Ljudevit Gaj
HORVATOV SLOGA I SJEDINJENJE

1
Još Horvatska ni propala, dok mi živimo,
Visoko se bude stala kad ju zbudimo;
Ak je dugo trvdo spala, jačja hoće bit,
Ak je sada vu snu mala, će se prostranit.
2
Većkrat senja čudne senje slatke radosti,
Kada se joj kažu tenje jake mladosti;
Drugda pako magle crne nju opstiraju,
Kada sestre njoj neverne nju zapiraju.
3
Jenput vidi županije sve ponovljene,
Stare slavne sve banije znova stvorjene;
Vidi, čuje Gorotance, Krajnce dolazit
I s Horvati neprestance tako govorit:
4
"Hoj Horvati, braćo mila, čujte našu reč,
Neće nas razdružit sila baš nikakva već;
Nas je negda jedna mati draga rodila,
S jednim nas je, bog joj plati, mlekom pojila.
5
Kako ćemo majki bolje sad zahvaliti,
Kak da bumo jedne volje se sjediniti;
Jal i nazlob njejne sine su razdružili,
Stare slavne domovine diku zrušili.
6
Ni li skoro skradnje vreme da nju zvisimo,
Ter da stranjsko teško breme iz nas bacimo;
Stari smo i mi Horvati, nismo zabili,
Da smo vaši pravi brati zlo prebavili."
7
Jenput čuje svoje sine glasno pevati,
Složne glase u visine tako zdigati:
"Braća danas kolo vodi, danak svetkuje,
Horvatska se preporodi, sin se raduje."
8
V kolu jesu vsi Horvati stare države,
Staroj Slavi verni svati s Like, Krbave,
Krajnci, Štajer, Gorotanci i Šlavonija
Skup Bošnjaci, Istrijanci ter Dalmacija.
9
Vsi Horvati se rukuju i spoznavaju,
Istinski se sad kušuju, reč si davaju;
Neka znaju sveta puki njihov novi zvez,
Hvalit ćeju vnukov vnuki Slavki narod ves.
10
Nudar braćo čaše z vinom sad napunite,
Zdravicu horvatskem sinom vernem napi’te;
Neka žive naša sloga, vsaki pravi Slav,
Pravi sinko roda svoga neka bude zdrav!"