Metodologija istraživačkog rada u judaistici

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušana Povijest judaističkih studija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodna razmatranja (primjenom kombinacije povijesne perspektive, perspektive religijskih studija, židovske misli i filozofije, sociološke te literarne perspektve demonstrira se interdisciplinarnost studija judaistike)
2.‒4. tjedan: Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael)
5.‒7. tjedan: Perspektive religijskih studija (komparativna religija, psihologja i sociologija religije)
8.‒10. tjedan: perspektive židovske misli i filozofije (etika, politika, estetika)
11. tjedan: Sociološke perspektive studija judaistike
12.‒13. Literarna perspektiva (intertekstualnost, semiotika, paleografija i znanost o prevođenju)
14.‒15. tjedan: Zaključna razmatranja

Literatura

W Baron, Ghetto and Emancipation: Shall We Revise the Traditional View?
D. Engel, Crisis and Lachrymosity: On Salo Baron, Neobaronianism, and the Study of Modern European Jewish History; Jewish Study Bible, ed. Adele Berlin i Marc Zvi Brettler. Oxford/New York: Oxford University Press, 2004 (odabrana poglavlja)