Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isp07 [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Odsjek za klasičnu filologiju: raspored ispita u akademskoj godini 2007. / 2008. ======
 +
 +
 +===== Ispitni rokovi na studiju GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI za studente 1., 2. i 3. godine u ak. g. 2007./2008. (novi program) =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== ZIMSKI ====
 +**Obvezni kolegiji:
 +**
 +
 +
 +Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja: 31.1. i 14.2.
 +
 +Grčka morfologija 1: 7.2. i 21.2.
 +
 +Grčka sintaksa 1: 31.1. i 14.2.
 +
 +Helenistički grčki: 7.2. i 21.2.
 +
 +Grčka epska poezija: 31.1. i 14.2.
 +
 +Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja: 7.2. i 21.2.
 +
 +
 +**Izborni kolegiji:**
 +
 +
 +Grčki tečaj 1: 1.2. i 15.2. u 10 sati
 +
 +Tečaj latinskoga jezika I: 4.2., 11.2. i 18.2. u 15 sati
 +
 +Novogrčki jezik 1: 29.1. i 6.2. u 12 sati
 +
 +
 +Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== LJETNI ====
 +
 +**Obvezni kolegiji:
 +**
 +
 +Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja: 12.6. i 3.7.
 +
 +Grčka morfologija 2: 19.6. i 10.7.
 +
 +Grčka sintaksa 2: 12.6. i 3.7.
 +
 +Poraba grčkih glagolskih imena: 19.6. i 10.7.
 +
 +Kolegij iz grčke književnosti: 12.6. i 3.7.
 +
 +Novogrčki jezik 1: 10.6. i 18.6. u 10 sati
 +
 +**Izborni kolegiji:**
 +
 +Grčki tečaj 2: 18.6. i 2.7. u 10 sati
 +
 +Tečaj latinskoga jezika II: 16.6., 23.6. i 30.6. u 15 sati
 +
 +Osnove latinskoga 2: 17.6. i 8.7.
 +
 +Novogrčki jezik 2: 11.6. i 19.6. u 10 sati
 +
 +
 +
 +Svi ispiti za koje nije navedeno vrijeme održavanja, održavaju se u 10 sati u A208.
 +
 +.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== JESENSKI (izmijenjeno, prema odluci Vijeća FF u ožujku!) ====
 +Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 12. rujna.
 +Termini pismenih ispita:
 +^ Predmet      ^ Termini ^
 +|**Kolegiji 1. i 2. semestra **||
 +| Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja   | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Grčka morfologija 1   | 29. ožujka, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja   | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Grčka morfologija 2   | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Grčki tečaj 1 | 3. i 10. rujna |
 +|**Kolegiji 3. i 4. semestra **||
 +| Grčka sintaksa 1| 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Helenistički grčki | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Tečaj latinskoga jezika I | 1. i 10. rujna |
 +| Grčka sintaksa 2 | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +|**Kolegiji 5. i 6. semestra **||
 +| Grčka epska poezija | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Grčki epigram | 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna |
 +| Novogrčki jezik 1 | 3. i 11. rujna u 12 |
 +|**Izborni kolegiji -- za sve studente**||
 +| Novogrčki jezik 1 (izborni) | 4. i 12. rujna u 12 |
 +| Novogrčki jezik 2 (izborni) | 4. i 12. rujna u 12 |
 +| Tečaj latinskoga jezika II | 1. i 10. rujna |
 +| Grčki tečaj 2 | 3. i 10. rujna |
 + 
 +
 +Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 (osim Tečaja latinskog jezika I i II, te Novogrčkog jezika).
 +
 +
 +===== Ispitni rokovi na studiju LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI za studente 1., 2. i 3. godine u ak. g. 2007./2008. (novi program) =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== ZIMSKI ====
 + 
 +  * [[s:rimska-knjizevnost-republikanskog|Rimska književnost republikanskoga razdoblja]]: 29.1. i 12.2.
 +  * [[s:osnove-latinskog|Osnove latinskoga 1]]: 5.2. i 19.2.
 +  * [[s:najstariji-spomenici|Najstariji spomenici latinskog jezika]]: 29.1. i 12.2.
 +  * [[s:latinska-sintaksa-1|Latinska sintaksa 1]]: 5.2. i 19.2.
 +
 +Rimska satira: 29.1. i 12.2.
 +
 +Prevođenje s latinskoga: 5.2. i 19.2.
 +
 +**Izborni kolegiji:**
 +
 +Rimska ljubavna elegija: 29.1. i 12.2.
 +
 +Grčki tečaj 1: 5.2. i 19.2.
 +
 +
 +
 +Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.
 +
 +
 +
 +
 +==== LJETNI ====
 +Rimska književnost carskoga razdoblja: 10.6. i 1.7.
 +
 +Osnove latinskoga 2: 17.6. i 8.7.
 +
 +Rimski roman: 10.6. i 1.7.
 +
 +Latinska sintaksa 2: 17.6. i 8.7.
 +
 +Vulgarni latinitet: 10.6. i 1.7.
 +
 +Kolegij iz rimske književnosti: 17.6. i 8.7.
 +
 +**Izborni kolegiji:
 +**
 +
 +Latinski jezik III.-II. st. pr. Kr.: 10.6. i 1.7.
 +
 +Grčki tečaj 2: 17.6. i 8.7.
 +
 +
 +
 +Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== JESENSKI (izmijenjeno, prema odluci Vijeća FF u ožujku!) ====
 +Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 12. rujna.
 +
 +Termini pismenih ispita:
 +^ Kolegij ^ Termin ^
 +|**Kolegiji 1. i 2. semestra **||
 +| Rimska književnost republikanskoga razdoblja | 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Osnove latinskoga 1| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Rimska književnost carskoga razdoblja| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Osnove latinskoga 2| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +|**Kolegiji 3. i 4. semestra **||
 +| Najstariji spomenici latinskog jezika| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Latinska sintaksa 1| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Grčki tečaj 1| 3. i 10. rujna 2008. |
 +| Rimska epika| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Latinska sintaksa 2| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Grčki tečaj 2| 3. i 10. rujna 2008. |
 +| Latinski jezik III.-II. st. pr. Kr.| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +|**Kolegiji 5. i 6. semestra **||
 +| Rimska satira | 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Vulgarni latinitet| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Rimsko govorništvo| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Rimska ljubavna elegija| 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008. |
 +| Prevođenje s latinskoga | nema kandidata (svi su već položili) |
 +| Prevođenje s hrvatskog na latinski | nije se izvodilo |
 +
 +
 +
 +Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.
 +
 +
 +
 +===== Redoviti i izvanredni -- stari program =====
 +
 +
 +==== Latinski jezik i književnost ====
 +
 +
 +Latinska deskriptivna gramatika I i II: 29.1., 5.2. i 12.2. 10.6., 17.6. i 1.7.
 +
 +Latinska historijska gramatika: 29.1., 5.2. i 12.2. 10.6., 17.6. i 1.7.
 +
 +Rimska književnost I i II: 29.1., 5.2. i 12.2. 10.6., 17.6. i 1.7.
 +
 +=== Jesenski rokovi 2008. ===
 +
 +^Kolegij ^Termini ^
 +|Latinska deskriptivna gramatika I i II| 1., 5., 8. i 15. rujna 2008.|
 +|Latinska historijska gramatika| 1., 5., 8. i 15. rujna 2008.|
 +|Rimska književnost I i II| 1., 5., 8. i 15. rujna 2008.|
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Grčki jezik i književnost ====
 +
 +Grčka deskriptivna gramatika I i II: 31.1., 7.2. i 14.2. 12.6., 19.6. i 3.7.
 +
 +Grčka historijska gramatika: 31.1., 7.2. i 14.2. 12.6., 19.6. i 3.7.
 +
 +Grčka književnost I i II: 31.1., 7.2. i 14.2. 12.6., 19.6. i 3.7.
 +
 +Novogrčki jezik 1: 28.1., 4.2. i 11.2. u 12 sati 10.6., 17.6. i 24.6. u 10 sati
 +
 +Novogrčki jezik 2: 28.1., 4.2. i 11.2. u 12 sati 9.6., 16.6. i 23.6. u 10 sati
 +
 +=== Jesenski rokovi 2008. ===
 +
 +^Kolegiji ^Termini ^
 +|Grčka deskriptivna gramatika I i II| 3., 8., 10. i 17. rujna 2008.|
 +|Grčka historijska gramatika| 3., 8., 10. i 17. rujna 2008.|
 +|Grčka književnost I i II| 3., 8., 10. i 17. rujna 2008.|
 +| Novogrčki jezik 1 (stari program) | 3., 11. i 24. rujna u 12 |
 +| Novogrčki jezik 2 (stari program) | 5., 18. i 25. rujna u 12 |
 +
 +
 +
 +
 +Ispiti se, ako nije drugačije naznačeno, održavaju u 10 sati u A-208.
 +
 +
 +==== IZVANREDNI ROKOVI NA STUDIJU LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ====
 +
 +
 +Latinska deskriptivna gramatika 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 10 sati u A 208
 +
 +Rimska književnost 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 10 sati u A 208
 +
 +Latinska historijska gramatika: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 10 sati u A 208
 +
 +
 +==== IZVANREDNI ROKOVI NA STUDIJU GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ====
 +
 +
 +Grčka deskriptivna gramatika 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 12 sati u A 208
 +
 +Grčka književnost 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 12 sati u A 208
 +
 +Grčka historijska gramatika: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 12 sati u A 208
 +
 +Novogrčki jezik 1: 20.11.2007. i 11.3.2008. u 12 sati
 +
 +Novogrčki jezik 2: 20.11.2007. i 11.3.2008. u 12 sati
 +
 +
 +
 +
 +====== Ispitni rokovi iz Latinskog za talijaniste, Latinskog za romaniste I i Latinskog za romaniste II (NOVI PROGRAM) u ak. g. 2007./2008. ======
 +Prof. Voljena Marić i prof. Teo Radić
 +
 +===== ZIMSKI =====
 +Latinski za talijaniste: 5.2., 12.2. i 19.2. u 16.30 sati u A 208
 +
 +Latinski za romaniste I: 4.2., 11.2. i 18.2. u 16.30 sati u A 208
 +
 +
 +===== LJETNI =====
 +Latinski za talijaniste: 17.6., 24.6. i 8.7. u 16.30 sati u A 208
 +
 +Latinski za romaniste II: 16.6., 23.6. i 7.7. u 16.30 sati u A 208
 +
 +
 +
 +=====JESENSKI=====
 +Prema odluci Vijeća Fakulteta, jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 12. rujna 2008.
 +^Kolegij ^ Termin ^
 +| Tečaj latinskog jezika I | 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno) |
 +| Tečaj latinskog jezika II | 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno) |
 +| Latinski za talijaniste| 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno) |
 +| Latinski za romaniste I| 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno) |
 +| Latinski za romaniste II| 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno) |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Ispitni rokovi iz Latinskog tečaja, Latinskog za talijaniste i romaniste i Latinskog za arheologe u ak.god. 2007./2008. (STARI PROGRAM) =====
 +
 +Prof. Teo Radić i prof. Voljena Marić
 +
 +
 +26.11.2007. u 15 sati
 +10.12.2007. u 15 sati
 +
 +04.2.2008. u 15 sati
 +11.2.2008. u 15 sati
 +18.2.2008. u 15 sati
 +
 +31.3.2008. u 15 sati
 +14.4.2008. u 15 sati
 +
 +16.6.2008. u 15 sati
 +23.6.2008. u 15 sati
 +30.6.2008. u 15 sati
 +
 +==== Jesenski rok ====
 +^ Kolegij ^ Termin ^
 +| Latinski tečaj | 1., 10. i 17. rujna 2008. (vrijeme i dvorana naknadno) |
 +| Latinski za talijaniste |1., 10. i 17. rujna 2008. (vrijeme i dvorana naknadno) |
 +| Latinski za romaniste | 1., 10. i 17. rujna 2008. (vrijeme i dvorana naknadno) |
 +
 +====== Dokumenti ======
 +
 +(Kliknite na plavu poveznicu da preuzmete Microsoft Word datoteku.)
 +
 +  * {{rokovi060712.doc}} --- Ispitni rokovi za **novi** program studija (Microsoft Word .doc format, 28KB)
 +  * {{rokovi0607n.doc}} --- Ispitni rokovi za **stari** program studija (Microsoft Word .doc format, 26KB)
 +  * {{rokovi060712tecaj-b.doc}} --- Ispitni rokovi za **latinski tečaj** (Microsoft Word .doc format, 23,5KB)
 +
 +
 +====== Dopuna rasporedu ispita ======
 +
 +===== Metodika nastave klasičnih jezika =====
 +
 +  * ZIMSKI rokovi: 31.1., 7.2. i 14.2.2007.
 +  * LJETNI: 13.6., 20.6. i 27.6.2007.
 +  * JESENSKI: 5.9., 12.9. i 19.9.2007.
 +Svi se ispiti odvijaju na fakultetu u sobi F 318 osim u ljetnom roku, kad se pismeni ispit odvija u sobi A 208 od 18.30 do 20.00, a usmeni u  F 318.
 +
 +**Izvanredni ispitni rok**: 18. 4. 2007. u 18 sati u F 318.
 +
 +====== Arhiv ======
 +[[raspored-ispita-arhiva|Raspored ispita u akademskoj godini 2005. / 2006.]]
 +
  
 
isp07.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki