logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
TEMPUS

TEMPUS (Trans European Mobility Scheme for University Studies) program je namijenjen razvoju sustava visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica Europske unije s državama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

TEMPUS PROGRAM NASTOJI PRIDONIJETI:
• razvoju sustava visokoškolskog obrazovanja;
• reformi upravljanja visokim učilištima;
• povećanju povezanosti s lokalnom i regionalnom privredom;
• razvoju nastavnog programa;
• povećanju mobilnosti studenata i profesora;
• razvoju administrativne i institucionalne strukture usavršavanjem zaposlenika u  neakademskim institucijama;
• povećanju regionalne suradnje među visokim učilištima jugoistočne Europe

Program Tempus je utemeljen 1990. godine i financiran je u okviru programa PHARE. Tempus projekte predlažu hrvatska visoka učilišta u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU-a, koji zajednički osnivaju konzorcije za nacionalne ili regionalne projekte.

U siječnju 2007. godine pokrenuta je nova, četvrta faza programa Tempus koji je tako dobio naziv Tempus IV. Odluka o produženju programa do 2013. godine donijeta je na temelju studije kojom je potvrđeno da se Tempus pokazao kao važan instrument potpore reformama visokog obrazovanja u zemljama partnerima u tom programu.

Kroz Tempus IV program mogu se financirati sljedeće vrste aktivnosti:

1. Zajedničke projekte ili Joint Projects
2. Strukturne mjere ili Structural Measures

Zajednički projekti se temelje na suradnji među visokim učilištima u državama članicama EU i visokim učilištima zemalja partnerica (dosad tzv. CARDS, TACIS i MEDA države). Cilj im je prijenos znanja i razmjena iskustva između visokih učilišta u državama članicama EU i državama partnerica.

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.

Prioriteti su usko vezani uz glavne komponente politike modernizacije visokog obrazovanja koju provodi EU, a to su reforma studijskih programa, reforma upravljanja te sprega visokog obrazovanja i društva

Prijedlozi projekata prijavljuju se na propisanim obrascima, prema uputama danima u vodiču o Tempusu, do rokova određenih za svaku od aktivnosti u okviru programa Tempus.

Sljedeće ciljne skupine mogu sudjelovati u Tempus programu: sveučilišna tijela; administrativno osoblje sveučilišta; nastavno osoblje sveučilišta; djelatnici ministarstava; studentske organizacije; socijalni partneri; privatne ili javne kompanije koje ostvaruju suradnju sa institucijama visokog obrazovanja; nevladine organizacije.

Program Tempus jedna je od centraliziranih aktivnosti Europske komisije u nadležnosti Izvršene agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku na čijim mrežnim stranicama možete naći sve informacije o programu Tempus. U zemljama koje sudjeluju u programu Tempus ustrojeni su nacionalni centri kao referentne točke za pojedinu zemlju.

Nacionalni Tempus ured Hrvatska djelovao je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta do 2005. godine, kada je prebačen u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Od početka 2012. godine, u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije djeluje Nacionalna Tempus kontakt točka.

Više o Tempusu:

https://www.azvo.hr/index.php/hr/medunarodne-aktivnosti/ured-tempus

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=701

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php