Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

anticki-filoloski-izborni [18. 10. 2012. 19:25]
njovanov [Popis izbornih kolegija koje mogu upisati studenti grčkog jezika i književnosti, odnosno latinskog jezika i književnosti, u ak. g. 2008/09]
anticki-filoloski-izborni [18. 10. 2012. 19:25] (current)
njovanov
Line 40: Line 40:
 Sve dodatne informacije o izbornim kolegijima studenti mogu dobiti u tajništvima odsjeka i fakultetskih centara, odnosno od samih nastavnika. Svi Sve dodatne informacije o izbornim kolegijima studenti mogu dobiti u tajništvima odsjeka i fakultetskih centara, odnosno od samih nastavnika. Svi
 odsjeci i centri dužni su na vlastitim web stranicama objaviti silabe tih kolegija. odsjeci i centri dužni su na vlastitim web stranicama objaviti silabe tih kolegija.
- 
-Izvor: [[http://ffzg.hr/index.php?cid=1001&page=0&rowid=6394&show=article|Obavijest na stranicama FF-a od 19. rujna 2008.]] Prema ondje priloženim popisima izrađen je i ovaj izbor. 
- 
- 
- 
-==== Odsjek za arheologiju ==== 
-=== Zimski semestar === 
- 
- 
-  Osnove klasične arheologije I (2P/3S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj. dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Osnove egejske arheologije (2P/3S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Helena Tomas, docent 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-  Arheologija i povijest srednjeg vijeka (2P/3S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Krešimir Filipec, docent 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku (2P/5S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Antički gradovi u Hrvatskoj (2P/5S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.s c. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Numizmatika (2P/5S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Epigrafika (2P/5S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: poznavanje osnova latinskog i grčkog jezika 
- 
-  Mikensko društvo kroz linear B (2P/3S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj kolegija: dr. sc. Helena Tomas, docent 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Svakodnevni život u rimskim provincijama (2V/5S, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Proseminar iz provincijalne arheologije (2S/5S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-=== Ljetni semestar === 
-  Civilizacija starog vijeka (2P/2S, 3 ECTS) (?? uvjet!) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: položen ispit iz kolegija Paleolitički lovci i skupljači u 1. semestru 
- 
-  Osnove klasične arheologije II (2P/4S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj kolegija: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Uporabna grčka i rimska keramika (2V/4S, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj kolegija: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Mikensko društvo kroz linear B (2P/3S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj kolegija: dr. sc. Helena Tomas, docent 
-  Uvjeti: odslušan kolegij u 3 sem. (?? valjda: zimskom!) 
- 
- 
-  Osnove ranokršćanske arheologije  (2P/6S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj kolegija: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj – (2S/6S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj kolegija: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-==== Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ==== 
-=== Zimski semestar === 
- 
-  Komparativna mitologija (2P, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 15 studenata FF-a 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof. 
- 
-==== Odsjek za filozofiju ==== 
-=== Zimski semestar === 
- 
-  Grčka filozofija I (2 S, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 120 studenata (100 filozofija, 20 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: Boško Zenić, viši predavač 
-  Uvjet: upisan 1. semestar studija 
- 
-  Uvod u filozofiju (4P, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 
-  Ispit: Ne 
-  Upisna kvota: 100 studenata 
-  Nositelj/izvođač: prof. dr. sc. Branko Despot/ prof. dr. Hotimir Burger 
-  Uvjet: upisan 1. semestar studija 
- 
-  Uvod u filozofiju - opći (4P, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 60 studenata 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Hotimir Burger, red. prof. 
-  Uvjet: upisan 1. semestar studija 
- 
- 
-  Estetika (4P, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 50 studenata (45 filozofija, 5 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Nadežda Čačinović, red. prof. 
-  Uvjet: Suvremena filozofska terminologija (?? uvjet!) 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
-  Povijest filozofije I (4P, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 
-  Ispit: Ne 
-  Upisna kvota: 100 studenata (80 filozofija, 20 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Branko Despot, red. prof. 
-  Uvjet: (za studente filozofije) odslušan Uvod u filozofiju 
- 
- 
-  Grčka filozofija II (2 S, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 120 studenata (100 filozofija, 20 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: Boško Zenić, viši predavač 
-  Uvjet: Grčka filozofija I 
- 
-  Estetika – opći (4P, 6 ECTS komparatisti, ostali prema programu njihovih studija) 
-  Tip izbornosti: C1 (?? oprez - vrsta!) 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 80 studenata (70 komparativna književnost, 10 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Gordana Škorić, izv. prof. 
-  Uvjeti: upisan najmanje 3. semestar matičnog studija 
- 
-  Metodologija znanstvenog rada (2P, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C1 (?? oprez - vrsta!) 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 25 studenata (20 lingvistika, 5 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Davor Lauc, doc. 
-  Uvjeti: upisan najmanje 3. semestar matičnog studija 
- 
-  Akademsko pisanje (2P, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 10 studenata (ne-filozofske studijske grupe) 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Pavel Gregorić, docent 
-  Uvjeti: nema 
- 
-==== Odsjek za fonetiku ==== 
- 
-=== Zimski semestar === 
- 
- 
-  Učenje stranog jezika (2P, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 30 studenata (15 fonetike, 15 ostali) 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Damir Horga, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
-  
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
-  Govorništvo (1S i 1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Ispit: Da 
-  Upisna kvota: 90 studenata 
-  Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus 
-  Izvođači: Ines Šafarić, asist., Diana Tomić, asist., Gabrijela Kišiček, asist. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-==== Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku ==== 
- 
-=== Preddiplomski studij turkologije / Zimski semestar === 
- 
-  Islamska civilizacija (I) (2P/1S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Amir Ljubović, vanjski suradnik 
-  Izvođač: prof. Azra Abadžić Navaey, zn. novak 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija (2P/1V, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 20 studenata 
-  Nositelj: dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, vanjski suradnik 
-  Uvjeti: nema 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
-  Islamska civilizacija (II) (2P/1S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Amir Ljubović, vanjski suradnik 
-  Izvođač: prof. Azra Abadžić Navaey, zn. novak 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-  Osnove arapskoga jezika: morfologija  (2P/1V, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 20 studenata  
-  Nositelj: dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, vanjski suradnik 
-  Uvjeti: odslušan kolegij Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 
- 
- 
-=== Katedra za judaistiku - preddiplomski i diplomski studij / Zimski semestar === 
- 
-  Uvod u judaizam (1P/2S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: dr. Kotel Da-Don, asistent  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Uvod u hebrejski jezik (1P/2S, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Igor Kusin, viši predavač  
-  Uvjeti: nema 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
-  Uvod u judaizam (1P/2S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: dr. Kotel Da-Don, asistent  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Uvod u hebrejski jezik (2P/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Igor Kusin, viši predavač  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Periodizacija židovske povijesti (1P/1S, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Naida Mihal Brandl, znanstveni novak  
-  Uvjeti: nema 
- 
-==== Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije ==== 
- 
-=== Preddiplomski studij indologije / Zimski semestar === 
- 
-  Osnove sanskrtske gramatike 1 (2P/1V, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Osnove hindske gramatike 1 (1P/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: mr. sc. Goran Kardaš  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Temelji indijske civilizacije 1 (2P, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Milka Jauk-Pinhak, doc.  
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
-  Osnove sanskrtske gramatike 2 (2P/1V, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.  
-  Uvjeti: Položen kolokvij iz Osnova sanskrtske gramatike 1 
- 
-  Osnove hindske gramatike 2 (1P/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: mr. sc. Goran Kardaš  
-  Uvjeti: Položen kolokvij iz Osnova hindske gramatike 1 
- 
- 
-  Indijsko jezikoslovlje (2P, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 15 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Milka Jauk-Pinhak, doc.  
-  Uvjeti: nema 
- 
-==== Odsjek za klasičnu filologiju ==== 
- 
- 
-=== Preddiplomski studij latinskog jezika i književnosti / Zimski semestar === 
- 
-  Tečaj latinskog jezika 1(1P/1V, 2 ECTS) --- Samo za studij grčkog! 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Voljena Marić, lektor 
-  Uvjeti: nema 
-  Preduvjet za: Tečaj latinskog jezika 2 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
-  Tečaj latinskog jezika 2 (1P, 1V, 2 ECTS) --- Samo za studij grčkog! 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Voljena Marić, lektor 
-  Uvjeti: Tečaj latinskog jezika 1 
- 
- 
-  Antički klasici u prijevodu: Katul (1P, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: dr. Neven Jovanović, doc. 
-  Uvjeti: nema 
-  
-=== Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Grčki tečaj I (2S, 3 ECTS) --- Samo za studij latinskog! 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Nino Zubović, lektor 
-  Uvjeti: nema 
-  Preduvjet za: Grčki tečaj II 
- 
-  Novogrčki jezik 1 (1P, 1V, 2 ECTS) --- Samo za studij latinskog! 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: mr. Xanthi Zafeiraki, lektor 
-  Uvjeti: nema 
-  Preduvjet za: Novogrčki jezik 2 (izborni) 
- 
- 
- 
-=== Ljetni semestar  === 
- 
- 
-  Povijest grčkog jezika: Grčki jezik Hermina Pastira (dvosemestralni izborni kolegij)  
-  (1P, 2S, 6 ECTS (3+3)) 
-  Tip izbornosti: C2 
-  Nositelj: dr. Mate Križman, red. prof. u miru 
-  Uvjeti: položen kolegij Povijest grčkog jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i  
-  poklasičnoga razdoblja, ili položen kolegij Grčki tečaj II, ili završena klasična  
-  gimnazija (potvrda pri upisu) 
- 
-  Grčki tečaj II (2S, 3 ECTS) --- Samo za studij latinskog! 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: Nino Zubović, lektor 
-  Uvjeti: Grčki tečaj I 
- 
-  Novogrčki jezik 2 (1P, 1V, 2 ECTS) --- Samo za studij latinskog! 
-  Tip izbornosti: B 
-  Nositelj: mr. Xanthi Zafeiraki, lektor 
-  Uvjeti: Novogrčki jezik 1 (izborni) 
-  Preduvjet za: Novogrčki jezik 3 (izborni) 
- 
-==== Odsjek za komparativnu književnost ==== 
-  
-=== Preddiplomski studij komparativne književnosti / Zimski semestar === 
- 
-  Opća povijest književnosti 1: Antički roman (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Dean Duda, izv.prof.  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Slaven Jurić, doc.    
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Teorija književnosti: Uvod u naratologiju (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Dean Duda, izv.prof.  
-  Izvođač: Maša Grdešić, zn. novakinja  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Komparativna književnost: Renesansni ep (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.   
-  Izvođač: Kristina Grgić, zn. novakinja  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.    
-  Izvođač: dr.sc. David Šporer, v.asistent  
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Opća povijest književnosti 1: Biblija i književnost (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.     
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-  Teorija književnosti: Književno prevođenje (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.       
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
-  Opća povijest književnosti 1: Vrste antičke književnosti (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.     
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Teorija književnosti: Teorija figura (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.        
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Opća povijest književnosti 1: Poetika renesansne kulture (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.  
-  Izvoditelj: dr.sc. David Šporer, v.asistent       
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-  Komparativna književnost: Manirizam (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.        
-  Uvjeti: nema 
- 
-==== Odsjek za kroatistiku ==== 
- 
-=== Preddiplomski studij kroatistike / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Hrvatska renesansna satirička književnost (1P + 2 S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Lahorka Plejić Poje, doc. 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
-  Drama, trauma i nasilje: kulturološki pristupi tragediji 1P + 2 S, 5 ECTS 
-  Tip izbornosti: C2 – 20 kroatista + 5 studenata FF-a 
-  Nositelj /izvođač: dr. sc. Leo Rafolt, doc. 
- 
-  Žanrovski sastav Marulićeva opusa 1P + 2 S, 5 ECTS 
-  Tip izbornosti: C2 –  5 studenata FF-a 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Lahorka Plejić Poje, doc. 
- 
- 
-==== Odsjek za lingvistiku ==== 
-  
-=== Preddiplomski studij lingvistike / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Opća lingvistika (2P, 2S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 6 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Vlasta Erdeljac, doc. 
-  Izvođač: dr.sc. Vlasta Erdeljac, doc., Ivana Simeon 
-  Uvjeti: Nema 
- 
-  Indoeuropska lingvistika za nelingviste (2P, 3 ECTS) --- oprez!! pogreškom sastavljača, ovaj je kolegij izostavljen iz popisa u ISVU. 
-  Tip izbornosti:  E2 - 30 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. 
-  Uvjeti: Nema 
- 
-  Opća lingvistika za nelingviste (2P, 3 ECTS) --- oprez!! pogreškom sastavljača, ovaj je kolegij (možda) izostavljen iz popisa u ISVU. 
-  Tip izbornosti: E2  
-  Nositelj: dr.sc. Vlasta Erdeljac, doc. 
-  Uvjeti: Nema 
- 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
- 
-  Povijest lingvističkih teorija (2P, 1S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti:  C2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Marin Andrijašević, doc. 
-  Uvjeti: Opća lingvistika 
- 
-  Indoeuropska morfologija (2P, 1V, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti:  C2 - 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. 
-  Izvođač: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof., dr.sc. Mate Kapović, viši asistent 
-  Uvjeti: Indoeuropska lingvistika 
- 
-  Lingvistička propedeutika (2P, 1S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 - 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Ida Raffaelli, doc. 
-  Izvođač: dr.sc. Ida Raffaelli, doc., dr. sc. Mislava Bertoša, viši asistent 
-  Uvjeti: Nema 
- 
- 
-  Indoeuropski seminar za nelingviste (1S, 1 ECTS) 
-  Tip izbornosti:  E2 – 25 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. 
-  Izvođač: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof., Tena Gnjatović, asistent 
-  Uvjeti: Nema 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Odsjek za povijest ==== 
- 
-Vidi [[n:izborni-povijest|posebnu stranicu s popisom izbornih kolegija vezanih uz antičku povijest]] (za preddiplomske i diplomske studije). 
- 
-==== Odsjek za povijest umjetnosti ==== 
- 
-=== Preddiplomski studij povijesti umjetnosti / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Antikvari i konzervatori u Europi 1500-1700 (1P/1S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 - 5 FF 
-  Nositelj: dr.sc. Zlatko Jurić, d.i.a., izv. prof. 
-  Izvođač: dr.sc. Marko Špikić, viši asistent 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
-  Liturgijske instalacije od kasne antike do romanike (1P/1S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 - 5 FF 
-  Nositelj: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. 
-  Izvođač: Iva Marić, asistent 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-==== Odsjek za romanistiku ==== 
- 
- 
-=== Preddiplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti / Zimski semestar === 
-  
- 
-  Romanski jezici i vulgarni latinitet (2P, 2 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C1 
-  Nositelj: dr. sc. August Kovačec, prof. emeritus  
-  Uvjeti: dobro poznavanje temeljnih pojmova opće lingvistike te fonoloških, morfoloških i sintaktičkih kategorija  
-  (klasičnog) latinskog i barem jednog romanskog jezika:  
-  položen predmet Latinski jezik za romaniste te Uvod u lingvistiku i jezični kolegiji predviđeni studijem određenog  
-  jezika ili njihov ekvivalent 
- 
-==== Odsjek  za  talijanistiku ==== 
- 
-=== Preddiplomski  studij talijanistike / I. (zimski) semestar === 
-  
-  Osnove teorije književnosti (2P, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D 2 – do popunjenja kvote 
-  Nositelj: dr. sc. Slaven Jurić, red. prof. 
-  izvođač: Luka Bekavac, asist. 
-  ISPIT: da 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-=== II. (ljetni) semestar === 
- 
-  Osnove teorije književnosti (2P, 4 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D 2 – do popunjenja kvote 
-  Nositelj: dr. sc. Slaven Jurić, red. prof. 
-  izvođač: Luka Bekavac, asist. 
-  ISPIT: da 
-  Uvjeti: nema 
-==== Pravni fakultet ==== 
-  Rimsko pravo i Europa (modul iz predmeta Rimsko pravo; 3--5 ECTS, ovisno o dogovoru) 
-  Tip izbornosti: za studente grčkog, odnosno latinskog, s upisanim 5--8 semestrom 
-  * Nositelj i izvoditelj: prof. dr. sc. [[http://www.pravo.hr/marko.petrak|Marko Petrak]] 
-  * Izvodi se: i u zimskom i u ljetnom semestru 
-  * Mjesto i termin: po naknadnom dogovoru, ovisno o interesu studenata (obavezno se prijavite prof. Petraku, najbolje elektronskom poštom!) 
- 
-===== Izborni kolegiji s diplomskih studija ===== 
-**Pažnja**: ove kolegije mogu upisivati studenti 7. i 8. semestra koji nisu evidentirani u ISVU. Odobrenja smo zasad dobili s Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za arheologiju, Odsjeka za fonetiku, Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za informacijske znanosti. 
- 
-==== Odsjek za anglistiku ==== 
- 
- 
-=== Diplomski studij švedskog jezika i kulture / Ljetni  semestar === 
-  
-  Srednjevjekovna slika svijeta  (1P / 2S, 5 ECTS) 
-  Upisna kvota: 15 (6 studenata Ff-a izvan matičnog studija) 
-  Tip izbornosti:  C2  
-  Nositelj: dr.sc. Dora Maček, red. prof. u mirovini 
-  Izvodi:  dr. sc. Dora Maček, red. prof. u mirovini 
-  Uvjeti: nema 
-  Ispit: dva seminarska rada 
- 
- 
-==== ODSJEK ZA ARHEOLOGIJU ==== 
- 
-=== Diplomski studij arheologije / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta (2P/7S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti; nema 
- 
-  Rimska klasična arheologija (2P/7S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Egejska arheologija (2S/7S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Helena Tomas, doc. 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
-  Umjetnički obrt klasičnog razdoblja (2P/8S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Grčka uporabna keramika (2P/8S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Uloga vojske u rimskom carstvu (2P/8S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Seminar iz provincijalne arheologije (2S/8S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Seminar iz ranokršćanske arheologije (2S/8S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-==== ODSJEK ZA FONETIKU ==== 
- 
-=== Diplomski studij fonetike / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Govornička argumentacija (4S, 6 ECTS) --- samo za studente 7. semestra! 
-  Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus 
-  Izvođači: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus, dr. sc. Elenmari Pletikos, viša asistentica 
-  Uvjeti: nema 
- 
-  Govorničke vrste (2S, 5 ECTS) --- samo za studente 7. semestra! 
-  Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus 
-  Izvođači: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus, dr. sc. Elenmari Pletikos, viša asistentica 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
-  Povijest govorništva (1P/2S, 5 ECTS) --- samo za studente 8. semestra! 
-  Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus 
-  Izvođač: dr. sc. Elenmari Pletikos, viša asistentica 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-==== ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI ==== 
- 
- 
-==== Diplomski studij informatologije / Zimski semestar ==== 
- 
-  Uvod u društveno-humanističku informatiku (1P/0S/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: Izborni kolegiji – C2 
-  Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor, dr.sc. Tomislava Lauc, docent 
-  Izvođač: dr. sc. Tomislava Lauc, docent; dr. sc. Damir Boras, redovni profesor; Sanja Matić, asistent 
-  Uvjeti: nema 
-  
- 
-  Nastava s primjenom računala (1P/0S/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: Izborni kolegiji – C2 
-  Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor, dr.sc. Tomislava Lauc, docent 
-  Izvođač: dr. sc. Tomislava Lauc, docent; dr. sc. Damir Boras, redovni profesor; Sanja Matić, asistent 
-  Uvjeti: nema 
-  
- 
-==== ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST ==== 
- 
-=== Diplomski studij komparativne književnosti / Zimski semestar === 
-  
- 
-  Opća povijest književnosti 2: Pusta zemlja i povijest književnosti (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.  
-  Izvoditelj: dr.sc. Tomislav Brlek, v.asistent 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-  Komparativna književnost: Vrijeme u pjesmi (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof. 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
-=== Ljetni semestar === 
-  
- 
-  Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija (2P/1S, 6 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a 
-  Nositelj: dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc. 
-  Uvjeti: nema 
-  
-==== ODSJEK ZA KROATISTIKU ==== 
- 
-=== Diplomski studij kroatistike / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Biblijski intertekst u nastavi (1P/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 20 studenata FF-a 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Dean Slavić, doc. 
- 
- 
-  Genološki pojmovnik starije hrvatske književnosti (1P/2S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – do 25 studenata 
-  Nositelj: prof. dr. sc. Dunja Fališevac 
- 
-  Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova (1P/2S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – do 25 studenata 
-  Nositelj: prof. dr. sc. Davor Dukić 
- 
-=== Ljetni semestar === 
- 
- 
-  Biblijski intertekst u nastavi (II.) (1P/1V, 3 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – 20 studenata FF-a 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Dean Slavić, doc. 
- 
- 
- 
- 
-==== ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU ==== 
- 
-=== Diplomski studij sociologije / Zimski semestar === 
- 
- 
-  Historijska sociologija (2P + 2S, 6 ECTS) --- samo za studente 7. semestra! 
-  Tip izbornosti: C2 – 25 + 5 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof. 
-  Izvođač: nema 
-  Uvjeti: nema 
- 
- 
- 
-==== ODSJEK ZA TALIJANISTIKU ==== 
- 
-=== Diplomski studij talijanistike - nastavnički smjer === 
- 
-Prvi (zimski) semestar 
- 
-  Teorija prevođenja (2P+1S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – do popunjenja kvote 
-  Nositelj: dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof.  
-  Izvođač: Vinko Kovačić, asist. 
-  Uvjeti: upisan diplomski studij; dobro aktivno poznavanje talijanskog jezika 
- 
- 
-Treći (zimski) semestar 
-  Proces usvajanja drugog jezika (2P, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – do popunjenja kvote 
-  Nositelj: Ingrid Damiani Einwalter, v. lektor  
-  Uvjeti: nema uvjeta 
- 
- 
-Četvrti (ljetni) semestar 
- 
-  Od latinskoga do talijanskoga (2P+1S, 5 ECTS) 
-  Tip izbornosti: C2 – do popunjenja kvote 
-  Nositelj/izvođač: dr. sc. Smiljka Malinar, red. prof. 
-  Uvjeti: upisan diplomski studij; dobro aktivno poznavanje talijanskog jezika 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
 
anticki-filoloski-izborni.txt · Last modified: 18. 10. 2012. 19:25 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki