Šišmundo Menčetić:
PJESME

KOJI ČTIŠ SEJ PJESNI
Koji čtiš sej pjesni, molim te veselo
Tako ti ljuvezni, veseli tve čelo.
Ako što zadoh ja, ne prija, tužicu,
Odvrzi draču tja, a vazmi ružicu.
Toj li jur sad bolje ti moreš, ti tvori;
Oto ti jur polje: što umiš govori.
A meni jur kosti prigrizat, čuj, nemoj,
Da još tej gorkosti ne ćutim uz trud moj.

PRVI POGLED
Zoviješe zora dan a slavno prolitje
Travicu drobnu van, zelen lis i cvitje,
Ja kad bih uhićen od ove gospoje,
Ke obraz nakićen u slavi vas poje.
S jutra, dim, na prozor pogledat općah ja,
Ter tada moj pozor u taj čas pozri tja:
Meni bi viditi još lipšu ner vilu
Gospođu sjediti u rušcu pribilu.
Vidiv me ka hrlo vaze trak i kosu
Niz bijelo ter grlo kosice sve prosu;
Na čelu ostavi dva prama od zlata,
Ostalo sve zavi okolo, dim, vrata,
Da kosa ne vitri, u kojoj do mal hip
Rukami zahitri na glavi venčac lip;
Ozriv se ja jelin ter ončas pođe tja,
Ter gorči ner pelin i čemer ostah ja.

MISAL MI ZANOSI
Misal mi zanosi ovaj vil gdi pušta
Dva prama od kosi niz lišca gorušta,
Ali kad otvori dva svitla pozora
Ter bjelji svit stvori nego li dan zora.
Rozom jes povezla obličje veselo,
A džiljom prinesla bijeli vrat i čelo,
Iz koga jezera može bit da nose
S koraljom bisera, čim usti nje rose;
Ar iz njih leti glas za ki svak svidoči
Da rajsku ima slas ter miris s istoči.

BLAŽENI ČAS I HIP
Blaženi čas i hip najprvo kad sam ja
Vidil tvoj obraz lip od koga slava sja.
Blažena sva mista kada te gdi vidih,
Dni, noći, godišta koja te ja slidih.
Blažen čas i vrime najprvo kada čuh
Ljeposti tve ime kojoj dah vas posluh.
Blažene boljezni ke patih noć i dan
Cić tvoje ljuvezni za koju gubljah san.
Blaženi jad i vaj ki stvorih do sade
Želeći obraz taj sve moje dni mlade.
Blaženo vapinje kad ime tve zovih
I gorko trpinje u željah kad plovih.
Blažen trak od uze ljuvene u kojoj
Stvorih plač i suze, želeći da sam tvoj.
Blažena ljepos tva, blažena tva mlados,
Pokli se meni sva darova za rados.