Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jovanovic-cv [30. 06. 2014. 23:00]
njovanov [Neven Jovanović: Curriculum vitae]
jovanovic-cv [30. 06. 2014. 23:19] (current)
njovanov [Neven Jovanović: Curriculum vitae]
Line 1: Line 1:
 ====== Neven Jovanović: Curriculum vitae ====== ====== Neven Jovanović: Curriculum vitae ======
  
-Mr. sc. Neven Jovanović, izvanredni profesor (Zagreb, 1968)+Dr. sc. Neven Jovanović, izvanredni profesor (Zagreb, 1968)
  
 neven.jovanovic_at_ffzg.hr neven.jovanovic_at_ffzg.hr
  
 +===== Životopis =====
 +
 +Neven Jovanović rođen je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (1993), magistrirao (1998, radom o djelu De consolatione Nikole Modruškoga) i doktorirao (2005, tezom o latinskoj stilistici Marka Marulića). Od 1994. radi na Odsjeku za klasičnu filologiju istog fakulteta, predajući najprije latinsku deskriptivnu gramatiku (1 i 2), potom prevođenje s latinskoga i hrvatskog, uvod u rimsku književnost, te latinsku stilistiku, i niz različitih seminara. Njegov je znanstveni interes hrvatska latinistička književnost. Od 2009. glavni je urednik računalne zbirke Croatiae auctores Latini (CroALa), koja trenutačno sadrži preko pet milijuna riječi i oko petsto tekstova oko stotinu i osamdeset latinističkih autora. Jovanović je surađivao na znanstveno-istraživačkom projektu Neolatina Croatica (glavni istraživač Darko Novaković), te vodio projekt Digitalizacija hrvatskih latinista (2009-2014). Od 2013, zajedno s Lavom Šubarićem (Novolatinski institut Ludwig Boltzmann, Innsbruck) suvoditelj je projekta Croatica et Tyrolensia -- digitalna usporedba hrvatske i tirolske latinističke književnosti. Predstavlja Hrvatsku u ESF projektu Network for Digital Methods in Arts and Humanities, te (zajedno sa Željkom Salopek) u COST akciji Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history. Surađuje s projektom Otvorene filologije Humboldtove katedre za digitalnu humanistiku Sveučilišta u Leipzigu (glavni istraživač Gregory Crane). Jovanović je prevodio s grčkog i latinskoga (npr. Euripidova Alkestida, 2013; Plautov Amfitruon, 2008). U dvotjedniku za kulturu i društvo Zarez objavljuje kolumnu Noga filologa (od 2002. do danas); izbor kolumni pojavio se kao istoimena knjiga (Naklada Pelago, 2006).
 + 
 ====== Obrazovanje ====== ====== Obrazovanje ======
  
 
jovanovic-cv.txt · Last modified: 30. 06. 2014. 23:19 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki