Pribavljanje engleskih naziva kolegija

Tijekom akademske godine Ured za ISVU može od koordinatora zatražiti prijevode naziva kolegija na engleski jezik zbog potrebe evidencije istih u sustav. Naime, prijevodi naziva kolegija na engleski jezik potrebni su u sustavu zbog izdavanja dokumenata na engleskom jeziku.

Na mrežnoj stranici na poveznici http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/radno/podaciENGPRIJEVOD/ nalazi se obrazac s popisom kolegija evidentiranih u ISVU koji imaju prijevode na engleski jezik, ali i popis kolegija koji još uvijek nemaju prijevode na engleski jezik pomoću kojega nam u slučaju potrebe odsječki ISVU koordinatori mogu jednostavnije poslati prijevode engleskih naziva kolegija evidentiranih u ISVU.

Na samom obrascu kolegiji su podijeljeni po odsjecima i sortirani abecedno. Obrazac se povremeno osvježuje tako da popisi kolegija nisu konačni.

Na istoj poveznici gdje se nalazi obrazac nalaze se i upute o tome kako mailom poslati prijevode naziva kolegija Uredu za ISVU u svrhu evidentiranja naziva u ISVU.