Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

periochae [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Prevodilačka radionica, akad. god. 2005/06, zimski semestar: Livii Periochae i Ciceronis De partitione oratoria ======
 +
 +
 +[[Neven Jovanović]]
 +
 +===== Opis predmeta =====
 +
 +Grupno i zajedničko prevođenje dva cjelovita latinska teksta: Livii Periochae, Ciceronis De partitione oratoria.
 +
 +Studenti će pripremati prijevode za svaku sesiju. Poseban će naglasak biti na korištenju kompjuterskih i mrežnih resursa pri prevodilačkom radu.
 +
 +==== Internet i Periohe ====
 +   * [[http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae00.html|O Periohama]], engleski uvod (i tekst, s djelomičnim prijevodom na engleski)
 +   * [[http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.per.shtml|Periochae]], The Latin Library
 +
 +
 +
 +==== Uvjeti ====
 +
 +Sudjelovanje u radu grupe; izrađivanje zadaća; recenziranje tuđih prijevoda; vođenje leksičke baze prevodilačkih rješenja.
 +==== Samostalni grupni projekt ====
 +
 +
 +   - Grupa mora izabrati voditelja; on je odgovoran za organizaciju.
 +   - Voditelj projekta, uz suglasnost ostalih, podijelit će sekundarne zadatke (kontrola terminologije, istraživanje realia itd).
 +   - Grupa će početi s radom u studenom
 +   - Svaka će osoba odgovarati za prijevod barem 100 riječi "prve ruke".
 +   - Svaki će rad recenzirati barem dvoje ljudi iz grupe.
 +   - Grupa će se sastati u prosincu radi revizije i usklađivanja terminologije te radi rješavanja uredničkih problema. Posebna pitanja rješavat ćemo na konzultacijama tijekom prosinca.
 +   - Završna, usklađena verzija predaje se 20. siječnja.
 +
 +===== Plan rada =====
 +
 +
 +   - (14. 10) Uvod. Livii Periochae - prezentacija materijala. Opće upute (recenzije, rječnici, [[http://www.thesaurus.badw.de/|TLL]], [[http://www.perseus.tufts.edu|Perseus]])
 +   - (21. 10) Podjela prvog zadatka: [[http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.per46.shtml|Periocha libri XLVI]]. Prijevod in situ; kod kuće - unos teksta
 +   - (28. 10) Radionica i komentari radova. Podjela drugog zadatka
 +   - (4. 11) Završna verzija Periochae 1 - objavljivanje na mreži; odabir samostalnog grupnog projekta, formiranje grupa
 +   - (11. 11) Radionica i komentari drugog kruga radova. Podjela trećeg zadatka
 +   - (18. 11) Završna verzija Periochae 2 - objavljivanje na mreži
 +   - (25. 11). Radionica i komentari uz Periochae 3. Određivanje recenzenata prijevoda
 +   - (2. 12). Izvještaji recenzenata uz Periochae 3. Radni sastanak samostalnog grupnog projekta
 +   - (9. 12). Završna verzija i objavljivanje Periochae 3. Podjela Cicerona
 +   - (16. 12.) Ciceron 1: radionica; **početkom siječnja**: predaja prve verzije samostalnog projekta
 +   - (13. 1.) Ciceron 1: završna verzija. Podjela Cicerona 2
 +   - (20. 1.) Ciceron 2: radionica. Predaja završne verzije samostalnog projekta
 +   - (27. 1.) Objavljivanje Cicerona. Evaluacija samostalnog projekta
 +
 +===== Leksička i terminološka baza =====
 +
 +Napravite svoj dokument-rječnik i popunjavajte ga dok radite prijevod; po potrebi ga konzultirajte da biste osvježili sjećanje. Svrha je ove vježbe da imate alat za podršku pri prevođenju, a ne nešto napravljeno nakon završetka prijevoda! To je posebno važno što se tiče samostalnog projekta (gdje je moguće čak imati zajednički dokument-rječnik; upute ćete dobiti tijekom sesija). Leksičko-terminološka baza ne mora sadržavati više od popisa termina, konteksta i izvora koje ste upotrijebili za rješavanje problema.
 +
 +===== Prevodilački problemi =====
 +(kolegij, 29.10.2005.)
 +Što nas muči i o čemu moramo razmišljati?
 +==== Latinska strana ====
 +  * Sadržaj (ako nema smisla --- nije dobro prevedeno)
 +  * Realia (ako ne znate tko je ili što je --- nije dobro prevedeno)
 +  * Detalji (perfekt preveden prezentom? cum concessivum?)
 +
 +
 +==== Hrvatska strana ====
 +  * Redoslijed --- ne možemo jednostavno prenositi latinski; nekad je to moguće (i poželjno), nekad ne
 +  * Pravila pisanog standardnog jezika (o položaju enklitika [[http://stitch.blog.hr/arhiva-2004-12.html#124296|vidi npr. ovaj tekst]] sa [[http://stitch.blog.hr]], pravopisna pitanja: velika i mala slova, č i ć, ije i je, "teške" riječi poput //talac//, //kći//)
 +  * Detalji prezentacije (tipografija, popratni elementi kao što je naslov, potpis itd.)
 +
 +
 +
  
 
periochae.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki