Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan diplomski studij judaistike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 1. Uvodno predavanje. Terminologija, kronologija.
 2. Uvod u srednjovjekovnu povijest: Demografija. Religija u svakodnevnom životu. Pojedinac kao društveno biće. Srednjovjekovna zanimanja.
 3. Uvod u srednjovjekovnu povijest: Demografija. Religija u svakodnevnom životu. Pojedinac kao društveno biće. Srednjovjekovna zanimanja.
 4. Upoznavanje studenata s različitim izvorima, koje ćemo upotrebljavati: arheološki ostaci sinagoga, epigrafski natpisi, umjetnost, putopisi, narodne povijesti, poezija, magični tekstovi, polemike. Identifikacija fragmenata iz Kairske genize relevantnih za ovaj kolegij.
 5. Židovske zajednice na istočnom Mediteranu. Svakodnevnica židovskih zajednica.
 6. Židovske zajednice na istočnom Mediteranu. Svakodnevnica židovskih zajednica.
 7. Židovi u ekonomiji istočnog Mediterana.
 8. Židovi u ekonomiji istočnog Mediterana.
 9. Međusobni kontakti romaniot, italkim, aškenaza i sefarda.
 10. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 11. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 12. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 13. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 14. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 15. Zaključna razmatranja.

Izvori: Ramban/Naĥmanides, Vikuah; Jehuda Halevi, Kuzari; Benjamin iz Toleda, Travels; Bahja Ibn Pakuda, Duties of the Heart; Poezija Ibn Gvirola; Abraham Bar Hija, Djelo o astrologiji; Iluminirani rukopisi (umjetnost); In Praise of the BESHT (biografija prvog hasidskog rebea)
S.D. Goitein, A Mediterranean Society
Joshua Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition
Ivan Marcus, Ritual and Childhood
Ephraim Kanarfogel, Jewish Education and Society in the High Middle Ages
Metzger, Jewish Life in the Middle Ages