Osnove arapskog jezika II

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Perfekt: osnova perfekta, lični nastavci. Glagolska rečenica. Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija
2. tjedan: Genitivna veza; prevođenje arapske genitivne veze na hrvatski.Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija; čitanje i prevođenje
3. tjedan: Proširena genitivna veza; atribut regensa i atribut rectuma; upitna zamjenica mādā; upitne i niječne glagolske rečeniceVježbe: udžbenik, 7. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
4. tjedan: Osobne zamjenice i zamjenički sufiksi: množina. Glagolska rečenica sa subjektom u množini; oblici množine glagola laysaVježbe: glagolska rečenica, genitivna veza; udžbenik, 8. lekcija
5. tjedan: Pravilna i nepravilna množina imenica koje označuju ljude: uvod. Vježbe: Udžbenik, 8. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
6. tjedan: Pravilna množina muškog i ženskog roda; glagolska rečenica sa subjektom u množiniVježbe: Udžbenik, 9. lekcija
7. tjedan: Imenice kull i ba’d. Upitne zamjenice kam i ayy; zamjenički sufiksi s glagolima i prijedlozima (ma’a, li, ‘inda, fī, ‘alā) Vježbe: Udžbenik, 9. i 10. lekcija
8. tjedan: Rečenica s neodređenim subjektom; izražavanje posjedovanjaVježbe: udžbenik, 10. lekcija
9. tjedan: Glagol kāna; množina imenica koje ne označuju ljude i njihovo slaganje s pridjevimaVježbe: čitanje i prevođenje
10. tjedan: Pridjevi za boje; dani u tjednu; mjeseci solarne i lunarne godineVježbe: čitanje i prevođenje; kolokvij
11 tjedan: Dvojina; sintaksa brojeva od 3 do 10 Vježbe: čitanje i prevođenje
12. tjedan: Sintaksa brojeva od 11 do 19; sintaksa brojeva od 20 do 99; izražavanje životne dobiVježbe: dvojina, brojevi od 3 do 99; čitanje i prevođenje
13. tjedan: Sintaksa brojeva većih od 100; datumiVježbe: sintaksa brojeva; čitanje i prevođenje
14. tjedan: Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit, probni test

Literatura

Obavezna

Muftić, Teufik, Arapsko pismo,Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1982
Janković, Srđan, Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Svjetlost, Sarajevo, 1987
Abboud, P. F., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press, 1983

Dopunska

Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)