Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bozicevic-marulic [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Božićević i Marulić: primjer humanističkog pjesničkog dopisivanja ======
 +[[Neven Jovanović]], seminar u okviru latinističkog kolegija Darka Novakovića na doktorskom studiju kroatistike
 +
 +soba A301, subota, 29. ožujka 2008, 9--10:30.
 +
 +{{ z:bozicevic-marulic-s-76r.jpg?500 }}
 +
 +Kliknite na donje poveznice da biste preuzeli tekstove na svoje računalo.
 +
 +{{ z:0803modruski-plannck-str1.png?500 }}
 +
 +
 +===== Radni tekstovi =====
 +
 +//Molim da tekstove pročitate **prije** nego što dođete na seminar!//
 +  * Darko Novaković, "{{z:novakovic-lat-knj-hol.pdf|Književnost na latinskome u Hrvata}}", //Hrvatska opća enciklopedija//, sv. 6 / Kovačec, August (ur.), Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2004. Str. 454-456. (ovdje kao PDF datoteka).
 +  * {{z:080319bozicevic-marulic.pdf|Četiri pjesme (u hrvatskom prijevodu, kao PDF datoteka)}} preuzete iz izdanja: Marko Marulić, Latinski stihovi, priredili i preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković, Split: Književni krug, 2005, s. 226–235, 336–345.
 +
 +
 +
 +===== Literatura =====
 +//Molim da se s navedenim člancima upoznate **prije susreta na seminaru**!//
 +
 +  * Cvito Fisković, {{z:1950-1978fiskovic-prilog-mm.pdf|"Prilog Životopisu Marka Marulića Pečenića"}}, u //Baština starih hrvatskih pisaca//, Split, 1978, s. 64-87. (prvi put objavljeno: Republika 6, 1950, br. 4, str. 186-204; poveznica vodi do slobodno dostupne datoteke u PDF formatu, ca. 1MB). 
 +  * Darko Novaković, [[http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=13707|"Božićević i Marulić: jesmo li se prerano odrekli važnoga svjedoka?"]] u Colloquia Maruliana 8, 1999, s. 44--62 (poveznica vodi do punog teksta članka u PDF formatu; članak je slobodno dostupan na [[http://hrcak.srce.hr/|Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske --- Hrčak]]).
 +
 +{{ z:bozicevic-marulic-s-84r.jpg?500 }}
 +
 + 
 +
 + 
 +
  
 
bozicevic-marulic.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki