logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
INTERREG

INTERREG je inicijativa Zajednice (Community Initiative) za potporu razvoju pograničnih područja zemalja članica. Pokrenuta je 1990. godine s ciljem razvijanja prekogranične suradnje između pograničnih područja na unutarnjim i vanjskim granicama EU koje su radi svojeg geografskog položaja u nezavidnom položaju i često izolirane od glavnih ekonomskih središta u zemlji.

Zemlje članice EU financiraju svoje sudjelovanje u inicijativi INTERREG iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz vlastitih sredstava. Zemlje koje nisu članice Europske unije financiraju svoje sudjelovanje u ovoj inicijativi iz vlastitih sredstava i/ili, ukoliko je to odobreno od strane Europske komisije iz programa pomoći EU.

 

Osnovna načela:

  • “bottom-up” pristup (iniciranje projekta od strane predlagača, a ne putem natječaja)
  • zajedničke prekogranične i transnacionalne strategije i zajednički razvojni programi zemalja u regiji
  • usklađivanje s instrumentima vanjske politike EU, odnosno programima pomoći EU  i predpristupnim instrumentima