Studentska praksa

Jednopredmetni studenti Muzeologije i upravljanja baštinom – dužni su odraditi 120 radnih sati (1 radni sat = 60 min)

Dvopredmetni studenti Muzeologije i upravljanja baštinom – dužni su odraditi 60 radnih sati (1 radni sat = 60 min)

  • praksu mogu obavljati u institucijama i organizacijama koje se bave baštinom ili upravljanjem baštine: sve vrste muzeja i privatnih zbirki s pravnim statusom, galerije umjetnina, baštinske udruge, turističke zajednice, udruge koje organiziraju festivale i slično
  • samostalno pišu Dnevnik rada (moguće preuzeti ovdje) koju potpisuje odgovorna osoba iz institucije / organizacije u kojoj se praksa obavlja
  • Dnevnik rada potrebno dostaviti koordinatorici za praksu (Željka Miklošević zmiklose@ffzg.hr) ili mentoru diplomskog rada prije obrane
  • potvrdu o praksi (moguće preuzeti ovdje), potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe u instituciji/organizaciji studenti predaju u tajništvo Odsjeka kako bi u indeks dobili pečat, a s time i potrebne bodove
  • dogovor s institucijom/organizacijom obavljaju studenti samostalno ili u dogovoru s koordinatoricom za studentsku praksu (javiti se početkom 4. semestra)
  • praksu je potrebno obaviti prije obrane diplomskog rada, a isto tako predati potvrdu i dnevnik prakse