Židovska književnost na drugim jezicima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji s prve dvije godine studija iz modula Židovstvo.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje
2. tjedan: Pregled europskih književnosti u kojim se oblikovala židovska književnost: književna geografija
3. tjedan: Književnopovijjesni okviri židovske književnosti u europskim literaturama i njihova situiranost u okvire pojedinih litertaura
4. tjedan: Književna genologija: vrste, žanrovi i književni oblici
5. tjedan: Tematska podjela i motivika
6. tjedan: Primjeri iz židovske književnosti u kontekstu velikih slavenskih književnosti
7. tjedan: Tema Holokausta/Šoe u suvremenoj židovskoj kjnjiževnosti na europskim jezicima
8. tjedan: Danilo Kiš i  modeli suvremene egzilantske književnosti
9. tjedan: Osobitosti židovke književnosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
10. tjedan: Židovski motivi u francuskoj i talijanskoj književnosti i kulturi
11. tjedan: Marcel Proust
12. tjedan: Židovska književnost na njemačkom
13. tjedan: Franz Kafka
14. tjedan: Američka židovska književnost
15. tjedan: Zaključna razmatranja

Literatura

Aleichem, Sholem. Tevye the Dairyman and the Railroad Stories
Bashevis Singer, Isaac. Odabrana djela
Chametzsky, Jules, et al. (2001.). Jewish American Literature: A Norton Anthology. W. W. Norton & Company, Inc.
David, Filip. Odabrana djela
Golden Tradition, The. Ur. Lucy Dawidowicz
Kafka, Franz. Odabrana djela
Kiš, Danilo. Odabrana djela
Miron, Dan (1996.). A Traveler Disguised: A Study in the Rise of Modern Yiddish Fiction in the Nineteenth Century. Syracuse University Press
Nezirović, Muhamed (1992). Jevrejsko-španjolska književnost. Sarajevo : Svjetlost
Peretz, Isaac Leib. The I.L. Peretz Reader. Ur. Ruth R. Wise
Polić, Branko (2004.). Vjetrenasta Klepsidra. Zagreb : Durieux
Reader’s Guide to Judaism (2000.). Ur. Michael Terry. Chicago, New York : Fitzroy Dearborn
Samokovlija, Isak. Odabrana djela