KAJKAVSKE PJESME

VIDIŠ, PRELJUBLENA

Vidiš, preljublena draga goljubica,
Kak su oblejana suzami ma lica.
Plačem se po noči; ako ne veruješ,
Gledaj suzne oči.
Žitek me ostavla, srce v tugi plava,
Za te moja duša naveke zdihava.
Noći su mi duge, dugi su mi dnevi,
Samo za te mislim, rožmarin zeleni.
Posvedoče senje kak noči sprevajam,
Čeprem vu snu ja se z tobum razgovarjam.
Ali jaj! Da prejde kakti veter senja,
Slatkoga veselja nit ostane tenja.
Posvedoči moja postela priprosta,
Koja od žalosti moje zna zadosta.
Kada ves žalosten obračam se po njoj,
Tužit se pomore ona tugi mojoj.
Da b’ blazine z perja govoriti znale,
Od žalosti moje dosta bi kazale.
Da su, dosta puti, od suz mokre bile,
Vse četiri stene bi posvedočile.

SIMO-TAMO PUTUJUĆI

Simo-tamo putujući našel jesem dragu,
Koju prepostavil jesem vsega sveta blagu.
Ah, kak oštro i vugodno srce mi zdrhtava,
Kad na samom i vu skrovnom N. nazavam.
Ah N., dobro moje, ti si moje blago,
Ar zvun lepe tve peršone nikaj mi ni drago.
Ti si cvetek prot betegu, lilijum moj beli,
V turobnosti srca moga daj me razveseli.
Tvoje lepe modre oči naj me pogledaju,
Tva ljublena slatka vusta naj me nazavaju.
Tva rumen bela lica nemoj mi skratiti,
Koja ljubeč i kušujuč želim ves tvoj biti.
Tvoji lepi svetli lasi naj se ne zvijaju,
Vu ljubavi vsakim vetrom za menum ravnaju.
Tvoje lepe bele ruke naj me obimljuju,
Tva rumena slatka vusta mene naj kušuju.
Srce, tvoje, srce moje-naj bu srce jedno,
Veruj meni, srce moje ljubavi je vredno.
Telo tvoje, telo moje-naj bu jedno telo,
Onda stoprav srce moje bude vse veselo.
Ah N., dobro moje, naj me ostaviti,
Tebe srce moje želi jedino ljubiti.
Ah N., ljubi mene, slugu tvog vernoga,
Tebi stalen ostat hoču do živlenja moga.

KAD PLAČE SLAVIČEK

Kak plače slaviček vu krletki sedeči,
Tak ja sad tugujem dragu ne videči.
Za tobum gledeči zgubil sem me oči,
Za tobum misleči duge su mi noči.
Kak železo magnes jako k sebi vleče,
Tak pamet, živlenje za tobom me teče.
Vekša žalost nemre mi čez srce projti,
Nego da ja dragoj tebi nemrem dojti.
Rajši bi te videt i z tobum govoriti,
Nego lepo sveta blago zadobiti.

FRATER MI GOVORI

1.
Frater mi govori suzami se bori,
Vse moje življene jedno te trplenje,
V noči kada spavam teško ja zdihavam
Da jaj meni jaj, siromaku fratru.
2.
Vjutro bi rad spati moram rano stati
V koruš moram iti i tam dugo biti,
Klečeč vure brojim malo da ne zdvojim,
Jaj meni ja siromaku fratru.
3.
Brevijara molim na vas glas govorim
Dona nobis pacem, akoprem sem lačen
Moram vse trpeti ako hočem jesti
Jaj meni jaj siromaku fratru.
4.
Pojas mi je korda ka mi hrbet vorda,
Kapuc mi je kapa čez glavu mi klapa,
Molim Miserere da mi prsa dere.
Jaj meni jaj siromaku fratru.
5.
Sam si drva sečem sam si celu zmečem,
Sam se ja obuvam, sam takaj zuvam.
Postel si popravlam na koji sam spavam.
Jaj meni jaj siromaku fratru.
6.
Čokli su mi čižme v letu, i vu zime,
gola mi je noga štomfa razdrtoga,
bosota golota to je ma lehkota
Jaj meni jaj siromaku fratru.
7.
Gvardijan me kara ništ za me ne mara.
Ludem prodekujem nebo obzanujem
Iz vsega grla kričim da malo ne obnorim.
Jaj meni jaj siromaku fratru.
8.
V kloštru moram biti nikam ne smem iti,
Ako se i sprejdem i tako nazad nejdem
Vsi su jalni na me, i govore za me,
Jaj meni jaj siromaku fratru.
9.
Prosit moram iti trogara voditi
Logožara nosim sveče vu njem prosim
Imam sobum lonca kamo mečem jajca.
Jaj meni jaj siromaku fratru.
10.
Cucki na me laju deca me špotaju,
Majka ide frater jaši mu vrak mater
Pustiti ga najte, nego ga stirajte
Jaj meni jaj siromaku fratru.
11.
Kad kolače peče onda meni reče
Kaj si frater došel, tu ni tvoj posel
Ne stoj na pragu nego hodi k vragu
Jaj meni jaj siromaku fratru.

VUSNI MOJA ROŽICA

Vusni moja rožica, vusni ma fiolica: Malahna, ah
Ljubljena, vusni ma grlica.
Vusni dragi cvetek nov, vusni kinč vseh cvetov:
Malahni, ah ljublenji, vusni kinč ljubavi.
Vusni polski lilijum, vusni gumbelijum: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni sin jedini.
Vusni duše zrcalo, vusni kinč, i blago: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni JEŽUŠ želni.
Vusni moja zvezdica, vusni ma dušica: Malahna, ah
Ljubljena, vusni moja ptica.
Vusni moje veselje, paradiž Marije: Malahni, ah
Ljubleni, vusni ptiček želni.
Vusni, vusni golubek, želno-slavni kosek: Malahni, ah
Ljubleni, glasni moj slaviček.
Vusni pisan štiglečec, moj zeleni gringlec: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni tihi agnec.
Vusni porod materin, lep rumeni rubin: Malahni, ah
Ljubljeni, vusni sin Devičin.
Koji vidi Detece, tali mu se srce: Malahni, ah
Ljubljeni, JEŽUŠ je kot sunce.
Oh nu ada Ježuša, spevaj vsaka duša: Vusni
Reci Ježušek, vusni moj Krištušek. Amen.
O Detece me predrago, vesela sem ti; ti si mene
Vse me blago, spevali bi ti, spevala bi ti.
Sinek, sinek moj ljubljeni zavusni si ti: o golubek moj
Srdčeni, vse moje si ti, vse moje si ti.
Tebe Otec ljubi, slavi ober vseh ljudih: ar si njegov
Sinek pravi, nijeden drugi: nijeden drugi.
Nunaj, nunaj mili sinek, vzemi pokoj tvoj; jur dohaja tihi
Senek, ti si sokol moj: ti si sokol moj.
Lepa moja ti rožica, mili sinek moj: kot dišeča fiolica
Dragi golub moj, dragi golub moj.
Moj lilijum lepi beli, vesel mi budi: o ti klinčec moj
Zeleni slatko zavusni, slatko zavusni. Amen.

KAD SEM IŠEL Z DUBROVICE

Kad sem išel z Dubrovice
Sretal jesem dve snešice
Pod zelenim drevom stale
Veselo se spominale.
Ja njim velim dober večer
Pak još k tomu njim odrečem
Je li ste si vi sestrice
Ali pako nevestice.
Niti smo si mi sestrice
Niti pako nevestice
Nego dobre pajdašice
Križovate šogorice.
Muži z nami več ne spiju
Vre tri tjedne kak vršiju
Pak nas jako teško stane
Da smo ovak dugo same.
Stare imamo svekrve
Vu tancu smo vsigdar prve
A črlena su nam lica
Ktomu čižme na peticah.
Obodve smo zalublene
Jedna drugi jako verne
Ja sem Treza ova Franca
Vsaka v krčmi rada tanca.
Ja njim viknem fala Bogu
Vudrim jedno v drugu nogu
Hodte z menom golobice
Na Bukovec do krčmice.
Na Bukovec hodmo sada
Malo dale tam od grada
Pri Zmontoni (?) dobro vino
Pak još koga mi dobimo.
Ki bu z nami dobre vole
Ako taki i do zorje
Dudaš igra on dudice
Vrtiju se dve snešice.
Jako zmožno zaduvale
Samo vino su plačale
Celo drago nočko milu
Vnogo se je vina spilo.
Vjutro kada zora svane
Otišle su dime same
Svekrve skupo vkanile
Da v toplice su hodile
Puščale su svoje žile.

O KAK SREČAN HIP JE NASTAL

O kak srečan hip je nastal,
Da moj dragi mi je zaspal;
O da mi se ne probudi!
Znam da vu snu on me ljubi.
Najte, drage vi mušice,
Sedati na slatko lice,
Doklem dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.
O vi hladne drage sence,
Ne pustite simo sunce,
O zelene svrži lepe,
Ke sim tamo se giblete,
Ah simo se naklonete
I dragomu poslužete,
Doklam dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.
O nebeske vi ptičice
Kaj bludite po lozice,
Ah simo se naklonete
Od ovuda pojti najte,
Veselo si poigrajte
I dragomu popevajte,
Doklam dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.
O cvetuče vi rožice
I dišuče fijolice,
O prelepi tulipani
I klinčeci izebrani,
Sada mi se rascvitajte
I vugodnu duhu dajte,
Doklam dragi moj počiva,
Vugodnoga sna vuživa.
O vugodni glasi glasni,
Koji goder ste prez hasni,
Ah simo se ispustete
I dragoga prebudete,
Da mi otpre oči svoje
Ter poreče: "Drago moje",
Ar vre dosta je počival,
Vugodnoga sna vužival.

NIKAJ NA SVETU LEPŠEGA NI

Nikaj na svetu lepšega ni
Nego gorica kada rodi
Kume moj dragi daj se napi
Jošče nas ne bu daj se ga vži.
Mužek se trudi ter se vrti
Da mu se delo ne zamudi
Ogneca kuri v kleti sedi
Vinčece pije pečenku vrti
Doklam nakolim dosta ga bu
Žene pretiram kopat z vodum (?)
Snažil i vezal budem je sam
Kajti to delo dobro ja znam
Ko si po grmju sfučkavaju
Kopači za nje okapaju
Peter v pivnicu z kluči drži
Pipu otpira ter ovak kriči
Zatem pak dojde sveti Mihal
Grozdje dozreli ja ga bum bral
Kada isprešam grozdje moje
Onda pozabim za sve trude
Potlam pak dojde s. Martin
Vince okrsti ja ga bum pil
Denes al zutra &c. kume...