logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
ERASMUS, ERASMUS+

ERASMUS+  studijski boravak ak.god. 2016./17.

 Studentu su dužni pažljivo proučiti cjelokupan tekst koje je SuZ objavilo uz objavu Prvih rezultata natječaja te da se pridržavate sljedećih procedura:

 IZJAVA O PRIHVATU STATUSA ZERO-GRANT

Studenti koji u Prvim rezultatima nisu odabrani uz financiranje (označeni su bijelom bojom u statusu odabran) mogu prihvatiti odlazak na mobilnost u  stautusu ZERO-GRANT. U tu svrhu moraju potpisati Izjavu o prihvatu statusa ZERO-GRANT koju uz studenta potpisuje samo FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR + pečat u Urudžbenom Uredu.

Odsječki ECTS koordinatori NE POTPISUJU takvu Izjavu.

 

IZJAVA O ODUSTANKU

Studenti koji i određenih razloga žele ODUSTATI od Erasmus+ boravka moraju u zadanim rokovima Sveučilištu predati Izjavu o odustanku.

Takvu izjavu također potpisuju samo student i FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR+  pečat u Urudžbenom Uredu.

 

PRVI REZULTATI NATJEČAJA – Erasmus+ 2016./2017.

Sveučilište objavilo jePrve rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2016./17.

Rezultati se nalaze u tablicama na web stranicama Sveučilišta.

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja molimo studenta da pročitaju cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Postupak žalbe na rezultate molimo vidjeti pod opširnije obavijesti!

rotiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti ŽALBA Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja (zaključno sa 22.4.2016. – datum na poštanskom žigu!).

Žalba se podnosi u pisanom obliku: – (ROK ZA ŽALBE JE ISTEKAO!)

  1. preporučenom poštom naslovljeno na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Urudžbeni ured – Povjerenstvo za Erasmus+

(predmet: Erasmus+ 2016./17. studijski boravak – ŽALBA)

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

 

O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

 

 

 

 

EVIDENCIJA ODLAZNE MOBILNOSTI

Sukladno uputama koje smo primili sa Sveučilišta u Zagrebu, svaka sastavnica, pa tako i Filozofski fakultet, dužna je prema novoj proceduri voditi evidenciju odlaznih studenata.

Evidencija se sastoji od podataka o vrsti i trajanju mobilnosti kao i o svim promjenama koje

se pojave za vrijeme trajanja mobilnosti a utječu na smanjenje ili povećanje broja mjeseci, odustanak od mobilnosti i sl.

U tu svrhu  molimo sve studente koji odlaze na mobilnost da ispune OBRAZAC za evidenciju mobilnosti   i pošalju ga e-mailom na adresu erasmus-studenti@ffzg.hr   PRIJE odlaska na mobilnost. Također, ukoliko dođe do promjena studenti su dužni ispuniti novi obrazac i naznačiti o kojoj vrsti promjene se radi.