi pišće,
zato sem ga iskat išla
k tebi vu dvorišće."
Zakaj nisi ti i mene
onda v pomoć zvala?
Kaj su tebi vusta črna?
- Ti si murve brala.
"No, pak jesem! Kaj bi tajit?
Sladke su i zrele.
Jesem, sused, al od danas
bum još samo - bele.

BOGEČKO GROBJE

Mirno počivaju grobi,
jablan kak straža stoji,
veter se igra po zobi,
zbuditi grobje boji.
Retko gde ime još piše,
ni već nit križov na vsih,
vreme i kiša vse briše,
vsi su pozabili njih.
Morti su težke im senje,
črne kak grude su te,
gorše, neg samo živlenje,
gdo to povedat nam sme?
Il se tak sladko počiva,
živi kak nigdo ni spal,
tajnu tu zemlja si skriva,
samo bu mrtvi ju znal.
Zginuli budu i grobi,
drugi tu cvet bu i svet,
veter bu igral se v zobi,
- kak i pred puno let.

DETELA SE ČRLENI...

Detela se črleni,
dete drago, kaj te ni?
Zbiraju se v lugu mraki,
noć bu došla taki.
Skriva se vu sence put,
sladki glas je z bezga čut.
Zbudil se je to slaviček,
naših noćih tiček.
Detela se črleni,
tebe mi navek još ni.
Znaš ti, kak se težko čeka?
- kaj se ne dočeka.
Ja bi tebi pušlec bral,
ja bi tebi kušlec dal.
al i noć ta prejde cela,
ne buš dojt mi štela.
Del bum pušlec za škrlak,
zapopeval bum si pak.
Kaj to treba znati drugi,
če je srce v tugi.

PARK

Park je tak svetel i bel,
kak da je z cukora cel,
čak i vu špilji kamenje.
Srebro na vejah je vsih.
Park je tak čuden i tih,
kak da ga rišeju senje.
Vsaki zarašćeni put
vsaki bosketa je kut
z biserom drobnim zarubljen.
Mračen je grad samo star,
tužen satirov je par,
sam i bez nimfe, kak zgubljen.
Z mramora nimfu i grad
kramar vre kupil je sad,
njegov kip z nimfe se dela.
Tu gospočije već ni,
ona za cintorom spi,
postel kak sneg joj je bela.

HAJDA

Hajda moja, ti hajdina,
kaj se za me gdo spomina?
Bi li meni, hajda bela,
to povedat štela?
Sladko meni ti dišiš,
al povedat ne ćeš niš.
Tiha steza poleg gaja
dojde i odhaja.
Zviraju iz megle kmice,
zbiraju se lastavice,
nikoga na stezi ni,
jeseni se, jeseni.
Za me ti se, znam, hajdina
nigdo ne spomina...

STARE HIŽE V SNEGU

Kak ste mi lepe i bele,
v bunde oblečene cele,
v kapi prek vuh vam je lice,
kaj vam je zima, starice?
Z vsakoga slednjeg brežanjka
mladost se smiče i sanjka,
čuje se šala i smeh,
em, je žalosten bit, greh.
Žmirkate vi si z obloka,
ja pak gledim si spod oka,
to, kaj se sme i ne sme,
lepo je živet, kaj ne?
Dok je vse veselo širom,
i mi smo gjegjerni zmirom,
kak pri nas nutri zgledi,
nikoga briga to ni.
Stari sad krov vam ne pači,
nit meni beli mustači.
Tim, kaj nas imaju radi,
mi smo i danas još mladi.

S CESTOM

Kresnice vsikud se kresiju,
tiho kak v senjah se hodi,
kmica trnace je pokrila,
cesta i sama sad vodi.
Cesta, ti, cesta zaprašena,
kad bi misli mi znala,
k jednoj bi hiži me pelala
i pod oblokom bi stala.
Morti bi onu tam videla,
koja se meni dopada,
morti bu ona me čekala,
koja me imala rada.
Znam ja: zabadav ju čekati,
želje ju zoveju same.
Vsejedno, rad bi pozdravit ju,
če je i zabila na me.

V STRANJSKOME SVETU

Sunce je zahajalo
v kmične one gore,
još je čas pozlatilo
stare jedne dvore.
Puti su zastajali,
radi bi i stati,
vse se je primirilo,
vsim se štelo spati.
Stranjsko mi je bilo vse,
kak i ja tam vsakom,
sam kak ona tičica,
kaj je prešla zrakom.
Ž njom i moja želja je
k jugu letet štela.
Bog zna, kam je tičica?
Kaj je noć ju zela?
Želja moja v srce se
morala da vrne,
kak bi kam pogodila
prek te noći črne.
Vse se je primirilo.
Tičov hitra krila,
ruke, kaj su molile,
stranjska noć je skrila.
Vse je spalo: dalki kraj,
i taj jačmen slabi.
Samo v srcu budno je,
kaj se ne pozabi.

POD BEZGOM

Pri hižici maloj je bezeg ves bel
i kak da kaj lepo povedat bi štel,
Al ne zna govorit, on reči ne zmore,
i samo tak sladko si dišati more.
Pri hiži tam puti se shajaju skup,
i tiho dvorišće i v hladu je klup.
A ja si pak mislim na prašnoj toj cesti:
Tak rad bi tu z mojom se rožicom sesti.
I če bi iz vrta doletel metul,
on ne bi nas puno spominat se čul,
Al plavi metul bi se čudil, kak to je,
da plave - i oči su rožice moje.

V JESEN

Letos su slabe gorice,
sunce je nekam se skrilo,
letos je grozdje tak bledo,
lani kak roža je bilo.
Vse ti se menja na svetu:
cveti i ljudi i dani,
nisi nit ti mi jednaka,
još si mi lepša, neg lani.
Briga me, da je vre jesen,
kada je v rožah ti lice,
vusta pak tvoja su meni
slajša, neg koje gorice.

NA VALENTINOVO

Kaj to veter pripoveda,
z nekim se spomina,
kaj se fali, kak je zbavil
svetog Valentina?
Bil je v snegu sam, bez puta,
ni znal, kam bi hodil,
vetru ga je bilo milo,
pak je njega vodil.
V vsaki grm je svetec gledel,
kad je v šumu zašel,
tičeke je vsigde iskal,
ali ih ni našel.
Vse je lepo, vse v belini
lepše nemre biti,
ženiju se danas tiči,
zakaj bi se skriti?
Ni ih niti nigde čuti,
kaj tak dugo spiju? -
Smrzli su se, bogci mali,
zato vsi mučiju.

GDO TI JE REKEL

Gdo ti je rekel, da tiho trpim,
da je i suzah za smehom mi tim,
da su mi dani kak v megli od tuge,
da su mi samomu noći tak duge?
Tvoje popevke to meni veliju,
one me v srcu boliju. -
Gdo ti je rekel, da imam te rad
leta i leta jednako kak sad,
to, kaj sem tajil i samomu sebi,
to, kaj nit tebi povedal bil ne bi?
Tvoje su meni to odale oči,
tam je vse čitati moći.
Gdo ti je rekel, da ljubit ja znam,
da moje srce kak ogenj je sam,
da bi i ti onde zgoreti znala,
ti moja rožica, ti moja mala?
Tvoja to vusta bez rečih poveju,
kada me kušnut ne smeju. -

HAJDA CVETE

Kaj je ono mesečina
sredi dana bela?
ili ono hajda cvete
poleg tvojeg sela?
Steza ide, tiha steza
čisto blizu hajde,
k tebi ona hoće dojti,
tebe bi da najde.
Ali zakaj pri trnacu
steza naglo staje?
- Da ne vidim, kak mi draga
z drugim se zestaje.

DETELINA

Detelina, detela do sela,
bi ti, duša, moja biti štela?
Da ti dragam tvoje lasi zlate,
da aldujem srce svoje za te.
Večer ide, nebo taki zgasne,
tvoje oči su kak jutro jasne.
Tiči spiju, stisli se med grane,
tiček moj popevat ne prestane:
"Detelina, detela je v cvetu,
ti si meni najdragša na svetu!!"

POTOČNICE

Potočnice sredi trave,
kak su tvoje oči plave.
Potok bistri teče proć,
zlo je kaj ni zabit moć.
Veter prejde prek vrbine,
tak i žalost vsaka mine,
Samo srce kad boli,
zakaj tomu vračtva ni?
Potočnice kraj potoka,
tuga mi je tak gliboka.
V polju ti gori još mak,
Kad mi, duša, dojdeš pak?

VUZEM

Macice male nam dragaju
ruku i lice i čelo,
tičice v lugu popevaju
v dol i daljine i selo.
Šafrani rosni odpiraju
kelihe bele i plave,
kak da i prve fijolice
stiha dišiju iz trave.
Sunce na nebu je jasnomu
zlatno, kak ni bilo zdavna,
vsa ga stvorenja pozdravljaju,
bregi i polja vsa ravna.
Ili Svetstvo je to zdignuto,
celom da svetu bu Maša.
Cveti i tiči ga slaviju,
ž njimi molitva i naša.
V cirkvah bu sad, kaj nam hrana je,
blagoslov dobilo novi. -
Ja bi pak Boga štel prositi:
"Srca takaj blagoslovi!"

ZIMA

Kak v dimu je gora, po snegu diši,
muti se med jalšami reka,
strnišća su pusta, v poljanah je mir,
i vse nekaj čeka i čeka.
Pijučeju pure, se zbiraju skup,
razmećeju vrabci dvorišće,
smrzava se potok i trdi je put
i zajec vre mater si išće.
I grmje se stišće, drhturi ves lug,
preplašena sela glediju,
po travi, po suhoj, prehaja kak strah,
kaj zime se hude bojiju?
Sad zdiže se k nebu i grana i strn,
kak vsi da bi moliti šteli:
"O, dojdi nam skoro, kožulec nam daj,
ti, sneg naš, ti mehki i beli!"

BEZEG SE BELI

Bezeg se beli iz kmice,
kak je belo tvoje lice.
Bezeg stiha mi diši,
kak si sladka ti.
Gaj je tih i on posluša,
si i ti još budna duša?
Čeka si slavička gaj,
zmisliš me se kaj?
Ni slavička sad već čuti,
zginuli su kam i puti,
al moj tič ni prešel proć
v onu črnu noć.
Z bezga on popeva z kmice,
kak je belo tvoje lice,
z bezga, sladko kaj diši,
kak si sladka ti.

V GORICE

Veselo si fućka tiček
lahko grabi moj konjiček.
Pašći se i cesta ž njim
prek k goricam tim.
Tam pod onim gustim gozdom
se nanizal grozd za grozdom.
Sladek je i skoro zrel,
bi ga zobat štel?
Grozdja imam ja takajše,
nekaj drugo ja bi rajše.
slajše je od grozdov vsih
vu goricah tih.
Zato mi se pašći k kleti.
Komu? Reć ni smeti.

V JUTRO

V jutro su tiči se čudili,
kak su to lepi se zbudili
stari trnaci po selu:
imaju opravu belu.
Zvezde su z neba se drobile,
šume kak cvet su ih dobile,
noći pak senje te plave
sad su fijolice plave.
Jutro vse puno je radosti,
sunca i sreće i radosti.
Srce mi v cvetu je hvoja:
Senjal sem, da si ti moja.

SPOD SLEMENA

Kožulec
Z janjčeka imaš kožulec,
rubec na glavi črleni,
tebe vsi radi glediju,
ali si najdragša meni.
Pod onim rubcom črlenim
plave se smejeju oči,
pod onim toplim kožulcom
srčece čuti bi moći.
Kad bi spod rubca te oči
štele pogledeti na me,
kad bi spod janjčeka srce
štelo da tuče za me!
Večer
Večer ide, tihi večer,
veter popuhava,
z luga nosi suho listje,
pute zasipava.
Zasipavaj, dragi veter,
bar bum mekše hodil,
kam ja idem, i po noći
bum i sam pogodil.
Če ni puta, ja poprečki
prejdem i prek gore,
kad me onde negdo čeka,
ščekat se ne more.
Roža
Roža rasla, rožica,
čisto blizu hiže,
da bi dragom dišala,
da mu dojde bliže.
Rosa ju zalevala,
sunčece je grelo,
lepše ni još videlo
celo moje selo.
Dragog ni po rožicu,
drugom nis ju dala,
noćes je povehnula,
dok sem sama spala.
Sused
Sneg je vse čisto pobelil,
zbrisal mejaš, kaj nas delil,
k meši vre skupa zvoni,
sused moj, kaj te još ni?
Vsikam se čujeju zvoni,
tebe ne najdeju oni,
zvoni te nemreju zvat,
dalko si ti kak soldat.
Stranjskomu polju ni kraja,
tam nit naš tič ne dohaja,
polje te tvoje želi,
k tvojoj te susedi ni.
Vse je sad tiho, vse moli:
bregi i lugi i doli,
kak da bi celi svet znal,
da mi je tebe tak žal.

PRI BUGARSKIH VRTIH

Zdenec s kotačom zelenim,
jalše nad krovom slamnatim,
nebo do mutne daljine
z mesecom tenkim i zlatim.
V travi kak sedoj od mraza
potok polahko si teče,
kak da v drobtini od svetla
voda na čase trepeće.
Pokoj poljane pokriva,
toneju v noći ravnice,
samo su budne još brige,
pak nas glediju iz kmice.
Ali na nebu su zvezde,
one si spat ne želiju,
dalko od nas i od brigah
mirno navek si svetiju.

V SENCI

Nad njivom je oblak,
vu senci je put,
kak v tugi su lugi,
nit tičov ni čut.
A sunca su željni
i trava i cvet
i plavo to nebo
i dalki taj svet.
Ja tak bi rad smeha
kak sunca taj kraj,
a ti si žalostna,
il srdiš se kaj?
Kaj njiva je kriva,
da skril ju je hlad?
Pak kaj si ja morem,
da imam te rad?!

SPOMEN NA MARIJU BISTRICU

Noć je vre noć, Majka Božja.
Pri Tebi molitvah ni čuti,
a vani med polji se puti
doma sad pašćiju spati.
Noć je vre noć, Majka Božja.
Al mi dva smo zdavna poznati
čez leta i žalosti vse.
I če Ti i kesno dohajam,
poslušat buš štela, kaj ne?!
Ja tak bum Ti stiha govoril,
da moreš me čut samo Ti,
da Sinek se Tvoj ne zbudi,
koj v zlatu i svili spi.
Zlo su Ti ljudi napravili,
kojim si v pomoć bila,
kad su ih svi vre ostavili.
Kojim si suze brisala
i žalost življenja skrila
i v dušu veselja dala.
Kojim kak mati si bila,
sunčeca dela pred vrata,
i svojim srcem iz zlata
i najgorše grešnike čuvala.
Ti, koja si ljudem alduvala,
kaj Ti je dragše neg svet,
neg zlata nebeska roža,
Sineka svojega dragoga
žalostna, Ti, Majka Božja!
A ljudi su Tebe pozabili
i Sina na križ su Ti pribili
i jošće vu cirkvah i stanjih,
po varoših i po križanjih
na križ Ga pribijaju zmirom.
Zlo su Ti ljudi napravili,
koji od Tebe živiju
i mirno pod Tvojom dobrotom
pod sencom od cirkve spiju.
Oni su Tebe orobili,
bogečke Ti krajcere vkrali,
kaj Tvoji oltari su dobili,
kaj Tebi su romari dali.
Oni su Tebe pozabili,
Tvoju bogčiju razgrabili.
Al ne, da si krušca nabaviju,
neg, da si veselje napraviju,
da Tebi se moreju smejat.
Su z vinom si šteli zalejat
i brige i trudne kotrige,
i glad, kaj im z očih gledi
i savest, koja ne spi.
Al skoro je došla kaštiga.
Po noćih su narod zapirali,
po cestah kak blago ih tirali,
vu reštih su dane si mudili,
i onda su sudi ih sudili
- Oprostiti ne znaju ljudi. -
(A to je od vsega lepše.)
Ne smeju oprašćati ljudi,
i njih onda zakon obsudi.
Oprašćati zna samo Bog
i Ti Njegva sveta Mati.
I meni, kaj ne?! oprostiš,
da ja sem zapirati dal
one, kaj Tebe su krali,
kaj delaju, nisu mort znali.
A kaj mi je bilo ih žal,
kaj štel sem im dober biti,
su mene kaštigali drugi.
I prešla su leta i rešti.
Vsi, koji su šteli oditi
od Tebe, su v svojoj se tugi
za pomoć se k Tebi obrnuli,
pak su se k Tebi vsi vrnuli.
I v cvetju su Tvoji oltari,
i novi te prosiju dari,
da moliš za našu bogčiju,
za betege, kaj nas boliju,
za grehe, težke kak megle
kaj v zrele su strni se legle.
Da sunca v živlenje nam daš,
Ti, koja si lepša, neg sunce,
neg zlata Božja roža,
Ti, koja nit sence nemaš,
Ti, čista, Ti, Majka Božja!
Noć je sad pak, Majka Božja,
noć v mojem srcu i v lugu,
pak sem Ti tu kak i negda,
svoju sad tužim Ti tugu.
Hoćeš mi v srce pogledat?
toplo, kak znaš samo Ti.
Tebi bi štel ja povedat,
kaj se nigdar ne veli,
kaj me vre zdavna boli,
da bi i želel poginut.
Morti bu mene Ti milo,
pak vračtva - il mira mi daš. -
- Ja bi tak rad se počinut.
Noć je vre noć, Majka Božja.

VSE SE POZABI

Oči su v noćih, a v dušah su mraki,
v srcu je tuga i skriva ju vsaki,
vse, kaj je lepo i drago, se zgasne:
sunčani dani i oči tak jasne.
Vse se pozabi: i rože vu cvetu,
bele kak sneg i te žarke - vre k letu.
Zgine popevka i sladki slaviček,
dojde pak novo i cvetje i tiček.
Morti i moji se skmičiju dani
skoro kak noć, kaj sad zbira se vani,
koja ti pada na rudaste prame,
buš, kad me ne bu, još mislila na me?
Ili buš skoro se zmirila v tugi,
mene pozabila, drag ti bu drugi?
Ni ti to mrtvo, kaj zemlja nam skriva,
a moja ljubav v popevkah bu živa.

SPOMEN NA SPLIT

Pri morju, pri plavomu morju,
kak senja je z kamena grad,
tam želje navek mi letiju,
tam pak bi se vrnuti rad.
Tam sunce je žarko kak ogenj,
i mehko zna dragati val,
tam dan se oprašća tak težko,
ostavit je morje mu žal.
Tu car je zezidal si dvore,
pred puno i puno sto let,
tu naša je v mramoru slava,
pod poljem, gde trn je i cvet.
Nad gradom se breg zazelenil,
vse pute zasenil je bor,
v daljini su otoki, mesta
i morje i nebo odzgor.
Na otoku grad je jen mali,
vu morje je štel da beži,
al nisu ga lepoga dali,
za obalu zid ga drži.
Vu luki se njišeju ladje,
il roj se metulov to sel,
vsi šari, a dalko, tak dalko
još jeden je mali i bel.
Na hridi su črne ciprese
i veter si z vali šumi,
tu grobje muči i počiva,
tu sladko i dugo se spi.
Al v gradu je očih kak sunce
i rečih kak mesečna noć,
i komu vu srce su došle,
Ne da i ne da mu se proć.
- Pri morju, pri plavomu morju
kak živa popevka je kraj,
tam lepo bi živeti bilo
i lepo vumreti takaj.

JABUKE

Jabuke se črleniju
v suncu se žariju,
gladke, sladke jabučice,
kak i tvoje lice.
Tam, gde suncu jesu bliže
sunce ih zažiže,
tak i vusta tvoja mala
vsu bi slast mi dala.
Jabuke su tu črlene,
sunca žar za mene,
tu ja najdem vsu sladkoću,
tak ih kušnut hoću.

KAJ ROŽA SE SKRIVA

Kaj roža se skriva vu gusti taj mrak,
a meseca draga ju srebreni trak?
Kaj roža tak moli vu tihu tu noć,
kaj žal joj je dana, koj prešel je proć?
Kaj roža je tužna, kaj vehne zaran;
a sunce bu skoro, ni dalko vre dan?
Metula si čeka, al on se ne vrne,
na svoje je roža ga zranila trne.
Metula je drugomu dišati znala
i drugomu bela se dragati dala.
Povem ti ja, duša, kaj tužna si sada:
Pozabit se nemre, kaj imaš još rada!

VEHNE ROŽA

Roža, moja bela roža,
hoće da povehne,
Duša moja kaj je bleda,
sehne, samo sehne.
Kaj je morti zgaslo sunce
tam na nebu gore?
Ili srce, mlado srce
ljubit već ne more?
Ali sunce, žarko sunce
nemre ognja zgubit,
ali srce, mlado srce
ne pozabi ljubit.
Znam ja, zakaj moja roža
vehne i prepada:
Teško joj je cvesti stranjskom,
koga nema rada.

VU MEGLI

Megla se legla v gorice,
suha se loza žuti,
zakaj je bledo ti lice,
kaj si žalostna mi ti?
Morti je sunca ti milo,
ili ti grozdja je žal?
Sunce za oblak se skrilo,
grozdje je otec tvoj bral.
Ili to senje su budne
noćih odnesle ti mir,
da su ti oči tak čudne,
kak da vu megli su zmir?
- Nemrem ja senjat nit spati,
v suzah je vanjkuš mi cel;
Teško je, tužno to znati,
drugu da dragi je zel!

DOJDI!

Vodica zvira z glibočice,
kak su ti jasne te očice,
jutro te z vode gledi,
lepša, neg jutro si ti.
Štel bi ti želje pogoditi,
Štel bi za ruku te voditi,
put bu dopelal nas sam
k sreći, tak blizu je nam.
Tičice rožnjak popevaju,
dole kak srebrom zalevaju.
Znaš, kaj v popevkah zvoni?
Samom da radosti ni!
Dojdi, bu sunčece grejalo,
bu nam se srčece smejalo,
bumo kak tičice dve
srećni i mi dva, kaj ne?!

TIČICA I JA

Kukmica mala na glavi,
drobni koraček sim, tam,
ali kad krila raširiš,
čisto pod nebom si mam.
Tam je za vsakog sunca,
tam je veselja za vse,
briga te, kaj je tu dole,
gdo ti tam gore kaj sme?
Vsejedno, kaj si tak mala,
tvoja popevka zvoni
dalko čez brege i dole,
če te nit videti ni.
Kukmica tebi na glavi,
meni na vuhu škrlak,
kaj nas je briga za koga,
pak si popevamo tak.

ČRNI METULI

Črni i tihi metuli
došli su, nismo nit čuli,
z oblakov ili iz luga,
tajno kak v srce tuga.
Ideju jata za jati,
gde im je stati?
Samo letiju, letiju.
Polja si mira želiju,
sela vre čisto spiju,
megla metulov se zbira,
oči pospane zapira.
Samo kaj šepćeju strni,
trave trepećeju vlati?
Strah ih je krilah tih črnih.
A vre bi srca i sela
tak si počinuti štela,
rada bi spati, spati...
Gusto se spušćaju krila, -
vse su daljine prekrila.
Puno ih pada tam prek,
tam, gde je mira navek,
gde je vse noći bliže:
stari za cintor - med križe.
Jato za jatom se zbira,
ruka zabadav ih tira,
ni si nit moći pomoći.
Sedaju čisto na oči.
Težki objema nas spanec,
kak da od maka je lanec.
Tak smo i trudni i čudni,
nemremo ostati budni.
A zutra, Bog zna, zutra
bu li za nas još jutra?
Bumo li v zorju ranu
mogli veselit se danu,
bumo li tiče još čuli?
Il buju zadnje nam senje,
oči i dan i živlenje
zgasili črni metuli?

MOLITVICA V PROTULETJE

Rasipal si vsikud veselje vu svet,
zarubljeni s cvetjem su puti,
nit grobje ni tužno, kak pucicah smeh
razlejal tam jaglac se žuti.
Čez suhu listinu vu lugu je vsem
od šafrana zdigel se kelih,
kak da bi za sunce ti faliti štel
v molitvicah plavih i belih.
I oblaki žarki il beli kak sneg,
vsi puni kak lice deteta,
na nebu su. Ti i na travnik si svoj
rasipal sam cvet si do cveta.
Pa zakaj Ti samomu meni ne daš,
kaj dal si tak vnogom i vnogom?
Veselja, Ti, koji veselje si vse,
veselja i srcu mi bogom.

OBLAK SE GUBI

Oblak se gubi v daljini,
veter si šuška v listini,
Sneg je bil včera, sad ni ga,
tak ti naj zgine vsa briga.
Grmi su skoro zeleni,
si li ti dobra još meni?
Znaš li ti, rudasto dete,
da vre fijolica cvete?
Del bi ti venček ih v prame,
poveč, je l misliš kaj na me?!

SPOMEN

Stiha spod oblakov črnih
beli je golub preletel,
stiha je v srce žalostno
spomen povrnul se svetel.
Veter je lice mi dragal,
oči kak suzami rosil,
veter je z oblakov niskih
kišu po travnikih nosil.
Ali iz šumice mlade
kosa sem čul, kak se smeje,
Zna on: i sunce pak dojde,
polja i srca da zgreje.

LOZA ŽUTI

Loza žuti,
grozdja već ni,
nikoga steza ne vodi,
tužen je kraj,
tihi je gaj,
jesen po cestah sad hodi.
Grozdja već ni,
ali zreli
kaplja, kaj v kmici se skriva.
Sunce bu v njoj,
v kapljici toj,
smeh i popevka bu živa.
Lepo je to:
more li gdo
sunca i radosti zbrati
i onda vse,
kak loze te,
drugom žalostnomu dati.

TIHI POLDAN

Tihi poldan kak da spi,
nigde glasa čuti ni.
Zginuli su z žita vali,
oblaki na nebu stali.
Klinčec štel bi zgoret v travi,
zvončeki sad tak su plavi.
V šumi tiči vsi mučiju,
guste grane ne šumiju.
Vse je, kak da čeka kaj:
dol i polje, breg i gaj.
A i nebo je tak čudno,
kak da nekaj senja budno.
Nekaj, kaj ni moći reći,
kaj se v tihoj ćuti sreči.
I kad veter lahki v gori
zbudil se je tam med bori,
Kak da samo dragat sme
klinčece vu travi te,
zvonček plav i klase zlate,
- onda sem ja mislil na te.

BOŽIĆ

Posipal bi snegom
vse pute
i spunil z veseljem
vse kute,
da smeh i popevka zvoni,
da brigah i tugah
ni,
da suza već oko ne muti,
da vsaki si v srcu
oćuti:
Božić je došel nam vesel,
vsakomu sreće donesel
v sela i grade i gaj,
meni takaj!

V SNEGU

Bregi vse bole su beli,
mehke su kape si deli,
toplo pod snegom je njim.
V selu iz vsake se hiže
kakti perjanica zdiže
tenki i plavkasti dim.
Vsi su vre zbrisani puti
nigde nit korak ni čuti,
skoro bu zaspal i dan,
meni se doma bit ne će,
želja me zove i vleče
v bele daljine te tam.
Nigdo ne treba me vodit,
sam bum ja mogel pogodit
k onoj, kaj ima me rad,
k roži ja dojdem prek vrta,
vrata su za me odprta.
- Joj, da ne moram nazad!

TALI SE SNEG

Tali se sneg, tali,
belina mu se muti,
po črnoj zemlji pak
su trudni pošli puti.
I vse, kaj v miru se
pod belim snegom skrilo,
odkrito pak je vse,
i tužno, kak je bilo.
Od starih hižah krov
i suhe, puste grane
i v grobjih križov red
i polja i poljane.
Tali se sneg, tali,
vre potok čut pod ledom
i vranah gust je roj
kak mrak na nebu bledom.
A tak je lepo, gde
vse mehki sneg pokriva,
a tak je tiho, gde
bez senjah se počiva!

SNEG PRED VUZEM

Pun glavobolkah je lug,
puna fijolicah trava,
kaj se je zmislil taj sneg,
da si sad pak poprhava?
Zemlja od sna se budi,
čekaju pupki na grani,
noć si slavička želi
sunčeca toploga dani.
Zime je bilo vre dost
v mesece kmične i duge,
vsaki veselja bi štel,
dost nam je zime i tuge.
Vuzem pred vratmi je vre,
on se i v srcu nam javlja,
kaj će sad zima i sneg,
Vuzem se suncem pozdravlja!

GUMBELICA

Sladko šumiju si čelice,
cveteju v vrtu gumbelice,
kaj one najlepše ni?
Duša, a gde si mi ti?
Vrt su ti s plotom zagradili,
k plotu kostanje zasadili,
suseda, kaj se bojiš?
Ne bum odnesel ti niš!
Imaš prstenja ti zlatoga,
imaš i muža bogatoga,
samo, znaš, jedno je kvar:
to da je muž tvoj vre star.
Dobro on tebe zna čuvati,
ali te ne zna kušuvati,
Znaš, kaj šumi si to čelica?
Sunčeca treba gumbelica!

SENJE JOŠ SPIJU

Mesec nad jablani plava,
v senci do brega je breg,
v doli preleva se trava,
vse je kak srebreni sneg.
Gradna se pašći prek grad,
šum je kak spomenek čut,
kmica v dvorišće vre pada,
k hižam je stisnul se put.
Rudaste šume mučiju,
nigde ni čut niti glas.
Tiho je, senje još spiju,
sad je počinut se čas.
Ali, bojim se, vu lugu
sad se slaviček zbudi,
v srcu bu zbudil mi tugu,
zakaj joj počinka ni?!

ŽELJA

Plavkaste rože vu črnom kaminu.
Jedna za drugom z žerjavke se zdiže.
Vani je sneg. On polahko pokriva
brege i dole i vrte i hiže.
Moja bi želja odleteti štela,
gde one bele rojiju se čele,
tiho doprhat do hiže pod snegom,
sesti se k zglavju kraj postele bele.
Rudaste tvoje podragati lasi,
pitati, kaj su žalostne ti oči?
Su li i tebi bez sunca sad dani,
su li od brigah sad budne ti noći?
Pitat ne smem. A sneg samo pada,
Roža v kaminu se već ne zažiže.
- Kad bi i srce mi sneg štel pokriti
kak one dole i vrte i hiže!

TUNJA

Tunja moja, žuta tunja,
komu ti zreliš?
Tuga moja, pusta tuga,
koga ti želiš?
Kiša pada, ne prestane,
v megli gora vsa.
Duge noći, duge dane
na te mislim ja.
Bu li sunce, žarko sunce,
došlo pak nazaj?
Bu li srce, bogo srce,
zgrejalo takaj?
Tunja moja, rodna tunja,
brat te ne bum smel,
duša moja, draga duša,
drugi te je zel.

SENICA

Kaj si popevaš, seničica,
drobna i draga mi tičica,
kaj mi povedat želiš,
kaj mi veliš?
Da se vre njišeju macice,
da se vre kažeju rožice,
da je pun šafrana breg,
kak, da je sneg.
Da je protuletje vre
došlo prek noći skrivečki.
I da ga v srcu, kaj ne?
ćutiju puce i dečki?
Vse ti ja dobro to znam,
samo kaj ja sem još sam.
Lahko popevaš, seničica,
kad nisi sama već tičica!

METVICA

Metvica mehka z mejaša diši,
rosa se trusi, na vetru suši,
ja sem ti sam, kak i bogec sam.
Travu su v jutro pokosili,
dragu su drugomu sprosili,
skoro i dalko odišla bu, znam.
Sladko zagukal je grlicah par,
ti mi nigdar se ne vrneš, nigdar,
drugi bu dragal tvoj svileni pram.
Oblaki kmični se zbiraju,
nebo i sunce zastiraju,
v srcu mi tuga i čam.
Metvica vehne i težko diši,
vse nekaj čeka. Taj mir me duši.
Ja sem ti sam, kak nigdar još, sam.

DVA KIPCA

V suncu
Zdalka se popevka čuje,
kaj se k nebu diže,
glavobolka nisko raste,
da je zemlji bliže.
V macicah se leska njiše
S tihim vetrom z brega,
visibaba vre se bela
kaže ispod snega.
Moje srce pak bi štelo
vse ti cvete zbrati,
zlato sunce toga dana
vu popevku dati.
Da bu v duši tvojoj radost,
da bu jasno oko,
kak je ono vedro nebo,
plavo i gliboko.
V senci
Tičica popeva z veje,
glas joj je tak tenek,
pripoveda, da je noćes
rascval se i drenek.
Senokoša v senci senja,
potok vesel plava,
vrba se žuti nad vodom,
v potok nagledava.
Oblak sivi nebo skriva,
polje spi i puti,
ali vsikud cvet je vesel:
jaglac cvete žuti.
Sunca ni, al zvira radost
z gaja i prek kraja.
Morti je to - naše sunce,
z zemlje nam dohaja?!

GOLUBI

Golubov je sivi par
sel se na obloku,
poldan ide, sunca žar
vidi im se v oku.
Nikoga već doma ni,
nigdo ih ne plaši.
Zvana čut je, zvon zvoni,
vse je sad pri maši.
Tam nad zlatni se oltar
glas molitvah diže,
tam i par sad moli star:
starci z ove hiže.
Tihe su, kak dan im taj,
radosti i tuge,
nemaju se kajat kaj,
moliju za druge.
Zvona je zamučal glas,
starci došli z maše.
je gdo molil i za nas
i za grehe naše?
- Golubi nam sivi sad
gučeju pod strehom:
"Najte da bi vi još kad
žalili za grehom!"

KAD SE NASMEJEŠ

Rosne se rože budiju,
v tihoj toj noći su spale.
Kad se nasmeješ, su v licu
sladke ti jamice male.
Nebo je v jutro tak jasno,
prešle su sence iz noći.
Kad se od srca nasmeješ,
tak su ti vesele oči.
Sunce vsi imaju radi,
tiči mu tak žvrgoliju.
Kad se ti meni nasmeješ,
v srcu popevke zvoniju.

DRENEK CVETE

Drenek cvete,
drago dete,
droben je i žut.
Z tenke veje
kos se smeje,
dalko ga je čut.
Sam se javlja,
tam pozdravlja
vsaki mali cvet,
i tu mladost
i tu radost
i taj beli svet.
V travi taki
jaglac vsaki
glas je kosa čul.
Da bu bliže,
jen se zdiže,
postal je metul.
Tak je svetel!
Bu li zletel
v tvojih lasih hlad?
- Drenek cvete,
drago dete,
kak te imam rad!

PARK MED ALEJAMI

Park med alejami,
veter med vejami,
lipa i kurija stara.
Sence se njišeju,
kakti da rišeju
slova zapletena, šara.
Oblaki zgubljeni,
zlatom zarubljeni,
golubi beli iz krova
vsi se zagledeli,
da bi zezvedeli,
kakva to čudna su slova?
Neznaju čitati,
nemaju pitati
koga, kaj to znamenuje.
Sence si rišeju
slova i brišeju.
Put poleg lipe putuje.
Sunce prigrejalo,
zlatom zalejalo
polja, kaj zlatna zreliju.
Park med alejami,
veter med vejami,
lipa i kurija spiju.

PRI OBLOKU

Zamučali smo vsi i mrak je išel vre,
vu vrtu cmroki su od sunca zlatni bili,
a pri obloku Vi vu sencu ste se skrili.
I samo videl sem još drage oči te.
Vse drugo zabil sem, - i gledel samo njih.
I videl sem ja v njih, kaj ni povedat moći,
kaj v senjah se gledi vu sladke, tihe noći.
To čital sem Vam ja vu dragih očih tih.
I v srcu čutil sem, da blizu smo si mi,
kak da se poznamo vre leta vnoga, vnoga,
da čudil sem se sam, kak nismo znali toga.
Pozabil sem na svet, vse bili ste mi Vi.
Al mučali su vsi, da mir je bolel nas,
vsi gledeli su me, kak da bi reći šteli:
"Vi, stranjski čovek, Nju tak niste gledet smeli!"
I bilo mi je žal da sem razžalil Vas.
Kad ali veselu je negdo rekel reč
i Vi ste sladko se nasmejali, kak znate,
su cmroki zgasli se - i moje senje zlate,
vu Vaših očih nis nigdar ih videl već.
I došel je i mrak i v moje srce prek.
I kad smo prešli van vu spomenku i šali,
kaj v meni zgaslo se, Vi niste niti znali. -
I bili smo si pak tak stranjski, kak navek.

VETER

Veter je z dalka doletel,
z kraja, gde dan je sad svetel,
gde meglah mutnih tih ni,
gde se vsim srcem živi.
Onde su v cvetu vsi vrti,
širom obloki odprti,
roža med klinčeci cvete.
Ili to drago je dete,
koje mi srce želi?
Kaj si mi, veter ti vesel
z dalkoga sveta donesel,
kaj bi povedal mi ti?
V suncu da vse tam trepeće,
puno je smeha i sreće?
Da su i tebi tam krila
suncem pozlaćena bila,
da si se težko odpravil,
cvetje vu suzah ostavil?
Al da su lugi i trni
i dani tužni i črni
Zlato vse strusili, zeli,
strgat i kreljuti šteli?
Kaj ćeš v tu pušću i čam,
kaj je doneslo te k nam?!
Kam ćeš ti? Ni te strah noći?
Strašne su slepe joj oči.
Kaj će tvoj plač? Il je smeh?
Si li mi v dušu pogledal,
bi li ti rad mi povedal:
da je tak živeti greh,
dane te puste i duge,
živet, - a samo za druge,
da je za vsaki čas kvar?
- Lepše je, lepše, poginut,
s tobom oditi i zginut,
pak se ne vrnut nigdar!

SPOMEN NA JESENICE
(Slikaru Mihovilu Krušlinu)

Vrba se k vodi nagiblje,
čun se pozabljeni ziblje,
bistra spominja se Sava,
tiček pod nebom si plava.
Cesta se spušća iz vasi,
sladka popevka se glasi,
kak, da bi kranjska dežela
srce si zlejati štela.
Il se to susedi javlja,
selo prek Save pozdravlja,
gde nam je vse tak poznato,
gde je i sunce tak zlato.
Gde su i rožice v cvetu,
lepše, neg igde na svetu,
gde nam je drago vse širom,
doma, gde srcem smo zmirom.
Vrba se k vodi nagiblje,
čun se pozabljeni ziblje,
nebo plavi se čez veje,
kak, da i nebo se smeje.

VUZ PUT

Po lugu slaviček popeva,
da najdalši čuje ga kut,
po žitu se zlato razleva,
k topolam odputil se put.
I prešel bu on mimo vrta,
gde v cvetu je bujnomu vse.
Tam vrata su meni zaprta
tam vsi su me zabili vre.
I nigdo me poznati ne će
i nigdo već dober mi ni:
nit rože v rondelah dišeće,
nit beli jasmin niti - ti.
Znam: ti si lepa i mlada,
a kaj ti ja morem da dam?
Al če si me imala rada,
naj nikaj te toga ni sram.
Ja srce ti imam bogato
i vnogi popevke mi zna,
a ti buš gizdava još na to,
da rad sem te zmislil se ja!

CLAIR-OBSCUR

V suncu je celo dvorišće,
v senci šuma spi.
Koga moje srce išće,
toga jošće ni.
Ne bojiš se ti kmice,
znaš sim pute vse.
Skoro buš mi dragal lice,
mam buš tu, kaj ne?
Težko bu ti, znam oditi,
pak bu taki dan.
- Zakaj mora pri nas ziti
sunce tak zaran?!

MRTVI GRAD

V hladu je navek dvorišće,
mehen vre na zide plazi,
črna kula kak da dremlje,
nema već na kaj da pazi.
A prek zida drač je gusti.
Tam je negda grobje bilo.
Stranjsko ime stranjskih ljudih
kak da se je v kamen skrilo.
Pod železnim mračnim krovom
zdenec se gubi gliboko.
Dole samo v kmicu vidiš,
kak v žalostno, slepo oko.
Težka vrata su odprta.
Vani sunce je prek grada
i satiri vu fontani,
voda im prek lica pada.
Rože su po svetlih hižah,
klinčeci zmed njih goriju,
ni ih briga, da za zidom
vnoga srca boga spiju.
Sunce zlato rasipava,
vesel veter lipe njiše,
smeh zvoni iz vrta negde,
vruće leto s poljah diše.
A glicinije v dvorišću
pleteju za vencem venec.
Plava radost vse pokriva,
mrtvi grad i mrtvi zdenec.

NAD TRNACOM

Nad trnacom oblak plava,
v sencu tone trava,
črešnje su vse cveta pune,
kak od bele vune.
Trusiju se cveti na te
i na lasi zlate,
Put bi ti posipat šteli,
venček bi ti deli.
Il su beli to metuli
tebe dojti čuli,
pak se tebi veseliju,
k roži mi letiju.

GJURGJEVKE

Beli se cveti odpiraju,
sami se v pušlece zbiraju.
Štel bi ih v nadra ti deti,
ali to znam, da ni smeti.
Il ti na oblok poslagati,
da bi ih mogla podragati.
Oni tak sladko dišiju,
lepoga puno veliju.
Vse, kaj bi v oku mi čitala,
če bi me s pogledom pitala,
vse, kaj se tebi dopada,
če me još imaš kaj rada.

KAJ TO TAK TIHO DIŠI

Veter se igra, zigrava
s travom, kaj čisto još spi,
veter po trsju ziskava,
kaj to tak tiho diši?
Dalko je jošće do branja,
trs je al senjat ga znal:
on si vre z listjem zaklanja
grozdek - cvetući i mal.
Kad su gorice vu cvetu
na te se zmislim ja pak,
rad bi ti dragati lasi,
tiho dišiju mi tak.

MAKI V POLJU

Maki se v polju odpiraju,
plamenom tihim goriju,
v duši se spomeni zbiraju,
davne kak rane boliju.
Vse se je vrnulo, vse to:
vnogo pozabljeno leto,
z jutrah još mladosti ranih,
v senjah ti zgubljeni dani,
duge prečute te noći,
vse je pak došlo pred oči.
Vse, kaj je z nadami zginulo
v steze zarasle do sreće,
vse, kaj zabadav je minulo,
v mrazu kak rože dišeće.
Megle su mutne i sive
prešle prek duše i njive,
želje kak tuga za tugom
prešle su v sprovodu dugom.
Sunce se zgaslo il skrilo,
ni ga nit v srcu već bilo.
V polja su vetri se vrnuli,
klas je zašeptal si vsaki.
Vali se zlatni razgrnuli,
tiho se strusili maki.

JAGODE

Jagode su čisto zrele,
strusit bi se štele,
gdo bu tebe mogel zvati,
da ih ideš brati?
Znam ja: veter bu ti vesel
sladki glas donesel
il povedal tiček z grane,
još za zorje rane.
Ja pak tebe nemrem zvati,
ljubav svoju dati,
a tak puno, prepuno je
sad je srce moje!

ZEMLJA

Lani je zlo nas pogodilo,
polje tak slabo je rodilo,
došel je beteg na sela,
tuča je trsja nam zela.
Mi se al ne bumo tužili,
rajše si bumo pak plužili,
v sloge te sejali duge,
za se, - a če i za druge.
Još bu i sunce se smejalo,
strn i trnace nam grejalo,
još bu ta zemlja bogata
dala pak žita kak zlata.
Ona navek bu nas hranila,
ne bu nas ona nit vkanila.
Dobra i v zadnjoj je grudi,
ni ona tak, kak su ljudi!
Dok nam je dobro, nas faliju,
dok nam je zlo, nas vsi žaliju.
Kaj će to vse?! Kad mi znamo:
verna je zemlja samo.

ŽUTI METULI

Metulov je žutih zaigral se par,
vre megla nad suhom je travom,
i trusi se listje. I kak, da je vse
na nebu narisano plavom.
I ne znaš, su zadnji metuli još to,
il veter obira sad breze,
su v očih ti spomeni jošće na noć,
il megle su skrile nam steze?
I ja ti tak ne znam, su senje to vse,
il pravo živlenje mi to je.
Al ćutim, kak, da me glediju navek
tak plave oči - kak tvoje.

KESNA KIŠA

Kiša vre v jutro je rosila,
listje i zadnje još nosila.
Kaj pripoveda to lugu,
koju sad tuži mu tugu?
Skriva se dan za daljinami,
megla suzi nad kupinami.
Grobje je v cvetu i belo,
još v katarinčicah celo.
Al i po vrtih vsih cveteju,
same vu vence se pleteju.
Kakti, da grobje vse bliže
ide med sela i hiže.
Kiša bu padati prestala,
zemlja bu v suncu pak ostala.
Skoro i sive te megle
budeju spati se legle.
Polje bi rado se zgrejati,
srce bi štelo se smejati.
Vsakom živlenja je milo,
če i bogečko bilo!


                    - Uz dozvolu nakladnika Bulaja -