Jidiš II.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan diplomski studij judaistike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje
2. tjedan: Teorije o razvoju jidiša i metodologija rada i istraživanja
3. tjedan: Periodizacija povijesti jidiša
4. tjedan: Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
5. tjedan: Razvoj starijeg jidiša
6. tjedan: Razvoj novijeg jidiša u Srednjoj i Istočnoj Europi
7.‒8. tjedan: Jidiš u 20. stoljeću
9.‒10. tjedan: Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
11.‒13. tjedan: Književnost na jidišu
14. tjedan: Jidistika i položaj suvremenoga govornog jidiša
15.tjedan: Zaključna razmatranja

Literatura

Zucker, Sheva, Yiddish, An Introduction to the Language, Literature & Culture Vol. 1, Ktav Publishing House – The Workmen’s Circle/Arbeter Ring, New York, 1994