Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

phl-zavrsni [19. 01. 2011. 00:02]
njovanov
phl-zavrsni [19. 01. 2011. 00:02] (current)
njovanov
Line 18: Line 18:
 </blockquote> </blockquote>
 ===== 2 ===== ===== 2 =====
-Gradić, Miho (Dubrovnik, 1580 -- Dubrovnik, 1634), dramatičar, pjesnik i govornik. Nećak Junija Palmotića, bio je G. pravnik te je u Dubrovačkoj Republici obavljao razne odgovorne službe: bio je sudac, carinik, knez u Slanome, na Lastovu i u Župi, a u tri je navrata bio i knez Republike. Kao senator mnogo je putovao pa je jamačno u Italiji vidio izvedbu isusovačke latinske drame Crispus Caesar (izv. 1597, obj. 1601) talijanskoga isusovca B. Stefonija (1560--1620). Drama, pisana jampskim trimetrom, ima sva obilježja i klasicističkoga i baroknoga (s mnogobrojnim zborovima i razvedenom scenskom slikom) isusovačkoga kazališta, a obrađuje temu poznatu iz Euripidova Hipolita i Senekine Fedre. Tu je dramu, kako svjedoči J. Palmogić u svojim latinskim pjesmama, G. preveo na hrvatski, a djelo je prikazivano u Dubrovniku u prvom desetljeću 17. st. s velikim uspjehom; no prijevod je izgubljen. Prijevod drame Crispus Caesar prvi je i najraniji dokaz -- nastao je desetak godina (1627) prije Kašićeve Svete Venefride -- postojanja isusovačke barokne drame na hrvatksom jeziku. Godine 1614. istu će dramu s naslovom Žalosnoskazje Krispa Cezara prevesti i I. T. Mrnavić; i taj je prijevod izgubljen.+Gradić, Miho (Dubrovnik, 1580 -- Dubrovnik, 1634), dramatičar, pjesnik i govornik. Nećak Junija Palmotića, bio je G. pravnik te je u Dubrovačkoj Republici obavljao razne odgovorne službe: bio je sudac, carinik, knez u Slanome, na Lastovu i u Župi, a u tri je navrata bio i knez Republike. Kao senator mnogo je putovao pa je jamačno u Italiji vidio izvedbu isusovačke latinske drame Crispus Caesar (izv. 1597, obj. 1601) talijanskoga isusovca B. Stefonija (1560--1620). Drama, pisana jampskim trimetrom, ima sva obilježja i klasicističkoga i baroknoga (s mnogobrojnim zborovima i razvedenom scenskom slikom) isusovačkoga kazališta, a obrađuje temu poznatu iz Euripidova Hipolita i Senekine Fedre. Tu je dramu, kako svjedoči J. Palmotić u svojim latinskim pjesmama, G. preveo na hrvatski, a djelo je prikazivano u Dubrovniku u prvom desetljeću 17. st. s velikim uspjehom; no prijevod je izgubljen. Prijevod drame Crispus Caesar prvi je i najraniji dokaz -- nastao je desetak godina (1627) prije Kašićeve Svete Venefride -- postojanja isusovačke barokne drame na hrvatksom jeziku. Godine 1614. istu će dramu s naslovom Žalosnoskazje Krispa Cezara prevesti i I. T. Mrnavić; i taj je prijevod izgubljen.
  
 <blockquote> <blockquote>
 
phl-zavrsni.txt · Last modified: 19. 01. 2011. 00:02 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki