Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

izborni-za-druge-fakultete [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== O izbornim kolegijima za studente drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ======
 +
 +Prema odluci prodekana za nastavu, na Odsjeku za klasičnu filologiju možemo evidentirati samo //prijave// studenata drugih fakulteta na izborne kolegije.  Ti studenti, međutim, ne mogu odmah i //upisati// kolegij; prednost pri upisu imaju studenti Filozofskog fakulteta.
 +
 +"Konačnu obavijest o tome da li su primljeni na neki kolegij studenti drugih fakulteta moći će dobiti tek 19. listopada 2007, kada čitav postupak upisa konačno završi" (citat iz prodekanove upute).
 +
 +Studenti drugih fakulteta moraju i znati da su kvote na izbornim kolegijima //ograničene// zbog pedagoških standarda.
 +
 +Sa popisa izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, za studente drugih fakulteta najprihvatljiviji su kolegiji tipa B.
 +
  
 
izborni-za-druge-fakultete.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki