logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
Prijava projekata

Europski socijalni fond – Društveno korisno učenje – rok za prijavu produljen

Na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljeno je da je rok za prijavu za projekte za aktivnost

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja produljen do 20. ožujka 2017. godine.

Objavljene su i izmjene i dopune natječajne dokumentacije i pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje.

Više informacija na: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

Slijedom objavljene informacije, ljubazno molimo Obrazac 3. i ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta poslati do četvrtka 9. ožujka na icaleta@ffzg.hr

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

Europski socijalni fond – Društveno korisno učenje

Rok za prijavu projekta: 28. veljače 2017.

Za dobivanje potpisa čelnika institucije na Izjavu o partnerstvu ljubazno molimo ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta poslati na icaleta@ffzg.hr do 16. veljače 2017.

Za uspješnu prijavu u nastavku potrebna dokumentacija i informacije:

1. Prijavni obrazac A: Filozofski fakultet je obveznik PDV-a

2. Obrazac_2_B_Obrazac___Drustveno_korisno_ucenje_FFZG

3. GFI_2015_FFZG

4. Potvrda_FINA_GFI2015_FFZG

ERASMUS + projekti – natječaj 2017.

Postupak prijave ERASMUS+ projekata za natječaje 2017. (otvoren) i natječaje 2018.  prema odluci Europske komisije je sljedeći:

-          Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom;

-          Za sve druge projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

EK_prijava_sastavnica_scan

 PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

U cilju dobivanja ovjerene i potpisane Izjave rektora ljubazno molimo poslati ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta (sadrži sve potrebne informacije o projektu) mailom na icaleta@ffzg.hr:

1. do ponedjeljka 23. siječnja 2017. za aktivnost Jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja

2. do ponedjeljka 6. veljače 2017. za aktivnosti Jean Monnet

3. do ponedjeljka 13. veljače 2017. za aktivnost Udruživanje znanja

4. do ponedjeljka 13. ožujka 2017. za aktivnost Strateška partnerstva

Za sve ostale informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

 

OBZOR 2020. – prijava projekata

Projekti iz programa Obzor 2020. prijavljuju se online na Participant Portalu.

Projekt se prijavljuje u suradnji s partnerima preko EU Login računa. Ukoliko ga nemate, otvarate ga na Participant Portalu i prilikom registracije upisujete postojeći i važeći PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

U cilju uspješne prijave, potrebno je dobiti Suglasnost prijave projekta od strane Uprave Fakulteta te ljubazno molimo da obrazac Suglasnost za prijavu projekta pošaljete mailom 10 dana prije roka za prijavu na icaleta@ffzg.hr

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

ERASMUS + 2016.

Objavljen je Korigendum Vodiča za program Erasmus+ za 2016. godinu. Ukoliko planirate prijavu projekata za aktivnost Strateška partnerstva svakako ga konzultirajte na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Na natječaj za 2016. godinu službeni prijavitelj je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.

Prijavljujete li projekt kao koordinator ili sudjelujete li kao partner prijava je obavezna s

PIC-om Sveučilišta : 999933231 koji se veže na

EUC: ERASMUS-POVELJA-14-20 Sveučilišta u Zagrebu  255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID code: HR ZAGREB01

Mandatno pismo (Mandate letter) za partnere ili Izjavu časti (Declaration of Honor) za koordinatore potpisuje Rektor.

U cilju pravovremene prijave i potpisivanja dokumenta od strane Rektora potrebno je minimalno  tri (3) tjedna prije roka za prijavu projekta poslati sljedeću dokumentaciju na Ured za međunarodnu suradnju na icaleta@ffzg.hr :

-          Uloga u projektu: koordinator ili partner

-          Ime voditelja projekta i ostalih sudionika na projektu s Filozofskog fakulteta

-          Kratki sažetak projekta: ciljevi, aktivnosti, trajanje, partneri

-          Budžet projekta: cjelokupni iznos i iznos koji se odnosi na Filozofski fakultet

Ured za međunarodnu suradnju na osnovu podataka se obraća Upravi fakulteta za suglasnost za sudjelovanje u projektu i temeljem toga  dobiva potpisanu natječajnu dokumentaciju od Sveučilišta u Zagrebu.

U prijavnom obrascu potrebno je navesti podatke o projektima koje se provode na instituciji u zadnje tri godine.

Background and Experience-PIC-UNIZG_122015 – popis projekata Sveučilišta u Zagrebu

Vodič za program Erasmus+ za 2016. godinu

Za sve dodatne informacije vezane za prijavu projekata, slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju na icaleta@ffzg.hr ili na 4092 218 (2218).

Sedmi okvirni program (FP7)

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. sjednici u 343. akademskoj godini (2011./2012.) održanoj 11. listopada 2011. donio je Pravila za rad na FP7 projektima. Pravila za rad na FP7 projektima

Europska komisija objavila dokument How to avoid common errors identified in cost claims kako bi olakšala  financijsku potporu aktivnostima projekata iz Sedmog okvirnog programa za istraživanje (FP7).

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta

Name of the organization PIC number Country City
UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 999500805 Croatia Zagreb