Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Završen preddiplomski studij; engleska jezična kompetencija potrebna za znanstveni rad.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1.‒3. tjedan: Pregled povijesti i društvene organizacije židovskih zajednica u grčko-rimskoj dijaspori, te u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju
4.‒6. tjedan: Pregled ključnih dokumenata židovske misli i iskustva na grčkom (Septuaginta, Filon Aleksandrijski, Josip Flavije); pisani rad: analitički esej (6. tjedan)
7.‒9. tjedan: Odnosi židovske kulture prema dominantnim društveno-političkim snagama svakog perioda (helenizam, Rim, srednjovjekovlje); pisani rad: prikaz knjige ili članka (9. tjedan)
10.‒12. tjedan: Stavovi nežidova (pogana i kršćana) prema židovstvu, izvori antisemitizma; pisani rad: odabir teme i plan završnoga rada (tjedni 11, 12)
13.‒15. tjedan: Karakter židovskih spisa na grčkom i latinskom, izražavanje židovskog identiteta u okvirima antičke književnosti. Pisani rad: predaja (tjedan 14), recenzija (tjedan 15).

Literatura

Obavezna

Feldman, Louis H., and Meyer Reinhold. Jewish Life and Thought Among Greeks and Romans: Primary Readings. Minneapolis: Fortress Press, 1996
Gruen, Erich S. Diaspora: Jews Amidst Greeks and Romans. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002
Marcus, Jacob Rader, and Marc Saperstein. The Jew in the Medieval World: A Source Book, 315 – 1791. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1999
Williams, Margaret. The Jews Among the Greeks and Romans: A Diasporan Sourcebook. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1998
Čitanka odabranih grčkih i latinskih izvora u hrvatskom prijevodu, skripta za potrebe kolegija

Dopunska

Knjige i članci za prikaze prema popisu