Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

izborni-predmeti-prva-zima [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Izborni predmeti na studiju grčkog ili latinskog, I--IV semestar ======
 +===== Akademska godina 2006/2007. =====
 +Studenti prve godine studija grčkog i/ili latinskog u svakom od prva četiri semestra obvezno biraju jedan od ponuđenih izbornih kolegija s područja:
  
 +  - teorije književnosti
 +  - povijesti Grčke i Rima
 +  - indoeuropske lingvistike
 +  -     povijesti umjetnosti (antičke i s njom povezane)
 +  -     arheologije
 +  -     antičke filozofije
 +
 +Studenti biraju izborne kolegije redoslijedom kojim žele i koji im raspored omogućuje.
 +
 +Da biste odabrali kolegij, morate se prijaviti kod njegovog nositelja, najbolje u vrijeme konzultacija (obično se može naći na mrežnim stranicama nadležnog odsjeka).  Broj polaznika većinom je ograničen --- **periculum in mora**!
 +
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/arheo/|Odsjek za arheologiju]]
 +
 +===== Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju =====
 +[[http://www.ffzg.hr/etno/index.html|Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju]]
 +
 +__Zimski i ljetni semestar__
 +
 +Komparativna mitologija (2P, 5 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr. sc. [[http://www.ffzg.hr/etno/VBelaj.htm|Vitomir Belaj]], red. prof, izvođači: mr. sc. Sanja Potkonjak, aist., dr. sc. Marijana Belaj, viši asist.
 +
 +(najviše 15 studenata FF)
 +
 +===== Odsjek za filozofiju =====
 +[[http://www.ffzg.hr/filoz/|Odsjek za filozofiju]]
 +
 +__Zimski semestar__
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/filoz/article.php?id_art=152&id_pag=29|Grčka filozofija I.]] proseminar, 3ECTS.
 +
 +Nositelj/izvođač: [[http://www.ffzg.hr/filoz/article.php?id_art=37&id_pag=6|Boško Zenić, viši predavač]] (prijaviti se u C209, vrijeme konzultacija: petak 12-12.30 i 14-15)
 +----
 +__Ljetni semestar__
 +
 +----
 +
 +===== Odsjek za komparativnu književnost =====
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/kompk/index.html|Odsjek za komparativnu književnost]]
 +
 +__Zimski semestar__
 +
 +Metodologija književne povijesti  (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/zlatar.html|Andrea Zlatar Violić]], red. prof. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +Suvremene književne teorije (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: [[http://www.ffzg.hr/kompk/masa.htm|Maša Grdešić]], zn. novakinja
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +Osnovni pojmovi teorije književnosti (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/sporer.html|David Šporer]], viši asist. (ili zn. novak [[http://www.ffzg.hr/kompk/bekavac.html|Luka Bekavac]])
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +
 +----
 +Pismo i govor drame (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/l2.htm|Lada Čale Feldman]], red. prof.  
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +
 +Kritika ideologije kao književnoznanstvena metoda (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/kravar.html|Zoran Kravar]], red. prof. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +
 +----
 +
 +Književnost i psihoanaliza (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/matijasevic.html|Željka Matijašević]], doc.
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +
 +Dramski lik (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/senker.html|Boris Senker]], red. prof. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +
 +__Ljetni semestar__
 +
 +Teorija figura (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. [[http://www.ffzg.hr/kompk/kravar.html|Zoran Kravar]], red. prof. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +Književna genologija (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: mr.sc. Tomislav Brlek, asist.
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +
 +----
 +Analiza dramskog teksta (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. Boris Senker, red. prof. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +Biblija i književnost (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. Andrea Zlatar Violić, red. prof. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +Autor u teoriji književnosti (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. David Šporer, viši asist. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +Kazališna publika (2P+1S, 6 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof.  
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +
 +===== Odsjek za lingvistiku =====
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/oling/kolegiji.html|Odsjek za lingvistiku]]
 +
 +__Zimski semestar__
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/oling/LI1002_opis.html|Indoeuropska lingvistika]] (2P, 3 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: [[http://mudrac.ffzg.hr/~rmatasov/|prof. dr. Ranko Matasović]], red. prof.
 +----
 +__Zimski i ljetni semestar__
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/oling/LI1212_opis.html|Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova]] (2P, 1V, 5 ECTS? --- dogovoriti s nositeljem kolegija, jer to nije kolegij s reformiranog studija)
 +
 +Nositelj/izvođač: [[http://mudrac.ffzg.hr/~rmatasov/|prof. dr. Ranko Matasović]], red. prof.
 +
 +__Ljetni semestar__
 +
 +
 +----
 +
 +===== Odsjek za povijest =====
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/pov/|Odsjek za povijest]]
 +
 +__Zimski semestar__
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/pov/syllabusi2007/grcki_rim_syll.htm|Grčki i rimski svijet]] --- Prof. dr. [[http://www.ffzg.hr/pov/zaposlenici/kuntick.htm|Bruna Kuntić-Makvić]];
 +asist. Jelena Marohnić, 7ECTS, 2P -- 2S; studenti grčkog ili latinskog slušaju 2 sata predavanja.
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/pov/syllabusi2007/sph1_syll.htm|Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici]] --- Prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić; 4ECTS, 1P -- 1S.
 +
 +----
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/pov/syllabusi2007/hist_ant_syll.htm|Uvod u historijsku antropologiju]] (1P+1S, 4 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr. sc. Zrinka Blažević, doc.
 +
 +(do popunjenja norme)
 +
 +----
 +
 +__Ljetni semestar__
 +
 +Heraklovi i Jonijevi potomci u Iliriku (3P+1S, 5 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr. sc. [[http://www.ffzg.hr/pov/zaposlenici/kuntick.htm|Bruna Kuntić-Makvić]], red. prof., izvođač: Jelena Marohnić, asist. 
 +
 +(do popunjenja norme)
 +----
 +[[http://www.ffzg.hr/pov/syllabusi2007/pisari_syll.htm|Pisari i pisarske škole starog Istoka]] (1P+1S, 3 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: zn. novak Jasmina Osterman
 +----
 +
 +===== Odsjek za povijest umjetnosti =====
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/povum/|Odsjek za povijest umjetnosti]]
 +
 +__Zimski semestar__
 +
 +[[http://www.ffzg.hr/povum/dodipl_zima11.htm|Konstantin, Nikejski sabor i prva kršćanska umjetnost]] (1P+1S, 5 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr. sc. [[http://www.ffzg.hr/povum/Milinovic.htm|Dino Milinović]], viši asist. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +----
 +__Ljetni semestar__
 +
 +Talijanski humanisti i starine (1P+1S, 5 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: mr. sc. [[http://www.ffzg.hr/povum/Spikic.htm|Marko Špikić]], asist. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +
 +----
 +Antička civilizacija na apeninskom poluotoku (1P+1S, 5 ECTS)
 +
 +Nositelj/izvođač: dr. sc. [[http://www.ffzg.hr/povum/Milinovic.htm|Dino Milinović]], viši asist. 
 +
 +(do 5 studenata FF)
 +===== Bodovanje, obaveze i kombinacije =====
 +
 +Za kolegije se dobiva između 3 i 5 ECTS bodova.  Za upis u sljedeći semestar nije nužno imati **točno** 25 bodova - moguće je i više (premda ne i manje!).
 +
 +**Opširnije objašnjenje gornje obavijesti**: Prema dogovorima Vijeća fakulteta i Odsjeka, ukida se gornji limit ECTS bodova, tj. student može imati višak bodova. Stoga je Odsjek odlučio od drugog semestra priznati studentima onoliko bodova za izborni kolegij koliko je za nj predviđeno (tj. obično izmedju 3 i 5). Međutim, broj bodova koji eventualno nosi izborni kolegij ne dokida obvezu studenta da sluša izborni predmet i na drugoj studijskoj grupi (npr. ako je student koji studira slavistiku i latinski prikupio dovoljan broj bodova zahvaljujući izbornom predmetu sa slavistike, to ga ne rješava obveze da slusa izborni kolegij na latinskom).  
 +
 +Studenti u četiri semestra **moraju** odslušati 4 izborna kolegija, po 1 iz svakog navedenih područja --- eventualno po 2 iz jednog područja (npr. dva iz povijesti, jedan iz lingvistike i jedan iz teorije književnosti).  **U slučaju kolizija obratite se voditeljima!**
 +
 +Studenti koji studiraju povijest, povijest umjetnosti, filozofiju, arheologiju, lingvistiku ili komparativnu književnost, te već u programu druge studijske grupe imaju kolegij koji je u planu studija grčkog ili latinskog predviđen kao izborni, biraju umjesto tog kolegija drugi kolegij (npr. povjesničar će odslušati 2 kolegija iz lingvistike i 2 iz teorije književnosti, jer je 'problem' povjesničarskog kolegija 'riješio' na studiju povijesti; u slučaju kolizija, obratite se voditeljima).
 +
 +Molimo studente da pri izboru izbornih kolegija počnu od nužnih/ propisanih, kako bi ispunili njihovu kvotu, a tek zatim da, ukoliko su u prilici (prethodno opisan slučaj sa studentom čija je druga studijska grupa povijest), slažu izborne kolegije u skladu s afinitetima i posebnim interesima. 
 + 
 +Isto vrijedi i za studente klasične filologije (grčkog i latinskog). Bez obzira na to što im jedan izborni kolegij vrijedi i za studij grčkog i za studij latinskog, svaki semestar moraju na obje studijske grupe upisati po jedan izborni kolegij. Studenti kl. filologije tako će imati više izbornih kolegija s navedenih područja od studenata koji studiraju druge kombinacije. Konačan izbor izbornih kolegija izvršit će se u dogovoru s mentorima i izvođačima izbornih kolegija na drugim studijskim grupama. 
 +
 +Preporučujemo studentima da odmah izaberu kolegij koji mogu slušati, tj. koji im se uklapa u raspored, kako u jednom od narednih semestara ne bi ostali bez potrebnih kolegija i bodova.
 
izborni-predmeti-prva-zima.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki