Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

propercije_-_grasp_metodom [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Prop. 1,3,1--2 u GRASP formatu ======
 +
 +GRASP kreće od malih jedinica prema čitavom iskazu, tako nudeći djelić široke lingvističke "pozadine" ili "arhiva" koji su bili na raspolaganju izvornim govornicima ciljnog jezika kad je trebalo protumačiti pojedini iskaz.
 +
 +Ovakav proces pomaže pri "dijagnostici": lakše je ustanoviti na kojoj zapravo točki prestaje razumijevanje, gdje smisao ne možemo uhvatiti dovoljno brzo.
 +
 +Tradicionalan pristup: ako ne odustanu, studenti prolaze kroz kompliciranu rečenicu jednom, dvaput, triput.  Slažu je ne onim redom kojim čitaju, već u skladu sa sintaktičkim obrascima vlastitoga jezika.  Često dodatne smetnje unosi neki priručni ili knjižni prijevod.  Ukoliko treba doista ovladati stranim jezikom, cilj je nadići lingvističko razumijevanje koje se svodi isključivo na analizu ("prepoznavanje riječi").  Pošto prođu GRASP verziju teksta, učenici će iza sebe imati deset puta više građe koju su zaista, i to trenutno (ili gotovo trenutno) razumjeli.
 +
 +
 +U tekstu koji slijedi, konačna, Propercijeva verzija, biti će označena okomitom crtom:
 +
 +> Ovako
 +
 +===== A =====
 +
 +navis
 +
 +navis Thesei
 +
 +Thesei navis
 +
 +Thesea navis
 +
 +
 +
 +----
 +
 +===== B =====
 +
 +navis abiit
 +
 +abiit navis
 +
 +abiens navis
 +
 +abeunte navi
 +
 +cedente navi
 +
 +----
 +===== C =====
 +
 +Thesea navis
 +
 +Thesea carina
 +
 +Thesea abiens carina
 +
 +Thesea abeunte carina
 +
 +Thesea cedente carina
 +
 +----
 +===== D =====
 +
 +Ariadna iacet
 +
 +Ariadna iacebat
 +
 +Ariadna iacebit
 +
 +Ariadna iacuit
 +
 +Cnosia Ariadna iacuit
 +
 +Cnosia iacuit
 +
 +iacuit Cnosia
 +
 +----
 +===== E =====
 +
 +Ariadna languida
 +
 +Cnosia Ariadna languida
 +
 +Cnosia languida iacuit
 +
 +iacuit languida Cnosia
 +
 +----
 +===== F =====
 +
 +litus
 +
 +desertum litus
 +
 +litora
 +
 +deserta litora
 +
 +deserto litore
 +
 +desertis litoribus
 +
 +----
 +===== G =====
 +
 +languida Cnosia iacuit
 +
 +languida Cnosia iacuit desertis litoribus
 +
 +iacuit languida Cnosia desertis litoribus
 +
 +iacuit desertis litoribus languida Cnosia
 +
 +iacuit languida desertis litoribus Cnosia
 +
 +iacuit languida desertis Cnosia litoribus
 +
 +----
 +===== H =====
 +
 +iacuit languida Cnosia desertis litoribus dum Thesea carina cedit
 +
 +iacuit languida Cnosia desertis litoribus Thesea carina cedente
 +
 +iacuit languida Cnosia desertis litoribus Thesea cedente carina
 +
 +Thesea cedente carina iacuit languida Cnosia desertis litoribus
 +
 +Thesea iacuit cedente carina languida Cnosia desertis litoribus
 +
 +Thesea iacuit cedente carina languida desertis Cnosia litoribus
 +
 +----
 +===== I =====
 +
 +Qualis Ariadna, talis Cynthia
 +
 +===== J (Propercijev izvornik) =====
 +
 +> Qualis Thesea iacuit cedente carina \\
 +> languida desertis Cnosia litoribus
 +
 +[[Nastavak GRASP Propercija]]
  
 
propercije_-_grasp_metodom.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki