Popunjavanje drugog web obrasca

Kao drugu godišnju aktivnost koju Ured za ISVU organizira uz suradnju odsječkog ISVU koordinatora popunjavanje je drugog web obrasca. Drugi web obrazac jest obrazac na mrežnoj stranici http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/radno/podaciNP/ koji Ured za ISVU svake akademske godine iznova kreira u svrhu popunjavanja izbornih grupa sa izbornim kolegijima za sve studije na Filozofskom fakultetu i to za obje razine studija (PREDDIPLOMSKU i DIPLOMSKU).

Popunjavanje drugog web obrasca postupak je u kojem Ured za ISVU u suradnji sa odsječkim ISVU koordinatorom nakon šifriranja svih novih izbornih kolegija u sustavu popunjava sve izborne grupe sa izbornim kolegijima da bi u konačnici svi nastavni programi u sustavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija bili spremni za upise studenata u novu akademsku godinu. Ovim postupkom se definiraju konačne ponude izbornih kolegija za svaki semestar i za svaki pojedini studij kako na preddiplomskoj razini tako i na diplomskoj razini.

Navedeno popunjavanje drugog web obrasca odvija se tijekom mjeseca srpnja svake akademske godine, dakle također kao i popunjavanje prvog web obrasca, prije kolektivnog godišnjeg odmora, kao posljedicu ima u potpunosti opisane nastavne programe svih preddiplomskih i diplomskih studija kroz sve semestre u ISVU, što će u konačnici omogućiti studentima da upišu preko sustava sve potrebne kolegije.

Na samom web obrascu nalaze se na linkovima obrasci sa svim izbornim grupama koje treba popuniti kolegijima i to posebno za svaku razinu studija (preddiplomsku i diplomsku) i za svaki semestar zasebno. Detaljnije upute o ispunjavanju obrazaca nalaze se na samoj mrežnoj stranici obrasca. Svi ISVU koordinatori će na vrijeme biti obaviješteni o početku procedure popunjavanja drugog web obrasca mailom koji Ured za ISVU šalje putem mailing liste svim koordinatorima na Filozofskom fakultetu.

Nakon završetka ove procedure podaci će biti spremni za povlačenje iz ISVU-a u ECTS Informacijski paket na poveznici http://theta.ffzg.hr/ects/ kada će koordinatori također biti zamoljeni da završno provjere nastavne programe studija za koje su zaduženi te nam dojave ukoliko primjećuju netočne podatke.