Čitanka za Prevođenje s latinskog

Izbor tekstova iz propisane lektire za kolegij Prevođenje s latinskog (obavezan na 5. semestru preddiplomskog studija latinskog jezika i književnosti), s latinskim parafrazama i analizama per cola et commata, moguće je naći na stranicama kolegija na Omegi, i u repozitoriju psl-reading na Githubu (sam PDF je ovdje).

Comenius, Orbis sensualium pictus, anima hominis

By Comenius; Rainer Zenz at de.wikipedia (Transferred from de.wikipedia to Commons.) [Public domain], via Wikimedia Commons


Iz predgovora

Izbor donosi dijelove četiri teksta četvorice uglednih autora rimske književnosti: Terencija, Horacija, Tibula i Seneke. Njihova su djela propisana lektira kolegija Prevođenje s latinskog, obaveznog na trećoj godini preddiplomskog studija latinskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zadatak je studenata da, uz pomoć uobičajene referentne literature, kod kuće prirede svaku cjelinu, tako da na nastavi budu spremni latinski tekst pročitati, prevesti na hrvatski, i interpretirati ga pod vodstvom nastavnika.

Valja upozoriti da ova čitanka nipošto ne sadrži cjelokupnu propisanu lektiru, koja je zapravo bitno opsežnija. Petnaest jedinica ovog izbora namijenjeno je zajedničkom prevođenju, komentiranju i vježbanju na seminaru. Ostatak propisanih štiva svaki student mora, da bi uspješno položio ispit, prirediti sam; samostalno čitanje i samostalan rad na tekstu osnova su latinske jezične kompetencije.

Osim samih izvornih tekstova, čitanka donosi i kratke uvode, primjere raščlanjivanja, i (gdje je bilo moguće ili umjesno) latinske parafraze, preuzete iz devetnaestostoljetnih izdanja, prvenstveno iz niza koji je in usum Delphini (tzv. Delphin Classics) 1819-30. objavljivao londonski izdavač Abraham John Valpy. Digitalni faksimili svih tih knjiga danas su dostupni putem interneta, ponajviše u zbirci Internet Archive.

Školska izdanja s latinskim komentarima i parafrazama smatramo iznimno korisnim za stjecanje najvažnije vještine na studiju latinskog – za tečno čitanje i razumijevanje latinskog teksta.

Ovaj je izbor priredio Neven Jovanović, nastavnik Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rujna 2018.