logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
Erasmus+ SMS / SMP (natječaji, upute za prijavu, Info-dan…)

 Rezultati  NATJEČAJA – Erasmus+ stručna praksa, 2017./18., 1. krug – ispravak rezultata i lista čekanja

Sveučilište u Zagrebu objavilo je  2. Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18.
Novi rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini/

……………..

DRUGI KRUG Natječaja za Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE za ak.god. 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu je objavilo DRUGI KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2017. do 31.05.2018.

Za Filozofski fakultet dostupna je stipendija za studente preddiplomskoga (BA) studija kroatistike, ukrajinistike ili lingvistike i to na Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina.

Rok za prijavu: do 31. svibnja 2017. do 12:00 sati (datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskga žiga)

Studenti su obvezni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i INTERNE upute Filozofskoga fakulteta.

•INTERNE upute Filozofskoga fakulteta

•POPIS ECTS koordinatora na FFZG

•Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

•Potvrda o poznavanju jezika

Kontakt osoba za dodatne informacije:  Ivana Bedeković,  Ured za međunarodnu suradnju FFZG  email: erasmus-studenti@ffzg.hr

 …………….

NATJEČAJ  

za  Erasmus+ STRUČNU PRAKSU u ak.god. 2017./18., 1. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. za studente koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 3.7.2017.- 1.1.2018.  

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-1/

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITATI CIJELI  TEKST NATJEČAJA I UPUTE ZA PRIJAVU U NASTAVKU!

Natječaj i Upute za prijavu

Potvrda o poznavanju jezika

……………..

REZULTATI 

Natječaja za ERASMUS+  studijski boravak – za ak. godinu  2017./18.

Sveučilište u Zagrebu obavilo je REZULTATE  Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu  2017./18.

Rezultati se nalaze na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-za-ak-go/

Studenti su dužni pažljivo pročitati cijeli (izvorni) tekst Rezultata natječaja!

 

1)      ZERO-GRANT STATUS

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu mogu pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i finaciranog studenta ili prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti.

Rok: za zimski semestar do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.

Obrazac potpisuje fakultetski ECTS koordinator, doc.dr.sc. Dragan Bagić. Jedan primjerak dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju FFZG.

2) ODUSTANAK  OD MOBILNOSTI

Studenti mogu odustati od razmjene.

Rok: za zimski semestar  najkasnije do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.

Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu za odlazak na razmjenu.

Obrazac potpisuje fakultetski ECTS koordinator, doc.dr.sc. Dragan Bagić. Jedan primjerak dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju FFZG.

Za detalje, obrasce i upute obavezno pogledati Izvorni tekst Rezultata natječaja!

Za sve upite molimo javiti se emailom:

erasmus-studenti@ffzg.hr

mobilnost-studenti@ffzg.hr

ČESTITAMO SVIM DOBITNICIMA STIPENDIJE!

 

 INFO-DAN ZA ODABRANE STUDENTE

održan je 25.5.2017. u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice.

Prezentaciju sa Info-dana možete pogledati OVDJE

 

 

NATJEČAJ JE ZATVOREN!            

Erasmus + 2017/18.– Natječaj za studijski boravak

 Sveučilište u Zagrebu je objavilo NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018.  Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu. Rok za prijavu: do 12:00 sati u četvrtak 16.03.2017.

Ured za međunarodnu suradnju organizirat će Info-dan za studente.

Upute za studente FFZG, Erasmus+ 2017-2018

POMOCNA TABLICA za Natjecaj  (popis sveučilišta)

Dodatni kriteriji i pravila bodovanja

POSEBAN DIO (izvadak iz Uputa za studente FFZG)

http://www.ffzg.unizg.hr/international/stipendije-natjecaji-ljetne-skole/

 1. Popis stranih sveučilišta FFZG- mogućnosti razmjene za FFZG s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija – studenti se prijavljuju isključivo prema tablici koja je sastavnio dio Natječaja objavljenoga na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
 2. POMOCNA TABLICA za Natjecaj
 3. POPIS ECTS koordinatora na FFZG
 4. Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti
 5.   Potvrda o poznavanju jezika   (za Potvrde koje se izdaju na FFZG)

 

Eventualne upite studenti mogu poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME.

Mole se studenti da koriste email adresu koja se sastoji od njihova imena i prezimena, po mogućnosti adresu koju su dobili na ffzg poslužitelju. Ovakva email adresa znatno olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.  

 

 

 

Prvi rezultati Natječaja za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107)

 

Sveučilište u Zagrebu obavilo je  prve rezultate Natječaja za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107)

Rezultati se nalaze na poveznici  http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/prvi-rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija-izmedu-prog/

 

 

Natječaj za Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE za ak.god. 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je NATJEČAJ za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih iPARTNERSKIH država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2017. do 31.05.2018.

Krajnji rok za prijavu: 24. ožujka 2017. (12:00 sati – podne: datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga).

Ovaj projekt ima restrikciju kod odlazne mobilnosti studenata na razine studija za određene zemlje. Popis partnerskih sveučilišta sa naznačenom  pripadajućom razinom studija nalazi se u Privitcima izvornog natječaja.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Ivana Bedeković
Ured za međunarodnu suradnju FFZG
email: erasmus-studenti@ffzg.hr

 

Rezultati – Ispravak i pomak rang-liste

Erasmus+ stručna praksa 2016./17., 3. krug, 

 

Sveučilište u Zagrebu je objavilo  Ispravak rezultata Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2016./17. (3. krug)

Novi rezultati su dostupni ovdje: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-8/

NATJEČAJ JE ZATVOREN!

3. krug Natječaja za mobilnost studenata

u svrhu Erasmus+ stručne prakse za ak. god. 2016./17.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse za akademsku godinu 2016./17. Tekst Natječaja nalazi se na poveznici  Sveučilišta u Zagrebu:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-3/

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITATI CIJELI TEKST NATJEČAJA!

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je najkasnije do 23.3.2017. u 12:00 sati! - (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Potvrda o poznavanju jezika

UPUTE ZA PRIJAVU 

 • Studentima Filozofskog fakulteta Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu parafira fakultetski ECTS koordinator doc.dr.sc. Dragan Bagić. PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01). POPIS ECTS koordinatora na FFZG
 • Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATIPrilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba mora provjeriti status studenta. 
 • Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije, za potrebe fakultetske evidencije, poslati emailom Ivani Bedeković na adresuibedekov@ffzg.hr (Ured za međunarodnu suradnju FF)

 

 

 

ERASMUS+   PRODUŽETAK STUDIJSKOG BORAVKA

zimski na ljetni semestar 2016./2017.

Sveučilište u Zagrebu ponudilo je svim Erasmus+ studentima koji se trenutno nalaze na mobilnosti  mogućnost produžetka Erasmus+ studijskog boravka sa zimskoga na ljetni semestar 2016./2017.

Uz obavijest dostavljeni su sljedeći dokumenti:

 1. UPUTE i procedura UNIZG,
 2. Obrazac zamolbe studenta i suglasnosti fakulteta i
 3. Learning agreement 2016-2017.

Dodatak uputama za studente Filozofskog fakulteta nalazi se OVDJE 

STUDENTI SU DUŽNI PAŽLJIVO PROUČITI SVE PRILOŽENE MATERIJALE.

ROK ZA PREDAJU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE: 15.12.2016. (iznimka Njemačka – do 16.1.2017.).

 

DRUGI REZULTATI NATJEČAJA Erasmus+ SMS za ak.god. 2016./17.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Druge rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2016./17. : http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

PRVI REZULTATI NATJEČAJA – Erasmus+ 2016./17.

INFO-DAN

ERASMUS+ Info-dan za studente koji su ODABRANI ZA MOBILNOST temeljem Prvih rezultata Natječaja za sudjelovanje u programu Erasmus+ u ak.god. 2016./2017. održat će se  u ponedjeljak, 25. travnja 2016. u 12,00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice.

Na Info-danu će biti riječi o postupku nominacije i prijave na strano sveučilište, ZERO-GRANT statusu, rokovima za odustanke, Ugovoru o učenju te svim ostalim pravima i obvezama studenata za vrijeme trajanja i nakon povratka sa mobilnosti.

Studenti koji su u statusu REZERVA također su pozvani na Info-dan budući da se pomakom rang liste može dogoditi da pređu u status ODABRAN.

Molimo da PRIJE dolaska na Info-dan pažljivo proučite cjelokupan tekst uz objavu Prvih rezultata Natječaja te  Upute za odabrane studente. Poveznica na Prve rezultate Natječaja objavljena je  na mrežnim stranicama Fakulteta.

Vaša pitanja možete poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr  kako bismo ih mogli uključiti u prezentaciju.

 

PREZENTACIJA SA ODRŽANOG INFO-DANA Erasmus+ Info-dan 2016-2017 – odabrani studenti

 

PRVI REZULTATI NATJEČAJA – Erasmus+ 2016./17.

 Sveučilište objavilo jePrve rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2016./17.

Rezultati se nalaze u tablicama na web stranicama Sveučilišta.

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja molimo studenta da pročitaju cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti ŽALBA Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja (zaključno sa 22.4.2016. – datum na poštanskom žigu!).

 

Žalba se podnosi u pisanom obliku:

 1. preporučenom poštom naslovljeno na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Urudžbeni ured – Povjerenstvo za Erasmus+

(predmet: Erasmus+ 2016./17. studijski boravak – ŽALBA)

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

 

O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

Kriteriji za bodovanje prijava – Izvadak iz Zapisnika 2016-2017

Prijave – bodovanje prema kriterijima

 

 

IZJAVA O PRIHVATU STATUSA ZERO-GRANT 

Studenti koji u Prvim rezultatima nisu odabrani uz financiranje (označeni su bijelom bojom u statusu odabran) mogu prihvatiti odlazak na mobilnost u  stautusu ZERO-GRANT. U tu svrhu moraju potpisati Izjavu o prihvatu statusa ZERO-GRANT koju uz studenta potpisuje samo FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR + pečat u Urudžbenom Uredu.

Odsječki ECTS koordinatori NE POTPISUJU takvu Izjavu.

 

IZJAVA O ODUSTANKU

Studenti koji i određenih razloga žele ODUSTATI od Erasmus+ boravka moraju u zadanim rokovima Sveučilištu predati Izjavu o odustanku.

Takvu izjavu također potpisuju samo student i FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR+  pečat u Urudžbenom Uredu.

___________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ JE ZATVOREN – prijave više nisu moguće!

Natječaj za Erasmus+ 2016/2017 partnerske zemlje za studente poslijediplomskih studija

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavio je natječaj za program Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE (fokus: zemlje izvan EU):

Natječaj za mobilnost studenata poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107), razdoblje mobilnosti od 01.08.2016. do 31.03.2017.

Krajnji rok za prijavu za natječaj jest: 31.03.2016.

Sva pitanja studenti mogu uputiti emailom na: erasmus-studenti@ffzg.hr

Upute za studente FFZG, Erasmus+ 2016-2017

Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

ECTS koordinatori

___________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ JE ZATVOREN – prijave više nisu moguće!

Erasmus + 2016/17.– Natječaj za studijski boravak 

 Sveučilište u Zagrebu je objavilo Erasmus+ Natječaj za studente studijski boravak ak.g 2016./17. programske zemlje (KA103)”. Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te *INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu. Rok za prijavu: do 12:00 sati u utorak 01.03.2016.

INTERNE upute za studente FFZG – OBAVEZNO PROČITATI!!!!

Upute za studente FFZG, Erasmus+ 2016-2017

POMOĆNA TABLICA (popis sveučilišta) - neslužbena tablica složena po studijskim grupama

ECTS koordinatori

Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

Obrazac – „pismo odobrenja“ za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada uz mentora potpisuje i fakultetski ECTS koordinator, doc.dr. Dragan Bagić + pečat u Urudžbenom uredu (soba D-01) – obavezno u polje kraj potpisa upisati: fakultetski ECTS koordinator, dr. Dragan Bagić!!

Eventualne dodatne upite za pitanja koja nisu obuhvaćena tekstom Natječaja studenti mogu poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME.

 Mole se studenti da koriste email adresu koja se sastoji od njihova imena i prezimena, po mogućnosti adresu koju su dobili na ffzg poslužitelju. Ovakva email adresa znatno olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima. 

 

INFO-DAN ZA STUDENTE

U ponedjeljak, 15. veljače 2016. u 11,00 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju  organizirat će INFO DAN povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

Prezentaciju sa održanog Info-dana možete pogledati OVDJE

 

 

———————————————

 Natječaj je zatvoren, prijave više nisu moguće!

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus +

u ak. god. 2015./16. = 2 KRUG 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-kljucne-aktivnosti-1-u-akademsko/

 

 

 —————————————————–

UGOVOR O UČENJU ZA STRUČNU PRAKSU /

Learning Agreement for Traineeships 2015/2016

Tablica A –  Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise – parafira/potpisuje odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnog studija Ugovor potpisuju oba odsječka koordinatora)

Responsible person at the Sending Institution (DRAGAN BAGIĆ, PhD, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) + pečat FFZG (zatražiti u Urudžbenom uredu, soba D-01)

Za dodatna pitanja i pojašnjenja molimo obratiti se u Ured za međunarodnu suradnju putem e-maila: erasmus-studenti@ffzg.hr

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ivana Bedeković, mobilnost studenata; Ured za međunarodnu suradnju FFZG

e-mail: erasmus-studenti@ffzg.hr

VAŽNA NAPOMENA:

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME i koristiti ISKLJUČIVO gore navedenu adresu!

 

RANIJE OBAVIJESTI:

_______________________________________________________________________________________

NATJEČAJ JE ZATVOREN!

N A T J E Č A J

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru ERASMUS+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod Razmjena studenata/Natjecaji: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

POSEBNE  UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom/ima  na odsjecima usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom sveučilištu.

Popis ECTS koordinatora na Filozofskom fakultetu nalazi se u Posebnom dijelu

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno do 05. ožujka 2015 .(12:00 sati – podne). Prijavi se može pristupiti na internetskoj stranici https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing

Napomena: ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s internetom prijava se neće naknadno prihvatiti!)

2. Ispunjenu online prijavu otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom u 2 primjerka (original i kopija prijave i dokumentacije) PREDATI Ivani Bedeković (Ured za međunarodnu suradnju FFZG, prizemlje Knjižnice – ulaz iza Info pulta) radnim danom od 12,00-15,00 do 5. ožujka 2014. (datum primitka).

Molimo da sve prijave budu u otvorenoj kuverti naslovljene na OVAKAV NAČIN.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass životopis naengleskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi); strani državljani mogu priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) (ispisan na računalu NE rukom) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru (mala bijela potvrda) (na hrvatskom jeziku)
 4. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3 prijavljena izbora). Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – dostavljaju se kopije potvrda. Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku br. I. Natječaja.

Studenti FFZG se za testiranje i izdavanje potvrde mogu javiti u Centar za strane jezike. Cijena i raspored testiranja bit će oglašeni na Oglasnoj ploči Centra. Studenti koji studiraju strani jezik (ako je isti radni jezik mobilnosti) i ako zadovoljavaju uvjete propisane u Dodatku I. natječaja, javljaju se predmetnom nastaviku  na Odsjeku.

 1. za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta
 2. za studente slabijeg socioekonomskog statusa – uz sve navedeno kao dokaz potrebno je priložiti i:

i.            potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

ii.            ii. za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

iii.            popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) – obrazac u privitku ovog Natječaja). Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

           5.  Izjavu studenta o dosadašnjoj mobilnosti

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je 05. ožujka, 2015. (12:00 sati – podne = vrijeme i datum primitka!).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POSEBAN DIO

 1. POPIS INOZEMNIH SVEUČILIŠTA (poveznica na Natječaj UNIZG)- mogućnosti razmjene za FFZG s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija – studenti se prijavljuju isključivo prema  tablici 
 2. Pomoćna tablicaprema studijskim grupama
 3. Popis ECTS koordinatora na Filozofskom fakultetu
 4. Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ivana Bedeković, mobilnost studenata; Ured za međunarodnu suradnju FFZG

e-mail: erasmus-studenti@ffzg.hr

VAŽNA NAPOMENA:

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME i koristiti ISKLJUČIVO gore navedenu adresu!

Mole se studenti da za potrebe prijave na Natječaj otvore email adresu koja će se sastojati od imena i prezimena. Ovakva email adresa uvelike olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.

INFO-DAN ZA STUDENTE

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju  organizirat će INFO DAN povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

Prezentacija sa održanog Info-dana dostupna je OVDJE