Instalacija ISVU aplikacija i kreiranje VPN veze

Da bi uopće mogao izvršavati svoje koordinatorske dužnosti svaki ISVU koordinator/ica na odsjeku/katedri treba na računalu imati instaliranu aplikaciju „Ispiti“. Ukoliko se aplikacija želi koristiti na prijenosnom računalu, službenom ili privatnom, potrebno je instalirati ju i na to računalo.

INSTALACIJA SAMOSTALNIH ISVU APLIKACIJA NA RAČUNALU

Instalaciju samostalnih ISVU aplikacija korisnik može obaviti sam ukoliko ima administratorske ovlasti na računalu ili će to učiniti djelatnik fakultetske Informatičke službe zadužen za odsjek.

Aplikacije je moguće preuzeti na poveznici https://www.isvu.hr/korisnici/jsp/korisnici/login.jsp uz prijavu s AAI@EduHr korisničkim podacima.

Korisnik može koristiti aplikacije u skladu s dodijeljenim mu ovlastima od strane Ureda za ISVU.

KONFIGURACIJA ISVU-VPN RAČUNA

Osim što korisnik može koristiti aplikacije na računalu spojenom na fakultetsku mrežu, moguće je koristiti i službeno ili privatno prijenosno računalo (od kuće) za rad u aplikaciji. Da bi se aplikacija koristila na takvom računalu, također je potrebno konfigurirati ISVU-VPN vezu i na tom računalu. Računalo se ISVU-VPN vezom daljinski spaja na fakultetsku mrežu. Dakle, na svakom računalu s kojeg se želi koristiti aplikacija potrebno je instalirati ISVU-VPN vezu.

Korisničko ime i zaporku za ISVU-VPN račun korisnik dobiva od Ureda za ISVU.

VPN veza služi za pristup samostalnim ISVU aplikacijama tj. onima koje se instaliraju na računalo (pregled samostalnih i web aplikacija nalazi se na poveznici: http://www.isvu.hr/ ).

VPN vezu na računalu može napraviti sam korisnik i to na svakom računalu na kojemu će koristiti ISVU samostalne aplikacije (na fakultetu, kod kuće, na prijenosnom računalu …). Upute za taj postupak nalaze se u nastavku. Važno je znati da VPN veza nije inicijalna veza na internet već dodatna veza kojom se računalo spaja na server. Ukoliko se pojavi ikakav problem sa kreiranjem VPN veze, potrebno je javiti se Informatičkoj službi fakulteta djelatniku zaduženom za odsjek.

UPUTE ZA PRISTUP ISVU APLIKACIJAMA PREKO VPN VEZE:

 • računalo mora biti spojeno na internet uobičajenom vezom
 • spojiti se i preko ISVU-VPN veze te se prijaviti s podacima za ISVU-VPN račun
 • otvoriti ISVU aplikaciju i prijaviti se u aplikaciju sa AAI@EduHr elektroničkim identitetom
 • korisnik spojen preko ISVU-VPN veze može normalno koristiti internet no, spajanje preko VPN veze treba koristiti isključivo za rad s ISVU samostalnim aplikacijama

KONFIGURIRANJE VEZE S VIRTUALNOM PRIVATNOM MREŽOM (VPN-OM)

WINDOWS 7 / WINDOWS 8

 1. Potvrdite da je veza s internetom pravilno konfigurirana
 2. Pokrenite Control Panel (Upravljačka ploča) i kliknite Network and Internet te zatim Network and Sharing Center.
 3. Kliknite Setup a new connection or network.
 4. U prozoru za opcije povezivanja kliknite Connect to a workplace i Next (Dalje).
 5. Kliknite Use my internet connection (VPN).
 6. U polje Internet address upišite 193.198.213.2, a u polje Destination name upišite opisni naziv veze, a zatim kliknite Next (Dalje).
 7. Upišite podatke za pristup svom ISVU-VPN RAČUNU (korisničko ime i lozinku koju ste dobili od Ureda za ISVU) i kliknite Connect.
 8. Nakon toga možete pokrenuti željenu ISVU aplikaciju i spojiti se na nju s AAI@EduHr korisničkim podacima.

WINDOWS XP

 1. Na računalu na kojem je instaliran sustav Windows XP potvrdite da je veza s internetom pravilno konfigurirana.
 2. Kliknite Start, a zatim Control Panel (Upravljačka ploča).
 3. U odjeljku Control Panel (Upravljačka ploča) dvokliknite Network Connections (Mrežne veze).
 4. Kliknite Create a new connection (Stvori novu vezu).
 5. U čarobnjaku za mrežno povezivanje kliknite Next (Dalje).
 6. Kliknite Connect to the network at my workplace (Povezivanje s mrežom na radnom mjestu), a zatim Next (Dalje).
 7. Kliknite Virtual Private Network connection (Veza virtualne privatne mreže), a zatim Next (Dalje).
 8. Ako koristite stalnu vezu kao što je kabelski modem, kliknite Do not dial the initial connection (Ne nazivaj početnu vezu) i kliknite Next (Dalje).
 9. Upišite opisni naziv veze, a zatim kliknite Next (Dalje).
 10. Upišite IP adresu 193.198.213.2, a zatim kliknite Next (Dalje).
 11. Kliknite My use only (Samo za mene) da bi veza bila dostupna samo vama kada se prijavite na računalo, a zatim kliknite Next (Dalje) i potom Finish (Završi).
 12. Spajate se s podacima za svoj ISVU-VPN RAČUNU (korisničkim imenom i lozinkom koju ste dobili od Ureda za ISVU).
 13. Nakon toga možete pokrenuti željenu ISVU aplikaciju i spojiti se na nju s korisničkim podacima za ISVU RAČUN.