Potvrde na Studomatu

Ispisivanje potvrda je moguće zatražiti samo na Studomatima kioscima (info-kiosci na fakultetu s funkcionalnošću Studomata) koji se nalaze u auli Filozofskog fakulteta ili na svim katovima Fakulteta (plan studomata). Na osobnim računalima, kao i na računalima u knjižnici nije moguće zatražiti ispisivanje potvrda putem Studomata.

Detaljnije upute za ispis potvrda nalaze se na poveznici: https://wiki.srce.hr/x/-YCmAQ

Potvrde koje je trenutno moguće zatražiti na Studomatu:

  • Potvrda o upisu na internacionalnu uporabu
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu
  • Potvrda o upisu za bolonjske studije
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije

Potvrde koje ste zatražili na Studomatu ispisuju se i ovjeravaju u Studentskoj službi, a preuzimaju u Info-centru.