Jezične i prevodilačke vježbe III.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan i položen kolegij Jezične i prevodilačke vježbe II.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Nepravilni jaki glagoli s nepostojanim נ. Glagoli לקחת, לתת, לישון, לפול. Zamjenica איזה. Pravilne slabe imenice ženskog roda. Ponavljanje 300 temeljnih leksičkih jedinica.
2. tjedan: Nepravilni jaki pasivi. Tvorba glagola obrascima, afiksima i drugim elementima. Pretvorba glagolskih obrazaca u rečenicama. כי kao zamjena za ש־. Rečenice sa ש־ ili כי.
3. tjedan: Pravilni jaki oblici ženskog roda. Složenice. Izvjesnost. Tvorba glagola obrascima, afiksima i drugim elementima. Pretvorba glagolskih obrazaca u rečenicama. Imenice koje označuju bića muškog i ženskog spola. Vjerojatnost. Mišljenje.
4. tjedan: Referencijalne rečenice. אשר, ש־.
5. tjedan: Slabi pridjevi. בלתי. Imena i osobne imenice s dočekom –i. Upute za obrasce. Složeni prijedlozi.
6. tjedan: Množinski oblici fenomena koji dolaze u paru. Dvojina.
7. tjedan: Poimenčeni prezent. Zamjenice specifičnog nijekanja. Rečenice sa zamjenicama specifičnog nijekanja. Razmjerni kvantifikatori. Rečenice s razmjernim kvantifikatorima. Nepravilni jaki pasivi. Priloška uporaba pridjevskih oblika. ש־ iza pokaznih pridjeva i priloga.
8. tjedan: Prijedlozi i oznake padeža kao sveze rečenica. Konjugacija prijedloga מ־ po licima. Složeni perfekt.
9. tjedan: Imenica בעל. Rečenice s imenicom בעל. כש־. Alternativni oblici zamjenica 1. lica. Upitno ה־.
10. tjedan: Upitne objektne rečenice. Izrazi במקום, במו. Izrazi כש־, כאשר. Konstrukcije sa של umjesto pridjeva. Zamjena fraza sa של pridjevima. Rečenice s konstrukcijama sa של.
11. tjedan: Konstruktni oblici pridjeva. Konstruktivi s konstruktnim pridjevima. Zamjenice u odgovorima na pitanja s uupitnim zamjenicama. Upitne zamjenice u ne-upitnome kontekstu. Ponavljanje 600 temeljnih leksičkih jedinica.
12. tjedan: Klasifikacija slabih glagola. Imperativi trećeg razreda s dočetnim ח, ע. Glagolske imenice. Sintaktička funkcija glagolskih imenica. Rečenice pretvorene u glagolske imenske fraze. Rečenice s glagolskim imenicama. Upute za čitanje glagolskih imenice trećeg razreda. Glagolske imenske fraze preoblikovane u rečenice. Uvrštavanje rečenica pomoću konstrukcija s glagolskim imenicama.
13. tjedan: Korijen. Priložni ekvivalenti. Zamjenica izjednačavanja. Predstavljanje rečeničnih sadržaja izrazima זה, זאת, כך. Uporaba izraza זה, זאת, כך za predočavanje rečeničnih sadržaja. Tvorba imenskih fraza.
14. tjedan: Odnosi između korijena 1. i 2. razreda. Slabi pasivi korijena 2. razreda. Izostavljanje referencijane zamjenice. Klasični imperfekti/futuri i imperativi množine ženskog roda.
15. tjedan: Odnosi jakih glagola spram korijenima 3. razreda: a) neprelazni jaki glagoli; b) prelazni jaki glagoli. pokazne zamjenice s članom. Uvrštavanje korijena u rečenične obrasce.

Literatura:
Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam (1988). Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew. Tel-Aviv : AD.
(ISBN 965-390-003-X)
Archutowski, Jozef (19??). Gramatyka jezyka hebrajskiego. Warszawa : Naklad Ksiegarni Konstantego Treptego
Beer, Georg (21955). Hebräische Grammatik (ed. by Rudolf Meyer). (Sammlung Göschen ; 764/764a) Berlin : Walter de Gruyter und Co.
Cohen, David  & Zafrani, Haïm (11968). Grammaire de l’hébreu vivant. Paris : Presses universitaires de France
Glinert, Lewis (2004). The grammar of modern Hebrew. Cambridge : Cambridge University Press
Harrison, R. K. (1967). Teach yourself Hebrew. London : English Universities Press.
Oberški, Janko (1949). Hebrejska gramatika. Zagreb : Stručni odsjek N. S. O-e Zagrebačkog sveučilišta.
Simon, Ethelyn & Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda (1992) The first Hebrew primer : the adult beginner’s path to Biblical Hebrew; 3rd ed., completely rev. Oakland, Calif. : EKS pub
Simon, Heinrich (1972). Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache. München : M. Hueber
Solomonick, Abraham (2013). Maskilon II : practical hebrew grammar with exercises. New York : Gefen, 2013
Steuernagel, Carl (1953). Hebräische Grammatik : mit Paradigmen, Literatur, Übungstücken und Wörterverzeichnis. (Porta linguarum Orientalium : Sammlung für Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen ; 1) Leipzig : Otto Harrassowitz
Steuernagel, Carl (9 101933). Hebräische Grammatik : mit Paradigmen, Literatur, Übungsstücken und Wörterverzeichnissen. (Porta linguarum orientalium : Sammlung von Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen ; 1) Berlin : Reuther & Reichard.
Templer, Bernhard (41909‒). Grammatik der hebräischen Sprache. (Bibliothek der Sprachenkunde ; T. 17) Wien ; Leipzig : A. Hartleben.
Weingreen, J. (1959). A Practical Grammar for Classical Hebrew. Oxford : Clarendon Press