logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
Erasmus+ SMS / SMP (natječaji, upute za prijavu, Info-dan…)

PRVI REZULTATI REZULTATI

ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA u ak.god. 2017./18., 3. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prvi Rezultate 3. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18.

Rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/201718-erasmus-praksa-1-rezultati-3-krug-natjecaja/

Prvi rezultati odnose se samo na prijave zaprimljene do zaključno 8.3.2018.
Natječaj je još uvijek u tijeku, prijave su otvorene do 30.3.2018. Za prijave koje stignu u periodu od 9.3. do 30.3.2018.: planirana je objava rezultata po zatvaranju natječaja; sve ovisi o broju prijava, ali procjena je najkasnije do 16.4.2018.

NATJEČAJ

ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA u ak.god. 2017./18., 3. krug

Sveučilište u Zagrebu još je jednom produžilo rok za prijavu na 3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE za akademsku godinu 2017./18.

NOVI rok za online prijave: 30.3.2018. do 12:00h. Rok za dostavu prijavne dokumentacije: 30.3.2018. (do kraja radnog dana).

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/3-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-2017/

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti prije 15.5.2018.:

zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu rezultata nakon zatvaranja Natječaja, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.

Planirana objava rezultata Natječaja:

1. Za prijave pristigle do roka 8.3.2018. bit će objavljeni preliminarni rezultati tijekom sljedećeg tjedna, planirano najkasnije do četvrtka 15.3.2018.
2. Za prijave koje stignu u periodu od 9.3. do 30.3.2018.: prijave će biti obrađene prema redoslijedu zaprimanja. Ovisno o broju prijava, planirana je objava rezultata najkasnije do 16.4.2018.

UPUTE STUDENTIMA ZA PRIJAVU

1)     Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom -studentima Filozofskog fakulteta Izjavu OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu potpisuje fakultetski ECTS koordinator/prodekan za znanost i međunarodnu suradnju  prof.dr.sc. Dragan Bagić.

PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora/ prodekana za znanost i međunarodnu suradnju studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).

2)     Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATI!

Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba mora provjeriti status studenta.

3)     Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije, poslati emailom u jednom PDF dokumentu Ivani Bedeković na: ibedekov@ffzg.hr (Ured za međunarodnu suradnju FF)

4)     Popis ECTS koordinatora

5)     Potvrda o poznavanju jezika – obrazac

 

Za sve upite molimo javiti se emailom: erasmus-studenti@ffzg.hr , mobilnost-studenti@ffzg.hr

Ured za međunarodnu suradnju FFZG

Erasmus + 2018/19.

Natječaj za studijski boravak

 

Sveučilište u Zagrebu je objavilo NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019. 

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu.

Rok za prijavu: do 12:00 sati u četvrtak 15. veljače 2018.

Ured za međunarodnu suradnju organizirat će Info-dan za studente u četvrtak, 1. veljače 2018. u 12,00 sati u Konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice FF.

VAŽNE UPUTE I DOKUMENTACIJA ZA STUDENTE FFZG 

 

Sve upite studenti mogu poslati e-mailom na adrese: erasmus-studenti@ffzg.hr  ili mobilnost-studenti@ffzg.hr

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME.

Mole se studenti da koriste email adresu koja se sastoji od njihova imena i prezimena, po mogućnosti adresu koju su dobili na ffzg poslužitelju. Ovakva email adresa znatno olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima

 

 

 

 

 

ERASMUS+ PRODUŽETAK STUDIJSKOG BORAVKA
zimski na ljetni semestar 2017./2018.

Sveučilište u Zagrebu ponudilo je svim Erasmus+ studentima koji se trenutno nalaze na mobilnosti mogućnost produžetka Erasmus+ studijskog boravka sa zimskoga na ljetni semestar 2017./2018. Uz obavijest dostavljene su detaljne Upute, Obrazac za podnošenje zamolbe za produžetak studijskog boravka i Learning agreement.

Naglašavamo da u slučaju da vam Sveučilište odobri produžetak, on je za sada moguć jedino u slučaju da student prihvati ZERO-GRANT status (dakle, studentu se ne odobrava financijska potpora, zbog vrlo ograničenih sredstava Sveučilišta).

Molimo vas da pažljivo pročitate Upute i prikupite svu navedenu dokumentaciju. Kompletnu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr ili mobilnost-studenti@ffzg.hr  

zaključno do 13.12.2017. (iznimka Njemačka do 15.1.2018.)

E-mail OBAVEZNO nasloviti: IME I PREZIME; Erasmus + PRODUŽETAK

VAŽNA NAPOMENA! Studenti moraju voditi računa o ukupnom trajanju mobilnosti:

a) U okviru Erasmus+ programa studenti mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina) – u zbroj mjeseci ulazi mobilnost studijskog boravka (SMS), stručne prakse (SMP) i Erasmus Mundus. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mobilnost mogu ostvariti u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija.

b) Članak 10. (stavak 2.) Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti: „Student može tijekom studija više puta sudjelovati u programima međunarodne mobilnosti, s time da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenoga studijskog programa na matičnoj instituciji.“

Dokumenti:

REZULTATI

NATJEČAJA ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA u ak.god. 2017./18., 2. krug 

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je revidirane Rezultate 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18.

Studentima s liste čekanja (ukupno 8) je naknadno odobreno financiranje, te su obaviješteni o promjeni statusa putem e-maila.

Dopunjeni Rezultati uz novu tablicu nalaze se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/201718-erasmus-praksa-2-rezultati-dopuna-2-krug-natjecaja-formirana-lista-cekanja/

NATJEČAJ

ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA u ak.god. 2017./18., 2. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE za akademsku godinu 2017./18.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-2/

Rok za prijave je 24.11.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti prije 1.2.2018.:

zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu rezultata nakon zatvaranja Natječaja, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.

UPUTE STUDENTIMA ZA PRIJAVU

1)     Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom -studentima Filozofskog fakulteta Izjavu OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu potpisuje fakultetski ECTS koordinator/prodekan za znanost i međunarodnu suradnju  prof.dr.sc. Dragan Bagić.

PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora/ prodekana za znanost i međunarodnu suradnju   studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).

 

2)     Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATI!

Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba mora provjeriti status studenta.

3)     Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije, poslati emailom u jednom PDF dokumentu Ivani Bedeković na: ibedekov@ffzg.hr (Ured za međunarodnu suradnju FF)

4)     Popis ECTS koordinatora

5)     Potvrda o poznavanju jezika – obrazac

 

Za sve upite molimo javiti se emailom: ibedekov@ffzg.hr , mobilnost-studenti@ffzg.hr

Ured za međunarodnu suradnju FFZG

 Rezultati  NATJEČAJA – Erasmus+ stručna praksa, 2017./18., 1. krug – ispravak rezultata i lista čekanja

Sveučilište u Zagrebu objavilo je  2. Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18.
Novi rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini/

……………..

TREĆI KRUG Natječaja za Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE za ak.god. 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Treći Krug Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.

Za Filozofski Fakultet dostupna je stipendija:

  • za studente preddiplomskoga (BA) i diplomskoga (MA) studija ruskog jezika i kulture na Ural Federal University, Rusija
  • za studente preddiplomskoga (BA) i diplomskoga (MA) studija kroatistike i ukrajinistike na Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina
  • za studente diplomskoga (MA) studija judaistike na University of Haifa, Izrael

Rok za prijavu: do 26. listopada 2017. do 12 sati (datum i vrijeme primitka dokumentacije, NE poštanskoga žiga)

Studenti su obvezni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i INTERNE upute Filozofskoga fakulteta.

Kontakt osobe za dodatne informacije:
Ivana Bedeković
Ured za međunarodnu suradnju FFZG
email: erasmus-studenti@ffzg.hr
/Hrvoje Rastija
Ured za međunarodnu suradnju FFZG
email: mobilnost-studenti@ffzg.hr

 …………….

NATJEČAJ  

za  Erasmus+ STRUČNU PRAKSU u ak.god. 2017./18., 1. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. za studente koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 3.7.2017.- 1.1.2018.  

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-1/

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITATI CIJELI  TEKST NATJEČAJA I UPUTE ZA PRIJAVU U NASTAVKU!

Natječaj i Upute za prijavu

Potvrda o poznavanju jezika

……………..

REZULTATI 

Natječaja za ERASMUS+  studijski boravak – za ak. godinu  2017./18.

Sveučilište u Zagrebu obavilo je REZULTATE  Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu  2017./18.

Rezultati se nalaze na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-za-ak-go/

Studenti su dužni pažljivo pročitati cijeli (izvorni) tekst Rezultata natječaja!

 

1)      ZERO-GRANT STATUS

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu mogu pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i finaciranog studenta ili prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti.

Rok: za zimski semestar do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.

Obrazac potpisuje fakultetski ECTS koordinator, doc.dr.sc. Dragan Bagić. Jedan primjerak dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju FFZG.

2) ODUSTANAK  OD MOBILNOSTI

Studenti mogu odustati od razmjene.

Rok: za zimski semestar  najkasnije do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.

Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu za odlazak na razmjenu.

Obrazac potpisuje fakultetski ECTS koordinator, doc.dr.sc. Dragan Bagić. Jedan primjerak dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju FFZG.

Za detalje, obrasce i upute obavezno pogledati Izvorni tekst Rezultata natječaja!

Za sve upite molimo javiti se emailom:

erasmus-studenti@ffzg.hr

mobilnost-studenti@ffzg.hr

ČESTITAMO SVIM DOBITNICIMA STIPENDIJE!

 

 INFO-DAN ZA ODABRANE STUDENTE

održan je 25.5.2017. u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice.

Prezentaciju sa Info-dana možete pogledati OVDJE

 

 

NATJEČAJ JE ZATVOREN!            

Erasmus + 2017/18.– Natječaj za studijski boravak

 Sveučilište u Zagrebu je objavilo NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018.  Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu. Rok za prijavu: do 12:00 sati u četvrtak 16.03.2017.

Ured za međunarodnu suradnju organizirat će Info-dan za studente.

Upute za studente FFZG, Erasmus+ 2017-2018

POMOCNA TABLICA za Natjecaj  (popis sveučilišta)

Dodatni kriteriji i pravila bodovanja

POSEBAN DIO (izvadak iz Uputa za studente FFZG)

http://www.ffzg.unizg.hr/international/stipendije-natjecaji-ljetne-skole/

  1. Popis stranih sveučilišta FFZG- mogućnosti razmjene za FFZG s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija – studenti se prijavljuju isključivo prema tablici koja je sastavnio dio Natječaja objavljenoga na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
  2. POMOCNA TABLICA za Natjecaj
  3. POPIS ECTS koordinatora na FFZG
  4. Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti
  5.   Potvrda o poznavanju jezika   (za Potvrde koje se izdaju na FFZG)

 

Eventualne upite studenti mogu poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME.

Mole se studenti da koriste email adresu koja se sastoji od njihova imena i prezimena, po mogućnosti adresu koju su dobili na ffzg poslužitelju. Ovakva email adresa znatno olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.  

 

 

 

Prvi rezultati Natječaja za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107)

 

Sveučilište u Zagrebu obavilo je  prve rezultate Natječaja za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107)

Rezultati se nalaze na poveznici  http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/prvi-rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija-izmedu-prog/

 

 

Natječaj za Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE za ak.god. 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je NATJEČAJ za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih iPARTNERSKIH država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2017. do 31.05.2018.

Krajnji rok za prijavu: 24. ožujka 2017. (12:00 sati – podne: datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga).

Ovaj projekt ima restrikciju kod odlazne mobilnosti studenata na razine studija za određene zemlje. Popis partnerskih sveučilišta sa naznačenom  pripadajućom razinom studija nalazi se u Privitcima izvornog natječaja.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Ivana Bedeković
Ured za međunarodnu suradnju FFZG
email: erasmus-studenti@ffzg.hr