Potvrde na Studomatu

Od nedavno je moguće zatražiti ispisivanje potvrda preko Studomata. Ispisivanje potvrda je moguće zatražiti samo na samostojećim Studomat kioscima (Info kiosci na fakultetu s funkcionalnošću Studomata) koji se nalaze u auli Filozofskog fakulteta ili na svim katovima Fakulteta (plan studomata). Na osobnim računalima, kao i na računalima u knjižnici nije moguće zatražiti ispisivanje potvrda putem Studomata.

Detaljnije upute za ispis potvrda nalaze se na poveznici: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Potvrde+na+Studomatu

Potvrde koje je trenutno moguće zatražiti na Studomatu:

  • Potvrda o upisu na internacionalnu uporabu
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu
  • Potvrda o upisu za bolonjske studije
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije

Potvrde koje ste zatražili na Studomatu ispisuju se i ovjeravaju u Studentskoj službi.