This is an old revision of the document!


Predavanja u 2007/2008

Latinska sintaksa: materijali

Materijali za Latinsku sintaksu (zimski i ljetni semestar) nalaze se ovdje: X.

Kolegiji u akademskoj godini 2005 / 2006

Zimski semestar 2005 / 2006

  • Latinska deskriptivna gramatika 2: Studenti će upoznati i usvojiti latinsku sintaksu zavisnih rečenica i pravila slaganja vremena na razini višoj od elementarne, produbljujući stečene jezične vještine, razvijajući jezičnu kompetenciju, šireći aktivni i pasivni latinski vokabular, radeći kako na sintagmama i izoliranim rečenicama, tako i na cjelovitim, neadaptiranim latinskim tekstovima; naglasci su na razumijevanju i gramatičkoj analizi. Upoznaju se i koriste osnovna stručna pomagala i referentna djela (gramatike, rječnici). Sintaktičke se pojave uspoređuju s istovrsnim fenomenima u hrvatskom i opisom tih fenomena u referentnoj kroatističko-filološkoj literaturi.
  • Književni seminar: Ciceronis In Catilinam orationes (I–IV)
  • Proseminar 2: Propertii Monobiblos
  • Prijevodne vježbe: Livii Periochae

Ljetni semestar 2005 / 2006

Sustav učenja na daljinu pri FFZg

Filozofski fakultet u Zagrebu posjeduje sustav učenja na daljinu (tj. sustav računalno podržanog učenja) pod nazivom Omega. Sustavom se mogu koristiti svi studenti i profesori Fakulteta, a pojedini tečajevi — npr. svi moji — omogućavaju pristup i gostima.

Sva četiri gorenavedena kolegija druge godine studija latinskog imaju i svoje omega-inačice, kao dopunu, podsjetnik, i pomagalo za domaće zadaće. Jedna od obaveza svih polaznika kolegija jest otvoriti korisnički račun u “ffzg.hr domeni” (to je moguće u Informatičkoj službi Fakulteta, a studenti upisani od 2004. nadalje dobili su račun i podatke o njemu prilikom upisa), prijaviti se na elektronske inačice kolegija, te, osim u radu na predavanjima, sudjelovati i u radu na daljinu.

Ispiti u akademskoj godini 2004 / 2005

  • Prvi ljetni rok (pismeni 16. lipnja)

Zadatke za ispit možete pogledati ovdje.

  • Drugi ljetni rok (pismeni 30. lipnja)
  • Treći ljetni rok (pismeni 7. srpnja)

Zadatke za ispit možete pogledati ovdje.

  • Prvi jesenski rok (pismeni 15. rujna)
  • Drugi jesenski rok (pismeni 22. rujna)
  • Treći jesenski rok (pismeni 29. rujna)

Materijali (nastavni i ostali)

 
materijali_i_planovi.1223639172.txt.gz · Last modified: 10. 10. 2008. 13:46 by klafil
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki