Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

arhiv-izborni [24. 08. 2008. 22:14]
127.0.0.1 external edit
arhiv-izborni [06. 10. 2008. 16:53] (current)
njovanov
Line 1: Line 1:
 +
 +====== IZBORNI KOLEGIJI ZA STUDENTE PRVE GODINE GRČKOG I/ILI LATINSKOG ======
 +
 +Podaci o izbornim kolegijima za ostale studente Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na stranici: [[klf-izborni-ostali-studenti]]!
 +
 +**Pravilo**: Studenti prvog semestra studija grčkog i latinskog obvezno biraju najmanje jedan kolegij s drugih odsjeka fakulteta u vrijednosti 2--5 ECTS boda.  Studenti odabiru prvenstveno iz sljedećih područja:
 +
 +^ Područje ^ ECTS ^
 +| Kolegij iz teorije književnosti| 2--5 | 
 +| Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike | 2--5 |
 +| Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka | 2--5 |
 +| Kolegij iz antičke arheologije | 2--5  |
 +| Kolegij iz povijesti antičke umjetnosti | 2--5 |
 +| Kolegij iz antičke filozofije | 2--5  |
 +
 +Studenti biraju izborne kolegije redoslijedom kojim žele i koji im raspored omogućuje.
 +
 +Kolegiji imaju ograničene kvote polaznika (neki -- vrlo ograničene!).
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== U zimskom semestru 2007. / 2008. nude se sljedeći izborni kolegiji: =====
 +^ Kolegij ^ P ^ S ^ V ^ ECTS ^ Upisna kvota ^ Vrijeme i mjesto ^
 +| [[http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2007/pred35902.shtml|Književna razdoblja: antika i srednji vijek]] | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | uto 1230--1445 A 214 |
 +| Komparativna mitologija((Kolegij //Komparativna mitologija// traje dva semestra, i bodovi se dobivaju na kraju ljetnoga semestra.  Studenti koji nisu na to spremni neka odaberu neki drugi izborni kolegij.)) | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 15 | pon 1830--20 D5 |
 +| [[http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2007/pred36755.shtml|Latinska epigrafija srednjega i novoga vijeka I]] | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | uto 800--930 D5 |
 +| [[http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2007/pred35810.shtml|Načela arheoloških istraživanja]] | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | pon 1315--1445 FOND1 |
 +| [[http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2007/pred36842.shtml | Periodizacija židovske povijesti I]] | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 75--90 | čet 1530--1615 A 128((Nastava kolegija //Periodizacije židovske povijesti// počinje u četvrtak, 25. 10. 2007.)) |
 +| [[http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2007/pred36768.shtml | Povijest knjige i čitanja I]] | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | pet 1700--1830 A001 |
 +
 +
 +
 +====== Strani jezik i zamjena za strani jezik ======
 +
 +  - Studentima grčkog i / ili latinskog kao **strani jezik struke** priznaje se engleski, njemački, talijanski i francuski.
 +  - Ako student na drugoj studijskoj grupi kao strani jezik izabere neki izvan ovoga popisa, za potrebe studija grčkog, odnosno latinskog, treba **dodatno** upisati jedan od //navedenih// jezika.
 +  - Ukoliko student sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora broj ECTS bodova koji bi mu eventualno nedostajao **nadoknaditi**.  Čini to upisujući izborne kolegije (u potrebnoj ECTS bodovnoj vrijednosti) s popisa koji je objavljen u ISVU ovdje: [[http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2007/PIGS_130_22_2007.shtml#2009_12373|X]].
 +  - Ukoliko student studira jedan od četiri navedena strana jezika, treba kao strani jezik struke upisati bilo koji od preostala tri.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Bodovanje, obaveze i kombinacije ======
 +  - Za predmete se dobivaju bodovi prema njihovu planu.  Za upis u sljedeći semestar nije nužno imati **točno** 25 bodova -- moguće je i više (premda ne i manje!).  Međutim, broj bodova koji eventualno nosi izborni kolegij ne dokida obvezu studenta da sluša izborni predmet i na //drugoj studijskoj grupi//. E. g.: ako je student koji studira slavistiku i latinski prikupio dovoljan broj bodova zahvaljujući izbornom predmetu sa slavistike, to ga ne rješava obveze da sluša izborni kolegij na latinskom.  
 +  - Studenti koji studiraju povijest, lingvistiku, filozofiju ili komparativnu književnost, tj. u programu druge studijske grupe imaju kolegij koji je u planu studija grčkog ili latinskog predviđen kao izborni, biraju umjesto tog kolegija drugi kolegij (e. g. povjesničar će birati kolegij koji se ne izvodi na Odsjeku za povijest).
 +  - Isto vrijedi i za studente klasične filologije (tj. grčkog i latinskog zajedno). Bez obzira na to što je popis izbornih kolegija za studij grčkog i za studij latinskog isti, oni moraju u prvom semestru na svakoj studijskoj grupi upisati po jedan izborni kolegij. 
 +  - Molimo studente da pri izboru izbornih kolegija počnu od nužnih/ propisanih, kako bi ispunili njihovu kvotu, a tek zatim da, ukoliko su u prilici (prethodno opisan slučaj sa studentom čija je druga studijska grupa povijest), slažu izborne kolegije u skladu s afinitetima i posebnim interesima.
 +===== Raspored izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu =====
 +{{n:ff-svi-izborni-raspored.html|Raspored svih izbornih kolegija na Fakultetu}} u zimskom semestru 2007/2008 (abecednim redom).
 +
 +
 ===== U ljetnom semestru 2005. / 2006. nudili su se sljedeći izborni kolegiji: ===== ===== U ljetnom semestru 2005. / 2006. nudili su se sljedeći izborni kolegiji: =====
  
 
arhiv-izborni.txt · Last modified: 06. 10. 2008. 16:53 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki