Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

povijest_odsjeka [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Povijest Odsjeka za klasičnu filologiju: kronologija ======
 +  * 1874. osnovan Mudroslovni fakultet; na njemu djeluju katedra za latinsku i katedra za grčku filologiju. 
 +    * Katedra za latinsku filologiju: Franjo Maixner, redoviti profesor latinske filologije (jedini nastavnik do 1888)
 +    * Katedra za grčku filologiju: Armin Šrabec (u. 1876.); Franjo Petračić (1877--1887)
 +  * 1886. osnovan Seminar za klasičnu filologiju
 +  * 1887. August Musić preuzima nastavu jezika na Katedri za grčku filologiju, a Petračić drži nastavu književnosti
 +  * 1889. Milivoj Šrepel voditelj Katedre za latinsku filologiju (radi od 1888.)
 +  * 1894. Petračić umirovljen, voditelj Katedre za grčku filologiju August Musić
 +  * 1898. Julije Golik, kao privatni docent, predaje na Katedri za latinsku filologiju
 +  * 1900. Đuro Körbler postaje privatni docent
 +  * 1902. profesorski zbor Mudroslovnog fakulteta predlaže da se osnuje proseminar za staroklasičnu filologiju (autori prijedloga Musić i Šrepel)
 +  * 3. svibnja 1903. carskim rješenjem utemeljen filološki proseminar, uz osnutak treće katedre za staroklasičnu filologiju; Đuro Körbler imenovan izvanrednim javnim profesorom staroklasične filologije.
 +  * 1903. umro je Franjo Maixner
 +  * 1905. umro je Milivoj Šrepel
 +  * 1905--1919. Ivan Kasumović privatni docent na Katedri za latinsku filologiju
 +  * 28. prosinca 1907. Đuro Körbler postaje redoviti profesor
 +  * 1910. Körbler i Golik vode studente na ekskurziju u Italiju
 +  * 1919/20 Latinski tečaj na razini fakulteta (voditelj Kasumović)
 +  * 1922. dr Nikola Majnarić privatni docent na grčkoj katedri
 +  * 1924. umirovljen August Musić, honorarno predaje do 1932/33
 +  * 1924. umro je Julije Golik
 +  * 1925. Majnarić izvanredni profesor
 +  * 1927. umro je Đuro Körbler; njegovom se smrću ugasila Katedra za klasičnu filologiju. Kao honorarni profesor angažiran dr Slavoljub Kantoci
 +  * 1929. Slavoljub Kantoci imenovan izvanrednim profesorom i predstojnikom latinskog odjela Staroklasičnog seminara, te ravnateljem latinskog tečaja (radi do 1940)
 +    * ukinut latinski proseminar kao organizacijska jedinica; kao oblik nastave održao se do najnovijeg doba
 +  * 1930. Majnarić redoviti profesor
 +  * 1936/37 u ljetnom semestru dr Antun Mayer počinje honorarno predavati latinsku historijsku gramatiku
 +  * 1936. dr Veljko Gortan, kao honorarni nastavnik, vodi grčki i latinski seminar
 +  * 31. svibnja 1939. Stjepan Hosu prvi asistent na klasičnoj filologiji
 +  * 1940. Mayer imenovan predstojnikom Odjela za latinski jezik i književnost Klasičnog seminara
 +    * Hosuu otkazana služba na Majnarićev zahtjev (Majnarić ga je i preporučio za asistenta)
 +  * 1942. Milivoj Sironić postaje asistent, vodi i grčki i latinski proseminar (kasnije i latinski za romaniste)
 +  * 1943. Hosu imenovan asistentom vježbenikom, radi do 1945.
 +    * Gortan postaje docent
 +  * 1945. Mayer suspendiran (zbog dekanske službe za vrijeme NDH)
 +    * dr Branko Magarašević predaje latinski kao pomoćni predmet
 +  * 1947. Mayer umirovljen
 +  * početkom pedesetih latinski tečaj predaje Zvonimir Zmajlović, profesor Klasične gimnazije
 +  * 1951. Vladimir Vratović kao asistent vodi latinski proseminar
 +  * 1952. Gortan izvanredni profesor
 +  * 1954. Sironić doktorira
 +  * 1955. Majnarić umirovljen, honorarno predaje do 1958.
 +  * 1958. Gortan redoviti profesor
 +  * 1959. Sironić docent, preuzima nastavu grčkog
 +  * 1960. Sironić predstojnik grčke katedre
 +  * 1960--64 Miljenko Majetić asistent na grčkoj katedri
 +  * 1962. Vratović doktorira
 +  * 1964. Sironić izvanredni profesor
 +    *  Vratović docent
 +  * 1968. Zdeslav Dukat asistent na grčkoj katedri
 +  * 1970. Sironić redoviti profesor
 +  * 1971. Vratović izvanredni profesor; uvodi u nastavu kolegij Iz ljubavne lirike hrvatskih latinista
 +    * Olga Perić asistent
 +  * 1974. Dukat doktorira
 +  * 1976. Dukat docent
 +    * Vratović redoviti profesor
 +  * 1977. Gortan umirovljen
 +    * Lada Tajčević lektor za latinski jezik
 +    * Vratović predstojnik latinske katedre
 +    * Darko Novaković postaje asistent na latinskoj katedri
 +    * Damir Salopek asistent na grčkoj katedri
 +  * 1979. Dukat izvanredni profesor
 +  * 1982. Novaković postaje docent
 +    * Vesna Cvjetković Kurelec predaje novogrčki
 +    * osnovana Katedra za hrvatski latinizam, predstojnik Vratović
 +  * 1983. Sironić umirovljen
 +  * 1984. Dukat redoviti profesor
 +    * Salopek postaje lektor za grčki jezik
 +    * Marina Bricko postaje asistent na grčkoj katedri
 +  * 1985. umro je Veljko Gortan
 +  * 1987. Novaković postaje izvanredni profesor
 +  * 1989. Dukat napušta Filozofski fakultet
 +    * Salopek viši lektor za grčki jezik
 +  * 1990. Novaković redoviti profesor
 +  * 1991. Lada Tajčević viši lektor za latinski jezik
 +  * 1992. dr Mate Križman postaje predstojnik grčke katedre
 +    * Novaković postaje predstojnik latinske katedre
 +  * 1994. Neven Jovanović postaje mlađi asistent na latinskoj katedri
 +  * 1997. Marina Bricko postaje docent
 +  * 1997. Vratović umirovljen
 +    * Novaković preuzima nastavu hrvatskog latinizma
 +    * Gorana Stepanić znanstveni novak na projektu //Neolatina Croatica// (voditelj Darko Novaković)
 +  * 1998. Vladimir Rezar asistent na latinskoj katedri
 +
 +Prema: Lada Tajčević, "Odsjek za klasičnu filologiju", u //Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: monografija//, ur. Stjepan Damjanović, Zagreb 1988.
  
 
povijest_odsjeka.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki