OPIS POSLA ISVU KOORDINATORA NA ODSJEKU

Poštovani novi ISVU koordinatori,

 

dobrodošli na mrežnu stranicu Ureda za ISVU Filozofskog fakulteta na kojoj ćemo Vam detaljnije objasniti dužnosti ISVU koordinatora imenovanog od strane odsjeka te Vam time pokušati olakšati suradnju sa Uredom za ISVU Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz ovu mrežnu stranicu obavještavamo Vas da ste imenovanjem od strane odsjeka dodani i na mailing listu svih koordinatora na Filozofskom fakultetu pomoću koje obavještavamo sve koordinatore o svim sljedećim koracima koje koordinatori u suradnji sa Uredom za ISVU trebaju realizirati.

ISVU koordinator na odsjeku važna je karika u funkcioniranju ISVU sustava na fakultetu. Naime, osim što inicira rješavanje problema sa Uredom za ISVU koji su vezani za primjenu ISVU-a na njegovom odsjeku, također osigurava sve potrebne dokumente koji su Uredu za ISVU potrebni za implementaciju pravila u samom sustavu. Može se reći da je ISVU koordinator spona odsjeka i Ureda za ISVU vezano za sve probleme koji su vezani za ISVU i odsjek.

OPIS POSLA ISVU KOORDINATORA NA ODSJEKU:

  • treba poznavati nastavne programe studija za koje je zadužen
  • brine o točnosti podataka u nastavnim programima evidentiranima u ISVU
  • koordinirati evidenciju promjena zatraženih od odsjeka u nastavnim programima opisanim u ISVU između odsjeka i Ureda za ISVU
  • evidentira nositelje i izvođače na kolegijima prije početka nove akademske godine
  • prije početka nove akademke godine provjerava podatke o nastavnim programima na ECTS informacijskom paketu na poveznici http://theta.ffzg.hr/ects/ te prijavljuje eventualne pogreške
  • pribavlja engleske nazive za kolegije evidentirane u ISVU

 

POČETAK RADA U SUSTAVU:

Nakon što je odsjek/katedra imenovao ISVU koordinatora/icu, Ured za ISVU dodjeljuje mu ovlasti za rad u sustavu te ovlasti nad svim kolegijima za koje je koordinator nadležan. Ovisno o tome je li koordinator imenovan preddiplomskim, diplomskim ili preddiplomskodiplomskim koordinatorom, Ured za ISVU dodjeljuje mu ovlasti nad kolegijima navedene razine studija.

No, da bi uopće osoba mogla krenuti obavljati dužnosti ISVU koordinatora potrebno je na odsječkom i/ili vlastitom/privatnom računalu instalirati ISVU aplikaciju „Ispiti“. Detaljnije upute o instalaciji navedene aplikacije nalaze se na ovoj mrežnoj stranici na poveznici „Instalacija ISVU aplikacija i kreiranje VPN veze“.

UOBIČAJENI POSTUPCI KROZ GODINU U KOJIMA SUDJELUJU KOORDINATORI:

Tijekom akademske godine postoji nekoliko uobičajenih postupaka koje ISVU koordinatori na odsjecima obavljaju u suradnji sa Uredom za ISVU, a koji se tiču evidencije ili provjere podataka u ISVU sustavu putem ISVU aplikacija.

 

    • Tijekom mjeseca lipnja POPUNJAVANJE PRVOG WEB OBRASCA ZA ŠIFRIRANJE KOLEGIJA. Detaljnije informacije o ovom postupku nalaze se na ovoj mrežnoj stranici na poveznici „Popunjavanje prvog web obrasca“.

 

  • Tijekom mjeseca srpnja POPUNJAVANJE DRUGOG WEB OBRASCA SA PONUDAMA IZBORNIH KOLEGIJA U IZBORNIM GRUPAMA. Detaljnije informacije o ovom postupku nalaze se na ovoj mrežnoj stranici na poveznici „Popunjavanje drugog web obrasca“

 

  • Tijekom mjeseca srpnja do mjeseca rujna POSTUPAK EVIDENCIJE NOSITELJA I IZVOĐAČA Detaljnije informacije o ovom postupku nalaze se na ovoj mrežnoj stranici na poveznici „Evidencija nositelja i izvođača“. 

 

 

 

Sa željom da ćemo korektno i ugodno surađivati u budućnosti Ured za ISVU Vam želi srdačan pozdrav.