Dragutin Domjanić:
V SUNCU I SENCI

KAJ

Vre tičeki spiju
A šume mučiju,
Naj moja popevka zvoni
Po dolu i gaju,
Po dragomu kraju,
Od kojeg mi lepšega ni.
Tu brat mi je vsaki,
Tu doma sem taki,
Pogodit bi mogel i speć,
Poznati su puti,
Tu vsigde je čuti,
Ljubljenu domaću mi reč.
I srce mi greje
I z menom se smeje
I v žalosti plače takaj.
Em nikaj ni slajše,
Ne čuje se rajše
Neg dobri i dragi naš kaj!

KAJ VRT SI SENJA

Vuz steze vu rožah
Rondele dišeće,
Ves vrt je pun sunca,
Da zrak vse trepeće.
Oblaček po nebu
Si stiha putuje,
A z trave još samo
Šćurica se čuje.
I rože su teške,
I lilije blede,
I jena kraj druge
Vre spiju rezede.
A ober rondelah
I rožah gizdavih
Tak čudni su kipci
Vu kuglah tih plavih.
Vse nekak je malo,
Vse nekak se menja,
To valjda je videt,
Kaj vrt si senja.

JABUKA

Jabuka je kak mladenka,
Vsa je puna cveta,
Tebe ja navek još čekam,
Leta, duga leta.
Kak su nad trnacom tvojim
Sada sladke noći,
Kak ti ja pozabit nemrem
Tvoje drage oči!
Jabuku mi vetar trusi,
Cvet zabadav pada,
A ja znam: ti, duša, imaš
Drugoga vre rada.

BRVČICA

Brvčica ćez potok vodi,
Voda se sveti,
Snešica po brvi hodi,
V vodu se gledi.
Naj se gledet, sneša mlada,
Vodi vere nî!
Tam v glibljini sredi hlada
Za navek se spi.
Hodi sim vu lug zeleni,
Jagoda diši.
Buš ti dala kušat meni
Si li slajša ti!

TKEŠ SI

Tkeš si fletno, tiho tkeš,
Čul sem: skoro zamuž peš.
Al se niš ne veseliš,
Kaj si tužna, ne veliš.
Na vrbine kiša pada,
Morti imaš drugog rada?
Pust se v polju trusi mak,
Kaj ćeš, gdo je siromak.
Ni ti njega bilo žal,
Samo srce ti je dal.
Još ti buju mutne oči,
Duge su kraj stranjskog noći.
Tkeš si tiho, tugu tkeš,
Za bogatog zamuž peš.

ŠKRLAČEC NA VUHO

Škrlačec na vuho,
Za pantlekom cvet,
Pak kaj mi gdo more?
Ja vsaku smem glet.
Nasmejat se vsakoj
Smem, vesel i mlad.
I reći smem vsakoj,
Da imam ju rad.
Al kojoj najrajše
Bi štel da povem,
Baš toj niti reči
Povedat ne smem.

SUNCE

Sunce naše, zlata roža,
Ti si dobro vsakom,
Ti svetiš i bogatašu
Kak i siromakom.
Vsakomu ti daš življenja
Na širokom svetu,
Vsakomu ti daš veselja
Čoveku i cvetu.
Grej nam brege, da rodiju
Gusto vse gorice,
Grej nam dalka, ravna polja
Da bu dost šenice.
Kruha daj i za nas bogce,
Kak za bogataše.
Sveti i pred naša vrata,
Zgrej i srce naše.
Da bu čovek jedan drugog
Imal rad kak brata,
Cveti nam ti žarko, cveti,
Sunce naše, roža zlata.

KONJIČKU

Pantlek bi ti v grivu del
Svileni, crleni,
Kad bi tam me nosit smel,
Kam bi srce meni.
Srebrom bi te kovat dal,
Da letiš v daljine,
Ne bi stal, kad ti bi znal,
Kak mi srce gine.
Ti bi sad odnesel mam
Dragoj me pred vrata,
Kad bi znal, kak ja to znam
Kak je ona zlata.
Prosil bi ja, naj ti da
Vila lahka krila,
Kad bi moja rožica
Još mi verna bila.

ZA VRBINJAMI

Loza nad vrata se nagnula,
Raste po krovu od hiže,
Nebo gliboko i plavo je,
Prva se zvezda zažiže.
Noć je vu lugu vse gusteša,
Toneju v kmicu jalšine,
Steza se žuri počinuti,
Prejde prek poljah i zgine.
Krov je od hiže kak v plamenu
Mesec krvavi to plava,
Taki vu srebru bu dubrava
Taki bu v bisernih trava.
Znam ja, sad pak bu se zbudilo,
Došlo na prstih iz noći,
Vse, kaj su senje mi želele
- Vse, kaj pozabit ni moći.

BALADA

Kiša šumi čez jalšinu i šaš,
Gde je moj dragi, ti šuma, kaj znaš?
Mraki se zbiraju, v klanjcih je noć,
Kam je tak dalko odišel on proć?
Kiša curi, da vse pute mi sprala,
Šuma šumi, bum zabadav ga zvala.
Trga mi telo i opravu trn,
Svrži su pram mi raspustile črn.
Ruka mi draga moj obraz tak bled,
Rukica mrzla, il veter kak led.
Kaj se to zmirom iz ribnjaka plače?
Ili to samo je glas kukovače?
Kiša šumi, pod listinom ni dna,
Kak je vse glibša šuma mi ta.
Kaj mi je mali siroček bil kriv?!
Pak je čut plač. Je morti on živ?
Kam sem ja zašla? Vre voda me davi,
Ne bu taj srećen, koj dragu ostavi!

INJE

Mehke se meglice vlečeju,
Veter polahko ih tira,
Bregi pomalo se kažeju,
Dol se v daljini odpira.
Bele se breze blisičeju,
Biser drobi se po jeli,
Črni su grmi oblečeni
Kak da od cveta su beli.
Meni se vidi: jasmin je to,
Cvete i vsikud ga ima,
Pun ga je lug a zaistinu
Zima je, huda sad zima.
A kad je sunce raztopilo
Inje i strusilo grane,
Tužne i puste su postale
Dubrave pak i poljane.
Meni je ipak vse ostalo
Puno jasminovog cveta,
Kaj ćeš! Kad v srcu je mojemu
Puno još senjah i leta.

STARI ZAGREB

Vulice vuske i tužne
S kmicom v oblokih vsih
Zakaj ste meni tak drage,
Kaj mi tam korak tak tih?
V senci se stišćeju hiže,
Valjda je teško im stat,
Njim bi se štelo počinut
Njim bi se štelo vre spat.
Puno su videle toga,
Puno preteklo je let.
Stari poznanci su mrtvi
Stranjski je došel sad svet.
K cirkvi se žuriju staroj.
Čudni zasvetil se žar,
Tiha molitva se šepće,
V samom je zlatu oltar.
Onda zgasiju se svetla,
Zgineju ljudi, ki kam.
Kaj su to molili za nas,
Koje zlo dojde pak k nam?

PAHULICE

Pahuljice padaju,
Ni ih niti čut,
Da bu našem Božiću
Tih i mehek put.
Da mu v lugu kmičnomu
Cesta se sveti,
Kad bu nosil vnogomu,
Kaj si on želi.
Če bi rekel Božiću,
Kaj želim si ja,
Rekel bi, naj vsakomu
Puno srca da.
Da bu narod narodu
Kak i bratu brat,
I da zadovolen bu,
Jenput i Hrvat.

SPOD RUBCA

Spod rubca na čelo se van
Tvoj rudasti pram nalukava
Pod njim si glediju vu dan
Dve senje kak čuda dva plava.
I sneg se drobi i beli
Na zlatnomu pramu, kaj zvira
Vu oči on videt želi,
I zato na lasih se zbira.
On ne zna, je v očih to smeh,
Il žalost plavi se gliboka?
Gledi to molitva il greh
Vražiček il ajngel iz oka?
To zeznal od rože bi mam,
Kaj z vustah ti cvete, kak v letu.
Al ni moći prejti od tam!
Sneg zgine na sladkomu cvetu.

PRI KAMENITIH VRATIH

Z oltara v črnu noć
Do luči luč trepeće,
Molitvah vrućih žar
Gori iz vsake sveće.
I moja naj se sad
Molitva tiha zdiže,
Kad nebo čuje me
I kad nam vsim je bliže.
Tam drage oči su,
Kaj mrak nigdar ne zmuti,
Tam dobro srce je,
Kaj vsaku žalost ćuti.
O drage oči, vi,
Poglečte me v toj noči
I svetla dajte mi
Vu tugi kak v slepoći.
O, dobro srce, ti,
Poslušaj me z višine,
Kak teško mi je tak,
Kad duša moja gine.
I če tak mora bit,
Če vračtva ni tim bolim,
Daj meni mira bar,
To, samo to, ja molim.

GORICE V SUNCU

Vse sunca je zlatoga puno:
I gusti v goricah vsi grozdi
I puti po klanjcih glibokih
I dalki i rudasti gozdi.
I krovi od kletih črleni
I svetle na bregih kapele
I travniki plavi po nebu
I oblakov ovčice bele.
I vse je veselja tak puno,
I vse kak da srećno se smeje,
Da sunčece, božja ta roža,
Zlati ih i draga i greje.
I kak da ga tiho pozdravlja
I gora i gozd i gorice.
A kaj samo v mojem je srcu
Vse žalosti puno i kmice?!

ČE I KROVA NI

Mojoj hiži star je krov,
Al tvoj rubec, on je nov.
Rubec je od svile same,
Misliš ti kaj na me?
Kaj će meni krov od črepa,
Kaj će hiža nova, lepa,
Za te rajše vse prodam,
Pak ti darek dam.
Da mi dobru reč veliš,
Da me milo poglediš,
I da sladko se nasmeješ,
Srce meni zgreješ.
Da mi hoćeš srce dati,
Mi bi bili mam bogati,
Kak da smo v palači mi,
Če i krova ni!

Z TUROPOLJA

I.
Nedelja
Cirkva još zdalka se vidi,
Stara je leta i leta,
Grobje vu njezinoj senci
Puno je tuge i cveta.
V cirkvi je kip Majke Božje.
Bogec ga zna i bogati,
Ona za vsih ima srca,
Ona je vsakomu Mati.
Zvoni na mašu zvoniju,
Narod pobožno dohaja,
Vsigde se ćuti Nedelja
S kraja do dalkoga kraja.
Javlja ju škrlec pod nebom,
Slavi ju šuma i polje
I ono sunčece žarko,
Kaj si gledi Turopolje.

II.
Jutro v lugu
Zlatice same vu travi,
Svetle od rose poljane,
Puno je radosti v lugu,
Pune popevkah su grane.
Cesta polahko odhaja,
V lugu i njoj se dopada:
Tam si slaviček popeva,
Tam je tak mehko sred hlada.
Lahki je veter doplaval,
Zvona je glase donesel,
Stare te hraste posipal,
Kišu med listje im stresel.
Ali po travnikih ravnih,
Kak da bi sunce još bilo.
Kaj svoje zlato je sunce
V zlatne te zlatice skrilo?

III.
Na Odri reki
Leken se kak da da potaplja,
Zmirom pod vodom se ziblje,
Hrasti šumiju od vetra,
Preprut pak komaj se giblje.
Gjurgjevke male v hladu
Tak si skrivečki dišiju,
Zvončeki beli zmed listja
Stiha si nekaj zvoniju.
Odra gliboka zavija,
Ni ju nit čuti, kak teče,
Samo se viri groziju,
Rogoz kak v strahu trepeće.
Kaj mi taji da glibljina,
Kaj kukovača me zove?
Štel bi tak rad se počinut,
Leći med lekene ove...

LIPE

Snoćka su lipe zadišale
Sladko pri mojem obloku,
Snoćka su oči mi čitale
Ljubav vu tvojemu oku.
Cveti se novi odpiraju,
Čele se žuriju zlate,
Želje mi k tebi se zbivaju,
Zmirom sad mislim ja na te.
Tak mi od lipah dišiju vse
Tajne i sladke te noći,
Tak mi daljine plaviju se,
Kak da vse tvoje su oči.

ZLATO

Sunca se traki rasipani
V zlatne drobiju drobitne,
Puni su lugi i puti ih
Selo i dol i daljine.
Vali se žita razlevaju.
Zlatno je zrno do zrna,
Zlatom je čistim posipana
Senca v dubravi črna.
Krovi slamnati i skosmani
Kak da vu iskrah su samih,
Vsigdi blisiče se sunčece
Čak na zakadjenih tramih.
Kak bi sad štel se nasmejati,
V suncu na sence pozabit,
Ruke raširiti obodve,
Ž njimi vu zlato zagrabit.
Glavicu jednu nakinčiti,
Lasek pozlatiti vsaki.
Ali bi videl: na glavi toj
Jesu vre sunčeni traki.

KESNI SNEG

Gusto padaš, vse pokrivaš
Beli, sipki snežek,
Stiha mi na zemlju padaj,
Naj joj biti težek.
Ona si počinut mora.
Snoćka je još spala,
Dobra nam je lani bila,
Vsega nam je dala.
Sada pak budi se vu njoj
Cvet dišeći, šari,
Travica zelena raste,
Klije ječmen jari.
Jabukah bu pak črlenih
Žita kakti zlata,
Dobroga bu vsega dala
Zemlja nam bogata.
Zato, kad na zemlju padaš,
Naj joj biti težek.
Stiha padaj, kak da dragaš,
Drobni, beli snežek.

BELI BEZEG

Beli bezeg veter njiše,
Čisto tiho večer diše,
Gusti lug još sam posluša.
Kaj ti delaš, draga duša?
Taki bu slaviček lugu
Tužil svoju težku tugu,
Tičicu si zval z daljine.
- Tak za tobom srce gine!
Naj popevka se zaleje
Čez aleje i čez veje.
Da posluša dol i puti,
Da mi srce ne bu čuti.
Da ne pripoveda više,
Beli bezeg, kaj se njiše,
Kak je pazil on nad nami,
Kad smo bili sami.

MAK NA CESTI

Pod tvojim oblokom je rascvel se mak.
Jen veter ga z mraka donesel,
I tak je črlen bil i žaril se tak,
Kak da je on suncu bil vesel.
On kak ne bi tebi povedati štel;
"Poberi me, k srcu me zemi,
Kaj tu bi na cesti kak bogec ja cvel,
Na cesti, med stranjskemi temi!"
Al cvel je zabadav i dozval te ni,
Ti nisi na srce ga dela,
Kak lepa si, tak i gizdava si ti,
Nit gledeti nisi ga štela.
Tak, duša, i ja sem zabadav te zval,
Kak maka molitve črlene.
A morti još tebi bu skoro to žal,
Kad ne bu nit maka, nit mene.

V KESNI ČAS

Sad se trava k travi stišće,
K klasu zvija klas,
Moje srce tebe išće,
Vu taj kesni čas.
Noć je budna, noć je duga,
Negdo me gledi:
To pri zglavlju moja tuga
Tiho si sedi.
Ona zna, kaj srce čeka,
Kaj se ne veli,
Kaj nlgdar se ne dočeka,
I kaj tak boli.
Sad se trava k travi stišće,
K zlatnom klasu klas,
Srce mi zabadav išće
Tebe v kesni čas.

FALA

Za vsaku dobru reč,
Kaj reći si mi znala,
Za vsaki pogled tvoj,
Za vsaki smeh tvoj, fala!
Tak malo dobroga
V živlenju tu se najde,
I če je sunce čas,
Za oblak taki zajde.
A ti si v srce mi
Tak puno sunca dala.
Kaj morem ti neg reć:
Od vsega srca Fala!

                    - Uz dozvolu nakladnika Bulaja -