This is an old revision of the document!


Izborni kolegiji koje mogu upisati studenti grčkog jezika i književnosti, odnosno latinskog jezika i književnosti, u ak. g. 2012/13

Službeni popis izbornih kolegija fakultetske ponude FF za ak. g. 2012/13 nalazi se ovdje.

Pripazite na pravila o izbornosti (A, B, C…)!

Pravila

 1. U svakom semestru upisujete najmanje jedan izborni kolegij (najmanje, jer treba voditi računa o ECTS zbroju).
 2. Ukoliko iz opravdanih razloga ne možete upisati nijedan od navedenih kolegija, upisujete bilo koji drugi iz fakultetske ponude.
 3. Dio ponude je identičan na studiju grčkog i studiju latinskog, dio se odnosi samo na pojedini studij. Potonji su kolegiji posebno označeni!
 4. Ukoliko studirate grčki i latinski, na svakom studijskom smjeru morate odabrati po jedan izborni kolegij (dakle, ukupno dva).

Predložena procedura upisa

 1. Pročitate popis
 2. Pribilježite što vam se sviđa
 3. Provjerite ECTS zbroj obaveznih i izbornih kolegija (na semestru i ukupan tijekom dosadašnjeg studija, za obje studijske grupe)
 4. Ako ste zadovoljni, provjerite na rasporedima kad se izvode kolegiji koji vam se sviđaju (svaki odsjek negdje ima raspored, a postoje i na mreži ffzg); obratite pažnju na kolizije, osobito s obaveznim kolegijima
 5. Ako je još uvijek sve u redu, prijavite se na odabrani kolegij.
 6. Ako nešto ne štima (kvota popunjena, sve kolidira s obaveznim kolegijima itd.), vratite se na 1.

Tipovi izbornosti

Ukratko: kolegij koji možete odabrati mora imati oznaku B, C2, D2 ili E2 (za C1 — oprez!).

 • B (vanjska izbornost) - izborni kolegiji namijenjeni svim studentima FF-a (kolegiji koji ne pripadaju studijskim programima)
 • C (miješana izbornost) - izborni kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija, ali i studentima drugih studija:
  • C1 - kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i drugih određenih studija (oprez! provjerite možete li upisati ovakav kolegij!)
  • C2 - kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a
 • D (djelomična izbornost obveznih kolegija) - obvezni kolegij za studente matičnog studija, izborni za studente drugih studija:
  • (…)
  • D2 - obvezni kolegij za studente matičnog studija, izborni za sve ostale studente FF-a
 • E (izbornost za nematične studije) - izborni kolegiji koji nisu namijenjeni studentima matičnog studija, nego studentima drugih studija
  • (…)
  • E2 - kolegiji koji nisu namijenjeni studentima matičnog studija, nego svim studentima FF-a

Ukoliko izborni kolegij pripada nekom od miješanih oblika, uz podatak o tipu izbornosti najčešće se navodi i broj studenata s drugih studija koji mogu biti primljeni na kolegij.

Sve dodatne informacije o izbornim kolegijima studenti mogu dobiti u tajništvima odsjeka i fakultetskih centara, odnosno od samih nastavnika. Svi odsjeci i centri dužni su na vlastitim web stranicama objaviti silabe tih kolegija.

Izvor: Obavijest na stranicama FF-a od 19. rujna 2008. Prema ondje priloženim popisima izrađen je i ovaj izbor.

Odsjek za arheologiju

Zimski semestar

Osnove klasične arheologije I (2P/3S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj. dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Osnove egejske arheologije (2P/3S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Helena Tomas, docent
Uvjeti: nema
Arheologija i povijest srednjeg vijeka (2P/3S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Krešimir Filipec, docent
Uvjeti: nema
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku (2P/5S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema
Antički gradovi u Hrvatskoj (2P/5S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.s c. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema
Numizmatika (2P/5S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Epigrafika (2P/5S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: poznavanje osnova latinskog i grčkog jezika
Mikensko društvo kroz linear B (2P/3S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj kolegija: dr. sc. Helena Tomas, docent
Uvjeti: nema
Svakodnevni život u rimskim provincijama (2V/5S, 2 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema
Proseminar iz provincijalne arheologije (2S/5S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Civilizacija starog vijeka (2P/2S, 3 ECTS) (?? uvjet!)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: položen ispit iz kolegija Paleolitički lovci i skupljači u 1. semestru
Osnove klasične arheologije II (2P/4S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj kolegija: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Uporabna grčka i rimska keramika (2V/4S, 2 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj kolegija: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Mikensko društvo kroz linear B (2P/3S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj kolegija: dr. sc. Helena Tomas, docent
Uvjeti: odslušan kolegij u 3 sem. (?? valjda: zimskom!)
Osnove ranokršćanske arheologije (2P/6S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj kolegija: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema
Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj – (2S/6S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj kolegija: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Zimski semestar

Komparativna mitologija (2P, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 15 studenata FF-a
Nositelj/izvođač: dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.

Odsjek za filozofiju

Zimski semestar

Grčka filozofija I (2 S, 4 ECTS)
Tip izbornosti: D2
Ispit: Da
Upisna kvota: 120 studenata (100 filozofija, 20 ostali)
Nositelj/izvođač: Boško Zenić, viši predavač
Uvjet: upisan 1. semestar studija
Uvod u filozofiju (4P, 4 ECTS)
Tip izbornosti: D2
Ispit: Ne
Upisna kvota: 100 studenata
Nositelj/izvođač: prof. dr. sc. Branko Despot/ prof. dr. Hotimir Burger
Uvjet: upisan 1. semestar studija
Uvod u filozofiju - opći (4P, 6 ECTS)
Tip izbornosti: D2
Ispit: Da
Upisna kvota: 60 studenata
Nositelj/izvođač: dr. sc. Hotimir Burger, red. prof.
Uvjet: upisan 1. semestar studija
Estetika (4P, 6 ECTS)
Tip izbornosti: D2
Ispit: Da
Upisna kvota: 50 studenata (45 filozofija, 5 ostali)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Nadežda Čačinović, red. prof.
Uvjet: Suvremena filozofska terminologija (?? uvjet!)

Ljetni semestar

Povijest filozofije I (4P, 4 ECTS)
Tip izbornosti: D2
Ispit: Ne
Upisna kvota: 100 studenata (80 filozofija, 20 ostali)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Branko Despot, red. prof.
Uvjet: (za studente filozofije) odslušan Uvod u filozofiju
Grčka filozofija II (2 S, 4 ECTS)
Tip izbornosti: D2
Ispit: Da
Upisna kvota: 120 studenata (100 filozofija, 20 ostali)
Nositelj/izvođač: Boško Zenić, viši predavač
Uvjet: Grčka filozofija I
Estetika – opći (4P, 6 ECTS komparatisti, ostali prema programu njihovih studija)
Tip izbornosti: C1 (?? oprez - vrsta!)
Ispit: Da
Upisna kvota: 80 studenata (70 komparativna književnost, 10 ostali)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Gordana Škorić, izv. prof.
Uvjeti: upisan najmanje 3. semestar matičnog studija
Metodologija znanstvenog rada (2P, 4 ECTS)
Tip izbornosti: C1 (?? oprez - vrsta!)
Ispit: Da
Upisna kvota: 25 studenata (20 lingvistika, 5 ostali)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Davor Lauc, doc.
Uvjeti: upisan najmanje 3. semestar matičnog studija
Akademsko pisanje (2P, 4 ECTS)
Tip izbornosti: C2
Ispit: Da
Upisna kvota: 10 studenata (ne-filozofske studijske grupe)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Pavel Gregorić, docent
Uvjeti: nema

Odsjek za fonetiku

Zimski semestar

Učenje stranog jezika (2P, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2
Ispit: Da
Upisna kvota: 30 studenata (15 fonetike, 15 ostali)
Nositelj/izvođač: dr. sc. Damir Horga, red. prof.
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Govorništvo (1S i 1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: B
Ispit: Da
Upisna kvota: 90 studenata
Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus
Izvođači: Ines Šafarić, asist., Diana Tomić, asist., Gabrijela Kišiček, asist.
Uvjeti: nema

Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

Preddiplomski studij turkologije / Zimski semestar

Islamska civilizacija (I) (2P/1S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Amir Ljubović, vanjski suradnik
Izvođač: prof. Azra Abadžić Navaey, zn. novak
Uvjeti: nema
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija (2P/1V, 4 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 20 studenata
Nositelj: dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, vanjski suradnik
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Islamska civilizacija (II) (2P/1S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Amir Ljubović, vanjski suradnik
Izvođač: prof. Azra Abadžić Navaey, zn. novak
Uvjeti: nema
Osnove arapskoga jezika: morfologija (2P/1V, 4 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 20 studenata 
Nositelj: dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, vanjski suradnik
Uvjeti: odslušan kolegij Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Katedra za judaistiku - preddiplomski i diplomski studij / Zimski semestar

Uvod u judaizam (1P/2S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: B
Nositelj: dr. Kotel Da-Don, asistent 
Uvjeti: nema
Uvod u hebrejski jezik (1P/2S, 3 ECTS)
Tip izbornosti: B
Nositelj: Igor Kusin, viši predavač 
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Uvod u judaizam (1P/2S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: B
Nositelj: dr. Kotel Da-Don, asistent 
Uvjeti: nema
Uvod u hebrejski jezik (2P/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: B
Nositelj: Igor Kusin, viši predavač 
Uvjeti: nema
Periodizacija židovske povijesti (1P/1S, 2 ECTS)
Tip izbornosti: B
Nositelj: Naida Mihal Brandl, znanstveni novak 
Uvjeti: nema

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

Preddiplomski studij indologije / Zimski semestar

Osnove sanskrtske gramatike 1 (2P/1V, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mislav Ježić, red. prof. 
Uvjeti: nema
Osnove hindske gramatike 1 (1P/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: mr. sc. Goran Kardaš 
Uvjeti: nema
Temelji indijske civilizacije 1 (2P, 2 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Milka Jauk-Pinhak, doc. 
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Osnove sanskrtske gramatike 2 (2P/1V, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mislav Ježić, red. prof. 
Uvjeti: Položen kolokvij iz Osnova sanskrtske gramatike 1
Osnove hindske gramatike 2 (1P/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: mr. sc. Goran Kardaš 
Uvjeti: Položen kolokvij iz Osnova hindske gramatike 1
Indijsko jezikoslovlje (2P, 2 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 15 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Milka Jauk-Pinhak, doc. 
Uvjeti: nema

Odsjek za klasičnu filologiju

Preddiplomski studij latinskog jezika i književnosti / Zimski semestar

Tečaj latinskog jezika 1(1P/1V, 2 ECTS) --- Samo za studij grčkog!
Tip izbornosti: B
Nositelj: Voljena Marić, lektor
Uvjeti: nema
Preduvjet za: Tečaj latinskog jezika 2

Ljetni semestar

Tečaj latinskog jezika 2 (1P, 1V, 2 ECTS) --- Samo za studij grčkog!
Tip izbornosti: B
Nositelj: Voljena Marić, lektor
Uvjeti: Tečaj latinskog jezika 1
Antički klasici u prijevodu: Katul (1P, 2 ECTS)
Tip izbornosti: B
Nositelj: dr. Neven Jovanović, doc.
Uvjeti: nema

 

Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti / Zimski semestar

Grčki tečaj I (2S, 3 ECTS) --- Samo za studij latinskog!
Tip izbornosti: B
Nositelj: Nino Zubović, lektor
Uvjeti: nema
Preduvjet za: Grčki tečaj II
Novogrčki jezik 1 (1P, 1V, 2 ECTS) --- Samo za studij latinskog!
Tip izbornosti: B
Nositelj: mr. Xanthi Zafeiraki, lektor
Uvjeti: nema
Preduvjet za: Novogrčki jezik 2 (izborni)

Ljetni semestar 

Povijest grčkog jezika: Grčki jezik Hermina Pastira (dvosemestralni izborni kolegij) 
(1P, 2S, 6 ECTS (3+3))
Tip izbornosti: C2
Nositelj: dr. Mate Križman, red. prof. u miru
Uvjeti: položen kolegij Povijest grčkog jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i 
poklasičnoga razdoblja, ili položen kolegij Grčki tečaj II, ili završena klasična 
gimnazija (potvrda pri upisu)
Grčki tečaj II (2S, 3 ECTS) --- Samo za studij latinskog!
Tip izbornosti: B
Nositelj: Nino Zubović, lektor
Uvjeti: Grčki tečaj I
Novogrčki jezik 2 (1P, 1V, 2 ECTS) --- Samo za studij latinskog!
Tip izbornosti: B
Nositelj: mr. Xanthi Zafeiraki, lektor
Uvjeti: Novogrčki jezik 1 (izborni)
Preduvjet za: Novogrčki jezik 3 (izborni)

Odsjek za komparativnu književnost

Preddiplomski studij komparativne književnosti / Zimski semestar

Opća povijest književnosti 1: Antički roman (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Dean Duda, izv.prof. 
Uvjeti: nema
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Slaven Jurić, doc.  
Uvjeti: nema
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Dean Duda, izv.prof. 
Izvođač: Maša Grdešić, zn. novakinja 
Uvjeti: nema
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof. 
Uvjeti: nema
Komparativna književnost: Renesansni ep (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof. 
Izvođač: Kristina Grgić, zn. novakinja 
Uvjeti: nema
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.  
Izvođač: dr.sc. David Šporer, v.asistent 
Uvjeti: nema
Opća povijest književnosti 1: Biblija i književnost (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.  
Uvjeti: nema
Teorija književnosti: Književno prevođenje (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.   
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Opća povijest književnosti 1: Vrste antičke književnosti (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof.  
Uvjeti: nema
Teorija književnosti: Teorija figura (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.    
Uvjeti: nema
Opća povijest književnosti 1: Poetika renesansne kulture (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof. 
Izvoditelj: dr.sc. David Šporer, v.asistent   
Uvjeti: nema
Komparativna književnost: Manirizam (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.    
Uvjeti: nema

Odsjek za kroatistiku

Preddiplomski studij kroatistike / Zimski semestar

Hrvatska renesansna satirička književnost (1P + 2 S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj/izvođač: dr. sc. Lahorka Plejić Poje, doc.

Ljetni semestar

Drama, trauma i nasilje: kulturološki pristupi tragediji 1P + 2 S, 5 ECTS
Tip izbornosti: C2 – 20 kroatista + 5 studenata FF-a
Nositelj /izvođač: dr. sc. Leo Rafolt, doc.
Žanrovski sastav Marulićeva opusa 1P + 2 S, 5 ECTS
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj/izvođač: dr. sc. Lahorka Plejić Poje, doc.

Odsjek za lingvistiku

Preddiplomski studij lingvistike / Zimski semestar

Opća lingvistika (2P, 2S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 6 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Vlasta Erdeljac, doc.
Izvođač: dr.sc. Vlasta Erdeljac, doc., Ivana Simeon
Uvjeti: Nema
Indoeuropska lingvistika za nelingviste (2P, 3 ECTS) --- oprez!! pogreškom sastavljača, ovaj je kolegij izostavljen iz popisa u ISVU.
Tip izbornosti: E2 - 30 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof.
Uvjeti: Nema
Opća lingvistika za nelingviste (2P, 3 ECTS) --- oprez!! pogreškom sastavljača, ovaj je kolegij (možda) izostavljen iz popisa u ISVU.
Tip izbornosti: E2 
Nositelj: dr.sc. Vlasta Erdeljac, doc.
Uvjeti: Nema

Ljetni semestar

Povijest lingvističkih teorija (2P, 1S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Marin Andrijašević, doc.
Uvjeti: Opća lingvistika
Indoeuropska morfologija (2P, 1V, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 - 10 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof., dr.sc. Mate Kapović, viši asistent
Uvjeti: Indoeuropska lingvistika
Lingvistička propedeutika (2P, 1S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 - 10 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Ida Raffaelli, doc.
Izvođač: dr.sc. Ida Raffaelli, doc., dr. sc. Mislava Bertoša, viši asistent
Uvjeti: Nema
Indoeuropski seminar za nelingviste	(1S, 1 ECTS)
Tip izbornosti: E2 – 25 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Ranko Matasović, red. prof., Tena Gnjatović, asistent
Uvjeti: Nema

Odsjek za povijest

Odsjek za povijest umjetnosti

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti / Zimski semestar

Antikvari i konzervatori u Europi 1500-1700 (1P/1S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 - 5 FF
Nositelj: dr.sc. Zlatko Jurić, d.i.a., izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Marko Špikić, viši asistent
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Liturgijske instalacije od kasne antike do romanike (1P/1S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 - 5 FF
Nositelj: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.
Izvođač: Iva Marić, asistent
Uvjeti: nema

Odsjek za romanistiku

Preddiplomski studij rumunjskoga jezika i književnosti / Zimski semestar

Romanski jezici i vulgarni latinitet (2P, 2 ECTS)
Tip izbornosti: C1
Nositelj: dr. sc. August Kovačec, prof. emeritus 
Uvjeti: dobro poznavanje temeljnih pojmova opće lingvistike te fonoloških, morfoloških i sintaktičkih kategorija 
(klasičnog) latinskog i barem jednog romanskog jezika: 
položen predmet Latinski jezik za romaniste te Uvod u lingvistiku i jezični kolegiji predviđeni studijem određenog 
jezika ili njihov ekvivalent

Odsjek za talijanistiku

Preddiplomski studij talijanistike / I. (zimski) semestar

Osnove teorije književnosti (2P, 4 ECTS)

Tip izbornosti: D 2 – do popunjenja kvote
Nositelj: dr. sc. Slaven Jurić, red. prof.
izvođač: Luka Bekavac, asist.
ISPIT: da
Uvjeti: nema

II. (ljetni) semestar

Osnove teorije književnosti (2P, 4 ECTS)
Tip izbornosti: D 2 – do popunjenja kvote
Nositelj: dr. sc. Slaven Jurić, red. prof.
izvođač: Luka Bekavac, asist.
ISPIT: da
Uvjeti: nema

Pravni fakultet

Rimsko pravo i Europa (modul iz predmeta Rimsko pravo; 3--5 ECTS, ovisno o dogovoru)
Tip izbornosti: za studente grčkog, odnosno latinskog, s upisanim 5--8 semestrom
* Nositelj i izvoditelj: prof. dr. sc. [[http://www.pravo.hr/marko.petrak|Marko Petrak]]
* Izvodi se: i u zimskom i u ljetnom semestru
* Mjesto i termin: po naknadnom dogovoru, ovisno o interesu studenata (obavezno se prijavite prof. Petraku, najbolje elektronskom poštom!)

Izborni kolegiji s diplomskih studija

Pažnja: ove kolegije mogu upisivati studenti 7. i 8. semestra koji nisu evidentirani u ISVU. Odobrenja smo zasad dobili s Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za arheologiju, Odsjeka za fonetiku, Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za informacijske znanosti.

Odsjek za anglistiku

Diplomski studij švedskog jezika i kulture / Ljetni semestar

Srednjevjekovna slika svijeta (1P / 2S, 5 ECTS)

Upisna kvota: 15 (6 studenata Ff-a izvan matičnog studija)
Tip izbornosti: C2 
Nositelj: dr.sc. Dora Maček, red. prof. u mirovini
Izvodi: dr. sc. Dora Maček, red. prof. u mirovini
Uvjeti: nema
Ispit: dva seminarska rada

ODSJEK ZA ARHEOLOGIJU

Diplomski studij arheologije / Zimski semestar

Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta (2P/7S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti; nema
Rimska klasična arheologija (2P/7S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Egejska arheologija (2S/7S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Helena Tomas, doc.
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Umjetnički obrt klasičnog razdoblja (2P/8S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Grčka uporabna keramika (2P/8S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.
Uvjeti: nema
Uloga vojske u rimskom carstvu (2P/8S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema
Seminar iz provincijalne arheologije (2S/8S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema
Seminar iz ranokršćanske arheologije (2S/8S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: D2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.
Uvjeti: nema

ODSJEK ZA FONETIKU

Diplomski studij fonetike / Zimski semestar

Govornička argumentacija (4S, 6 ECTS) --- samo za studente 7. semestra!
Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus
Izvođači: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus, dr. sc. Elenmari Pletikos, viša asistentica
Uvjeti: nema
Govorničke vrste (2S, 5 ECTS) --- samo za studente 7. semestra!
Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus
Izvođači: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus, dr. sc. Elenmari Pletikos, viša asistentica
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Povijest govorništva (1P/2S, 5 ECTS) --- samo za studente 8. semestra!
Tip izbornosti: C2 – 10 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Ivo Škarić, prof. emeritus
Izvođač: dr. sc. Elenmari Pletikos, viša asistentica
Uvjeti: nema

ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Diplomski studij informatologije / Zimski semestar

Uvod u društveno-humanističku informatiku (1P/0S/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: Izborni kolegiji – C2
Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor, dr.sc. Tomislava Lauc, docent
Izvođač: dr. sc. Tomislava Lauc, docent; dr. sc. Damir Boras, redovni profesor; Sanja Matić, asistent
Uvjeti: nema

 

Nastava s primjenom računala (1P/0S/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: Izborni kolegiji – C2
Nositelj: dr. sc. Damir Boras, redovni profesor, dr.sc. Tomislava Lauc, docent
Izvođač: dr. sc. Tomislava Lauc, docent; dr. sc. Damir Boras, redovni profesor; Sanja Matić, asistent
Uvjeti: nema

 

ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

Diplomski studij komparativne književnosti / Zimski semestar

Opća povijest književnosti 2: Pusta zemlja i povijest književnosti (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red.prof. 
Izvoditelj: dr.sc. Tomislav Brlek, v.asistent
Uvjeti: nema
Komparativna književnost: Vrijeme u pjesmi (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
Uvjeti: nema

Ljetni semestar

Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija (2P/1S, 6 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 5 studenata FF-a
Nositelj: dr.sc. Cvijeta Pavlović, doc.
Uvjeti: nema

ODSJEK ZA KROATISTIKU

Diplomski studij kroatistike / Zimski semestar

Biblijski intertekst u nastavi (1P/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 20 studenata FF-a
Nositelj/izvođač: dr. sc. Dean Slavić, doc.
Genološki pojmovnik starije hrvatske književnosti (1P/2S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – do 25 studenata
Nositelj: prof. dr. sc. Dunja Fališevac
Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova (1P/2S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – do 25 studenata
Nositelj: prof. dr. sc. Davor Dukić

Ljetni semestar

Biblijski intertekst u nastavi (II.) (1P/1V, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 20 studenata FF-a
Nositelj/izvođač: dr. sc. Dean Slavić, doc.

ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Diplomski studij sociologije / Zimski semestar

Historijska sociologija (2P + 2S, 6 ECTS) --- samo za studente 7. semestra!
Tip izbornosti: C2 – 25 + 5
Nositelj/izvođač: dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof.
Izvođač: nema
Uvjeti: nema

ODSJEK ZA TALIJANISTIKU

Diplomski studij talijanistike - nastavnički smjer

Prvi (zimski) semestar

Teorija prevođenja (2P+1S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – do popunjenja kvote
Nositelj: dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof. 
Izvođač: Vinko Kovačić, asist.
Uvjeti: upisan diplomski studij; dobro aktivno poznavanje talijanskog jezika

Treći (zimski) semestar

Proces usvajanja drugog jezika (2P, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – do popunjenja kvote
Nositelj: Ingrid Damiani Einwalter, v. lektor 
Uvjeti: nema uvjeta

Četvrti (ljetni) semestar

Od latinskoga do talijanskoga (2P+1S, 5 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – do popunjenja kvote
Nositelj/izvođač: dr. sc. Smiljka Malinar, red. prof.
Uvjeti: upisan diplomski studij; dobro aktivno poznavanje talijanskog jezika
 
anticki-filoloski-izborni.1350581105.txt.gz · Last modified: 18. 10. 2012. 19:25 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki