Upute za upis kolegija

Studomat je ISVU modul putem kojega je omogućen automatizirani upis obveznih i/ili izbornih kolegija isključivo u skladu sa:

 • pravilima o upisu više godine studija (Status Sveučilišta, čl. 73.)
 • najmanjim i najvećim dozvoljenim brojem upisanih ECTS bodova na studiju i u semestru (Status Sveučilišta. čl. 69.)
 • najmanjim i najvećim brojem ECTS bodova koje je potrebno upisati iz neke izborne grupe (zadano nastavnim programom studija)
 • brojem mjesta na kolegiju (kvota za upis)
 • pravilima, odlukama i uredbama Filozofskog fakulteta

Putem Studomata upisuju se isključivo kolegiji koji su predviđeni izvedbenim planom studija (objavljeni su na http://theta.ffzg.hr/ECTS/), a sve što student želi upisati izvan nastavnog programa treba obaviti u Studentskoj službi.

 

Upute o postupku prijave na kolegije putem Studomata

Postupak prijavljivanja na kolegije odvija se u nekoliko koraka:

PRVA PRIJAVA NA STUDOMAT

  • prijavljujete se na Studomat koristeći se AAI@EduHr elektroničkim identitetom čije ste korisničke podatke dobili pri upisu na Fakultet (ROZA PAPIR)
  • Za sva pitanja vezana za AAI@EduHr elektronički identitet studenti se mogu javiti u Informatičku službu fakulteta
 • upisujete obvezne osobne podatke
 • odabirete izborne i/ili obvezne kolegije
 • odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata
 • nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija
 • nakon što ste obavili upis, još jednom provjerite upisane kolegije

SVAKA SLJEDEĆA PRIJAVA NA STUDOMAT

  • prijavljujete se na Studomat koristeći AAI@EduHr elektronički identitet
 • odabirete obvezne i/ili izborne kolegije
 • odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata
 • ako odabirom kolegija iz predviđenog semestra nije moguće ispuniti kvotu za upis kolegija, odabirete kolegije iz sljedećeg semestra za koje su ispunjeni preduvjeti (na Studomatu označeno narančastom strelicom)
 • nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija
 • nakon što ste obavili upis, još jednom provjerite upisane kolegije

Važne napomene:

 • kada jednom potvrdite i upišete odabrane kolegije više ne možete promijeniti odabir kolegija isključivo putem Studomata
 • Za promjenu već odabranih i upisanih kolegija dužni ste se javiti u Studentsku službu gdje će vam obrisati upisani kolegij, a nakon toga možete ponovo pristupiti Studomatu i odabrati drugi kolegij.
 • Nakon što obavite upis godine zadovoljivši pritom pravila upisa i pravilo minimalne kvote za semestar, pri svakom sljedećem pristupu Studomatu možete upisati kolegije iz skupa ponuđenih kolegija koje niste prethodno odabrali. Studomatu možete pristupati i upisivati kolegije sve dok ne dosegnete maksimalnu kvotu za semestar.